Partner serwisu
28 kwietnia 2014

Polska znalazła w Wielkiej Brytanii sojusznika

Kategoria: Z życia branży

Polska i Wielka Brytania wspólnie zlecą wykonanie niezależnej analizy oceniającej wpływ rozwoju wydobycia gazu łupkowego na nasze kraje, a także efekty tego procesu dla całej Unii Europejskiej

Polska znalazła w Wielkiej Brytanii sojusznika

Produkcja gazu łupkowego w Europie może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, wzrostu gospodarczego i, co równie ważne, ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Znajomość tego potencjału nie jest powszechna, dlatego Polska i Wielka Brytania wspólnie zlecą wykonanie niezależnej analizy wpływu rozwoju wydobycia gazu łupkowego na nasze kraje. Prace nad raportem powinny rozpocząć się wkrótce i zakończyć jeszcze w tym roku.

Wydarzenia na Ukrainie pokazały, jak ważne dla całej Unii Europejskiej jest  bezpieczeństwo energetyczne. Dziś 70% gazu w Europie pochodzi z importu. Zgodnie z ustaleniami politycznych liderów z marca 2014 r., UE potrzebuje długoterminowego planu ograniczania własnej zależności od importu kopalin.

Poszukiwania i rozpoznanie gazu łupkowego w Europie dopiero się rozpoczynają
Polska i Wielka Brytania są liderami tego procesu. Łupki mają potencjał podniesienia bezpieczeństwa energetycznego, wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia śladu węglowego. Rozwój nowej branży, poprzez tworzenie miejsc pracy i inwestycje, może stymulować wzrost w wielu sektorach gospodarki – transporcie, budownictwie, czy przemyśle chemicznym. A co szczególnie ważne dla obywateli – zmniejszenie presji na ceny energii.

Gaz łupkowy nie rozwiąże problemu
Z pewnością gaz łupkowy samodzielnie nie rozwiąże problemu bezpieczeństwa energetycznego Europy. Niezbędna jest również znacząca dywersyfikacja źródeł i dróg importu gazu, wspieranie dalszego rozwoju wewnętrznego rynku energii i usuwanie barier wzrostu efektywności energetycznej.

Te wszystkie kwestie nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od unijnej polityki energetycznej i klimatycznej. Polska i Wielka Brytania zamierzają wspólnie pracować nad tym, aby wykorzystać potencjał gazu łupkowego dla dobra całej Unii Europejskiej.

Źródło: premier.gov.pl

fot.Upstream

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ