Partner serwisu
16 kwietnia 2014

Odkrycie nieznanej formy amoniaku

Kategoria: Innowacje i nauka

Dr Taras Palasyuk, wraz ze współpracownikami, po raz pierwszy przeprowadził jonizację amoniaku. Odkrycie wcześniej nieznanej jonowej formy amoniaku zmusza do ponownego rozpatrzenia dotychczasowych teorii, m.in. powstawania pola magnetycznego planet.

Odkrycie nieznanej formy amoniaku

Dr Palasyuk (laureat programu KOLUMB, edycja 2008), przeprowadził badania nad amoniakiem, w których wykazał, że w ciśnieniu około 120 Gigapaskali [GPa], tj. ~1.2 mln atmosfer, amoniak podlega przejściu fazowemu z fazy o charakterze molekularnym do fazy o charakterze jonowym (przeniesienie jednego atomu wodoru pomiędzy obojętnymi molekułami amoniaku [NH3], wskutek czego powstaje naładowany dodatnio jon ammonu [NH4+] i ujemnie naładowany jon amidkowy [NH2‾]), w której wyraźnie występują pary jonowe.

Jest to pierwszy przykład pełnej jonizacji prostego związku, w którym występują wiązania wodorowe. Uzyskane wyniki mają fundamentalne znaczenie dla nauk o Ziemi oraz o innych planetach, zwłaszcza olbrzymich planetach gazowych (takich jak np. Uran czy Neptun), które zawierają duże ilości amoniaku. Uzyskane wyniki, które zmuszają do zrewidowania podstawowych teorii w naukach o Ziemi,  zostały opublikowane w  magazynie naukowym „Nature Communications”.

Rysunek 1. Schematyczne przedstawienie amidku ammonu (NH4+NH2‾). Ten związek powstaje poprzez przeniesienia protonu (H+) pomiędzy neutralnymi molekułami amiaku (NH3). Taki „przeskok” staje się możliwy w ciśnieniu około 1.2 mln atm.

Rysunek 1. Schematyczne przedstawienie amidku ammonu (NH4+NH2‾). Ten związek powstaje poprzez przeniesienia protonu (H+) pomiędzy neutralnymi molekułami amiaku (NH3). Taki „przeskok” staje się możliwy w ciśnieniu około 1.2 mln atm.    

Amoniak, podobnie jak woda, jest jednym z modelowych układów, w których dominującą rolę odgrywają wiązania wodorowe. W przypadku wody i amoniaku diagramy fazowe są zdominowane przez fazy molekularne. Poza eksperymentalnymi dowodami wskazującymi na w/w przejście fazowe, teoretyczne symulacje ilustrują mechanizm wskazujący na unikalny charakter zaobserwowanego przejścia. W odróżnieniu od wody, w amoniaku wraz ze wzrostem ciśnienia nie następuje symetryzacja wiązań N—H, a bariera energetyczna towarzysząca procesowi przeniesienia protonu z jednej molekuły amoniaku do drugiej, jest niezwykle niska i tym samym sprzyjająca spontanicznemu tworzeniu się par jonowych.  

 

Źródło FNP

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ