Partner serwisu
23 kwietnia 2021

Jaki był 2020 rok dla CIECH?

Kategoria: Aktualności

Grupa CIECH, drugi producent sody kalcynowanej i oczyszczonej w Europie, największy dostawca krzemianów w UE oraz największy polski producent środków ochrony roślin i soli warzonej, opublikowała wyniki za 2020 rok.

Jaki był 2020 rok dla CIECH?

Mimo bezprecedensowego załamania sytuacji gospodarczej i zaburzeń w łańcuchach dostaw spowodowanych pandemią COVID-19, CIECH na poziomie skonsolidowanym wypracował solidne wyniki finansowe – znormalizowany wynik EBITDA na działalności kontynuowanej[1] wyniósł 613 mln zł, czyli podobnie jak rok wcześniej. Jednocześnie Grupa zanotowała bardzo wysoką efektywność prowadzonego biznesu – przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 767 mln zł (o 232 mln zł więcej niż w 2019 roku), a koszty stałe były niższe o 90 mln zł (czyli o 12 proc. w ujęciu rocznym). Dzięki temu marża EBITDA na kontynuowanej działalności utrzymała się na poziomie 20 proc. CIECH realizował w wymagającym otoczeniu ambitny plan rozwojowy zgodny ze strategią na lata 2019-2021, przede wszystkim budowę nowoczesnej warzelni soli o wartości ok. 600 mln zł, w niemieckim Stassfurcie.

Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za rok 2020 wyniosły 2974 mln zł (wzrost o 2% r/r). EBITDA znormalizowana (z) wyniosła w 2020 roku 613 mln zł (wzrost o 0,1% r/r), a zysk netto – 128 mln zł.

Grupa w okresie pandemii zadbała o fundamenty finansowe: przepływy operacyjne w 2020 roku wzrosły o 43 proc. r/r, co oznacza wzrost o 232 mln zł. Obecnie Grupa CIECH dysponuje środkami w wysokości 779 mln zł, a poziom zadłużenia jest na bezpiecznych poziomach (wskaźnik dług netto / EBITDA na poziomie 2,45). CIECH na poziomie skonsolidowanym uwolnił 257 mln zł handlowego kapitału obrotowego poprzez stosowanie faktoringu, faktoringu odwrotnego i optymalizację zapasów.

W roku 2020 Grupa przeprowadziła inwestycje o wartości blisko 700 mln zł, z czego największą część stanowiły środki przeznaczone na nową warzelnie soli w Niemczech, która przygotowuje się do rozruchu po zakończeniu głównych prac budowlanych.

CIECH inwestuje także w rozwój portfela środków ochrony roślin, nowe rodzaje pianek produkowanych w Bydgoszczy oraz maseczki FFP3. W 2021 roku zwiększone zostaną moce produkcyjne krzemianów sodu, co umocni CIECH na pozycji największego dostawcy tego produktu w Europie.

W niezwykle wymagających warunkach roku 2020 naszym priorytetem było bezpieczeństwo pracowników. To z kolei umożliwiło nam płynne działanie zakładów i ciągłe zaopatrywanie naszych klientów w produkty. Zebraliśmy owoce dobrego przygotowania na trudniejsze czasy, zarówno od strony płynności finansowej, produkcyjnej, jak i sprawności naszych sił sprzedażowych. Dzięki temu wypracowaliśmy solidne wyniki i byliśmy w stanie kontynuować kluczowe inwestycje rozwojowe, jak i realizować ambitne plany związane z dekarbonizacją, a także inne ważne inicjatywy zapisane w naszej strategii - mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

 

Soda lepiej niż konkurenci, dobry rok pianek i agro

W porównaniu do 2019 roku przychody ze sprzedaży sody pochodzącej z fabryk w Polsce i Niemczech pozostały na zbliżonym poziomie. Biznes okazał się odporny na zahamowanie aktywności gospodarczej, w szczególności branż, które są odbiorcami sody produkowanej przez CIECH. Na tle globalnych konkurentów z Europy, Azji czy Ameryki, gdzie wolumeny produkcji spadły w porównaniu do 2019 roku w tempie dwucyfrowym, zakłady sodowe CIECH wyprodukowały o 6 proc. mniej sody niż w poprzednim roku[2], a marża na sprzedaży pozostała na niezmienionym poziomie. Mimo niepewności związanej z pandemią, kontraktacja na rok 2021 zakończyła się pomyślnie dla Grupy, zarówno pod względem zakontraktowanych wolumenów, jak i cen. Bardzo dobre wyniki sprzedaży (wzrost przychodów o 13 proc. w 2020 roku, a w czwartym kwartale o 24 proc. r/r) zanotowano w przypadku sody oczyszczonej. Było to związane z osiągnięciem optymalnego stanu linii i ustabilizowaniem produkcji sody oczyszczonej w Stassfurcie, gdzie produkowana jest odmiana stosowana m.in. w farmacji i medycynie, która uzyskała niedawno prestiżowy certyfikat GMP.

Biznes solny ucierpiał w 2020 roku z powodu pandemii i niższego popytu ze strony branży Horeca (hotele, gastronomia, catering). Segment ten kupuje zarówno sól spożywczą, jak i tabletki solne do uzdatniania wody. W efekcie przychody ze sprzedaży spadły o ok.8 proc., do poziomu 184 mln zł. Jednocześnie w 2020 roku trwały intensywne prace przy realizacji inwestycji w nową warzelnię soli, dzięki której CIECH stanie się trzecim dostawcą soli warzonej w Europie. Inwestycja w niemieckim Stassfurcie ma wartość ok. 600 mln zł, a jej rozruch potrwa do września 2021 roku. Docelowo uruchomienie warzelni soli ma zwiększyć wynik EBTIDA Grupy o ok. 25 mln euro rocznie.

Bardzo dobry rok zanotował biznes AGRO – zarówno przychody ze sprzedaży, jak i EBITDA wzrosły odpowiednio o 25 proc. i 37 proc. W ofercie CIECH Sarzyna na polskim rynku pojawiło się 7 nowych produktów. W roku 2021 oferta ta ma się powiększyć o kolejne 10 produktów, w tym o przełomowy produkt oparty o opatentowaną technologię BGT, dzięki której zachowana jest skuteczność przy jednoczesnym zmniejszeniu dawki substancji aktywnej. Dynamicznie rozwija się także hiszpańska spółka CIECH - przychody Proplanu w 2020 roku wzrosły o 14 proc. w porównaniu do roku 2019, a EBITDA o prawie 32 proc.

W biznesie Pianek, mimo znacznego ograniczenia produkcji wiosną 2020 roku z powodu lockdownu, rok zakończył się wzrostem przychodów i wyniku EBITDA (odpowiednio o 3 proc. i 23 proc.). To efekt odbicia w branży meblarskiej, obserwowanego od czerwca 2020 roku. Biznes Żywice został w 2020 roku sprzedany polskiej firmie LERG za 160 mln zł, a transakcja została sfinalizowana w marcu 2021 roku.

Wolumen produkcji krzemianów sodu także ucierpiał z powodu pandemii i obniżenia produkcji m.in. w segmencie motoryzacyjnym. Mimo niekorzystnych warunków wynik EBITDA biznesu krzemianowego pozostał na poziomie z roku 2019 (26 mln zł). CIECH zamierza rozbudować w 2021 roku moce produkcyjne w Żarach dzięki budowie nowego pieca za ok. 80 mln zł. Dla opakowań szklanych 2020 rok był również udany: wynik EBITDA wzrósł o 22 proc. do poziomu 22 mln zł i to mimo lockdownu w szczycie sezonu dla lampionów stosowanych w produkcji zniczy.

 

Niższe emisje

W 2020 roku emisje dwutlenku węgla spadły o 6 proc. w porównaniu do roku 2019. Wliczając efekt wyłączenia fabryki w Rumunii, spadek był znacznie większy i wyniósł blisko 26 proc. W latach 2021-2025 CIECH spodziewa się darmowej alokacji certyfikatów CO2 w liczbie 1,470 mln ton rocznie, czyli na poziomie zbliżonym do roku 2020. Jednocześnie Grupa realizuje ambitny plan dekarbonizacji, zakładający obniżenie emisji CO2 o 1/3 do 2026 roku, w porównaniu do 2019 roku. Plan zakłada m.in. częściowe przejście na gaz, wykorzystanie instalacji do termicznej obróbki odpadów z partnerami zewnętrznymi w celu produkcji energii cieplnej oraz szereg modernizacji zwiększających efektywność energetyczną zakładów sodowych. W spółkach Grupy będzie także wykorzystywana na większą skalę fotowoltaika.

 

[1] Wyniki EBITDA (z) i przychody dla Grupy przytaczane w komunikacie pochodzą z działalności kontynuowanej, tj. nie uwzględniają wpływu biznesu Żywice i CIECH Soda Romania.

[2] Porównanie dotyczy dwóch zakładów w Polsce oraz w Stassfurcie.

źródło: inf. prasowa
fot. 123rf.com/zdj. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ