Partner serwisu
15 kwietnia 2021

Solidne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii

Kategoria: Aktualności

Grupa Azoty odnotowała w 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 10,5 mld zł i wynik EBITDA w wysokości 1,3 mld zł, osiągając marżę EBITDA na poziomie 12,6% (bez zmian r/r). i zysk netto w wysokości 355 mln zł.

Solidne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii

W związku z sytuacją pandemiczną, rok 2020 okazał się dużym wyzwaniem, zakończonym niewielkim obniżeniem wyników finansowych w stosunku do rekordowego roku poprzedniego 2019. Przyczyniło się do tego utrzymanie popytu w kluczowym segmencie nawozowym i relatywnie niskie koszty surowców we wszystkich segmentach. Segment Nawozy był odpowiedzialny za 60% łącznych przychodów i 62% marży EBITDA. Segment Tworzywa już wcześniej zmagał się z problemami związanymi z nadpodażą, a pandemia te niekorzystne tendencje rynkowe pogłębiła. W tym okresie zwiększyło się natomiast znaczenie segmentu Chemia, w ramach którego Grupa prowadzi zdywersyfikowaną asortymentowo działalność. Segment ten po raz pierwszy od 2017 roku zakończył rok z dwucyfrową marżą EBITDA. W IV kwartale 2020 roku Grupa Azoty wypracowała, w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego, wyższe przychody (2,7 mld zł, wzrost o 3,5% r/r) oraz wynik EBITDA (319 mln zł, wzrost o 47,3% r/r).

Pomimo niezwykle wymagającego otoczenia rynkowego, konieczności szybkiego dostosowywania się do warunków i restrykcji wymuszonych przez pandemię koronawirusa, na wyniki finansowe za 2020 rok patrzymy z optymizmem. Sektor rolniczy okazał się odporny na niekorzystne okoliczności, a wolumen sprzedaży się zwiększył. Segment Nawozy Agro zapewnił po raz kolejny Grupie Azoty największą część marży. Dostrzegamy trudną sytuację w Segmencie Tworzyw, jednocześnie zakładamy, że wraz z końcem pandemii sytuacja wróci do równowagi, a popyt na poliamid i dalej przetwarzane produkty będzie wzrastał. Miniony rok to przede wszystkim kontynuacja budowy naszej flagowej inwestycji Polimery Police, dalszego rozwijania portfolio produktów zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, a także realizacji projektów badawczo-rozwojowych, umożliwiających wzmacnianie silnej pozycji rynkowej Grupy Azoty w Europie. W naszych działaniach i planach przykładamy ogromną wagę do wdrażania technologii i infrastruktury zapewniających czystą energię. Prowadzimy projekty w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej oraz redukcji emisji, a w szczególności gazów cieplarnianych w tym CO2. Powołaliśmy zespól ds. śladu węglowego oraz dopracowujemy plany i projekty dekarbonizacyjne. Wszystkie te czynniki przedstawimy przy okazji prezentacji nowej strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030 – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Rok 2020 to również intensyfikacja działań w kierunku wdrażania produktów zgodnych z wymaganiami Europejskiego Zielonego Ładu. Jako przykład można wskazać produkt Pulrea+INu, czyli mocznik z inhibitorem ureazy, który jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy NEC dotyczącej redukcji emisji amoniaku do atmosfery. Co istotne, stosowanie mocznika z inhibitorami będzie obowiązywać w Polsce od 1 sierpnia 2021 r., a w ofercie Grupy Azoty jest dostępny już od kilku miesięcy.

 

Nawozy

Segment Nawozy osiągnął w 2020 roku przychody w wysokości 6 364 mln zł w stosunku do 6 716 mln zł rok wcześniej, notując marżę EBITDA w wysokości 12,9%, podczas gdy w 2019 roku marża dla segmentu była nieznacznie wyższa i wynosiła 14,4%. Wyniki segmentu wskazują, że pandemia nie wpłynęła negatywnie ani na marżę ani na wolumen sprzedaży, który był o 3,5% wyższy niż w 2019 roku. Stabilny popyt powodował, że kluczowe dla segmentu były kwestie logistyczne i bezpieczeństwa dostaw. Pomimo wzrostu cen gazu w IV kw. 2020 r. do poziomów wyższych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, jego przeciętna cena w całym 2020 r. była istotnie niższa r/r (o 25,6%), co sprzyjało utrzymaniu wysokiej rentowności, pomimo przeciętnie niższych cen. Wyjątkiem są nawozy specjalistyczne z oferty COMPO EXPERT, dla których ceny r/r były przeciętnie o 8,4% wyższe. Wyniki IV kwartału 2020 roku były nieco lepsze w porównaniu do IV kwartału 2019 roku, zarówno na poziomie przychodów (wzrost o 4,5% r/r), jak i EBITDA (wzrost o 2,9% r/r). Ceny nawozów w tym okresie pozostawały stabilne, pomimo wyraźnej nadpłynności finansowej na rynku rolnym. Impuls sezonowego wzrostu cen pojawił się dopiero w styczniu 2021 roku.

                                                                                                                                 

Tworzywa

Łączne przychody segmentu w 2020 roku wyniosły 1 135 mln zł i były o ok. 1/5 niższe w porównaniu z rokiem wcześniejszym (1 458 mln zł). W ślad za niższymi obrotami wyniki segmentu również uległy zmianie – marża EBITDA obniżyła się z 3,4% (2019) do minus 2,8% (2020). Ujemna marża jest wynikiem utrzymującego się trendu spadku popytu (niższa o 9,3% sprzedaż poliamidu naturalnego w ujęciu ilościowym r/r), a także kryzysu cenowego (spadek odpowiednio o 16,2%). Segment ten, jak żaden inny, został dotknięty skutkami pandemii COVID-19, powodując duże zakłócenia w łańcuchu dostaw, w wyniku m.in. czasowego zamykania zakładów produkujących samochody. Ceny kluczowych surowców produkcyjnych, czyli benzenu i fenolu, również były niskie (obniżka ok. 20% r/r). Porównując wyniki segmentu w IV kwartale roku 2020 do roku poprzedniego odnotowujemy niższe przychody (o 30 mln zł r/r) przy dodatnim wyniku EBITDA na poziomie 4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej kwartał ten zamknął się stratą na poziomie 17 mln zł. Wpływ na polepszenie wyników miało nieznaczne ożywienie popytu ze strony branży automotive.

 

Chemia

W porównaniu do wyników z 2019 roku segment Chemia odnotował w 2020 roku niewielki (o 4,4%) spadek przychodów, do poziomu 2 522 mln zł przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA (o 2,7 p.p.) do poziomu 10,5%. Dla niemal wszystkich produktów segmentu odnotowano wzrost sprzedaży, szczególnie wysoki dla alkoholi OXO (o 27,3% r/r), ale również dla plastyfikatorów (o 11,6% r/r) i mocznika technicznego (o 9,3% r/r). Jednocześnie obniżyły się ceny wszystkich produktów, przeciętnie w segmencie o 9,8%. Zwiększeniu marży sprzyjały niskie ceny surowców. Mijający rok to trudny okres na rynku siarki (ograniczenie sprzedaży i obniżka cen), jednak widać wyraźnie symptomy ożywienia na rynku, które już w IV kw. spowodowały wzrost cen z perspektywą dalszego wzrostu popytu i cen, w wyniku m.in. ograniczenia podaży konkurencyjnej dla Grupy Azoty siarki rafineryjnej. Wyniki IV kwartału wyraźnie odzwierciedlają tendencje wzrostowe (w relacji do analogicznego kwartału roku wcześniejszego), zarówno po stronie przychodów, dla których wzrost sięgnął 10,1% r/r, jak i po stronie zysku EBITDA, który był ponad 2-krotnie wyższy r/r.

źródło: inf. prasowa
fot. 123rf.com/zdj. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ