Partner serwisu
31 marca 2021

Zarząd PCC Rokita podsumowuje rok [CZYTAJ WYWIAD]

Kategoria: Aktualności

- Grupa realizuje inwestycję w linię pilotażową, służącą do opracowywania nowych wysoce specjalistycznych produktów fosforowych. Są to wyroby dedykowane do wielu gałęzi przemysłu, m.in. do tworzyw sztucznych czy specjalistycznych środków smarnych - opowiada Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita, podsumowując rok 2020 razem z rafałem Zdonem.

Zarząd PCC Rokita podsumowuje rok [CZYTAJ WYWIAD]

Grupa PCC Rokita opublikowała skonsolidowany raport za rok 2020. Jak oceniają Panowie ten okres?
 

Wiesław Klimkowski (WK): Z pewnością był to rok całkowicie odmienny od poprzednich, nie tylko dla naszej Grupy. Szczególnie wymagająca była jego pierwsza połowa, gdy warunki rynkowe zmieniały się niemal z dnia na dzień. To z kolei zaowocowało istotnym spowolnieniem światowej gospodarki. Grupie udało się jednak wypracować w roku 2020 bardzo dobre wyniki. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że przyjęta strategia dywersyfikacji biznesu jest skuteczna.

Rafał Zdon (RZ): Wbrew niesprzyjającym okolicznościom, w 2020 roku Grupie udało się wypracować skonsolidowany zysk EBITDA na poziomie 332,1 mln zł. Tym samym jest to wynik o 15,6% wyższy od osiągniętego rok wcześniej. Zysk netto ukształtował się na poziomie 117,4 mln zł, co z kolei stanowi poprawę o 25,8% wobec wyniku z roku 2019. Wyższy poziom zysku netto wynika w głównej mierze z wyższego wyniku osiągniętego na działalności gospodarczej. Duży wpływ na jego poprawę miał również spadek kosztów finansowych, wynikający z obniżenia przez NBP stóp procentowych.

Czy można wskazać konkretny segment działalności Grupy, który był jej „motorem napędowym” w roku 2020 i odpowiada za tak dobre wyniki?

RZ: Z pewnością wskazać należy segment Poliuretanów, który wypracował sprzedaż większą o 5,4% w stosunku do roku 2019, co z kolei przełożyło się na wzrost zysku EBITDA segmentu o blisko 165%. Co ciekawe, to właśnie segment Poliuretany był potencjalnie najbardziej narażony na skutki wywołane rozwojem pandemii COVID-19. Pomimo słabszego drugiego kwartału, czwarty kwartał okazał się rekordowym w historii segmentu. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z niespodziewanego wzrostu popytu na poliole polieterowe, szczególnie ze strony branży meblarskiej. W szczytowym okresie produkcja nie była w stanie nadążyć za popytem, a braki zapasów na rynku, wynikające z ograniczenia produkcji polioli polieterowych przez konkurencję, dodatkowo przyczyniały się do wzrostów cen rynkowych i w konsekwencji rekordowych marż uzyskiwanych ze sprzedaży.

W czym przejawia się skuteczność strategii dywersyfikacji biznesu, o której mowa była wcześniej?

WK: Atutem działalności Grupy jest dywersyfikacja portfolio produktowego, chroniąca nas częściowo przed wpływem cykli koniunkturalnych. Wypracowywane wyniki przekonują o skuteczności wybranego modelu biznesowego. Swoją wartość Grupa buduje zarówno przez zwiększenie poziomu sprzedaży obecnie oferowanych produktów, jak również poprzez dywersyfikację portfela o nowe, specjalistyczne, wysokomarżowe i innowacyjne produkty i przez dążenie do wzrostu ich udziału w ogólnej sprzedaży. Popyt na tego typu produkty stale rośnie, dlatego poszukujemy nisz rynkowych i wykorzystujemy możliwości, jakie one stwarzają.

RZ: Sprzedaż produktów specjalistycznych realizowana jest między innymi w ramach segmentu „Inna działalność chemiczna”. Skuteczność obranej strategii potwierdzają wyniki tego segmentu. Sprzedaż do klientów zewnętrznych wzrosła o 3,7% w stosunku do roku 2019 i osiągnęła poziom naszych zdolności produkcyjnych. Wysoka sprzedaż oraz osiągnięta marża przełożyły się z kolei na wyższy o 6,2 mln zł wynik EBITDA segmentu, co stanowi wzrost o blisko 57% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Rozwój innowacyjnych produktów oznacza również nowe inwestycje Grupy. Proszę nieco je przybliżyć. Czy są one zagrożone ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią?

WK: Grupa realizuje inwestycję w linię pilotażową, służącą do opracowywania nowych wysoce specjalistycznych produktów fosforowych. Są to wyroby dedykowane do wielu gałęzi przemysłu, m.in. do tworzyw sztucznych czy specjalistycznych środków smarnych. Sama instalacja zwiększy zdolności produkcyjne segmentu Inna działalność chemiczna o ok. 3 tysiące ton w skali roku. Istotnym projektem jest również budowa Centrum Innowacji i Skalowania Procesów, dzięki któremu posiadana przez nas powierzchnia laboratoryjna docelowo ulegnie niemal trzykrotnemu zwiększeniu. W skład Centrum wejdzie hala pół-techniki, która umożliwi bezpośrednie połączenie laboratorium z produkcją. Obie te inwestycje z pewnością pomogą nam rozszerzyć portfolio produktów wysoce specjalistycznych.

RZ: Grupa PCC Rokita operuje w bardzo wymagającym otoczeniu rynkowym. Z tego powodu na bieżąco analizujemy poziomy nakładów inwestycyjnych, w szczególności bierzemy pod uwagę opłacalność inwestycji, dostępność źródeł finansowania oraz bieżącą sytuację finansową. Tym samym wydarzenia związane z pandemią COVID-19 mogą wpływać na ostateczne decyzje względem poszczególnych inwestycji.

Spółka dysponuje bardzo nowoczesną instalacją elektrolizy membranowej. Jak przedstawia się sytuacja Spółki w obszarze związanym z produktami chloropochodnymi?

WK: W minionym roku produkcja w segmencie Chloropochodne była wysoka. Zwiększyliśmy wolumen sprzedaży w tym segmencie. Jednak trzeba zauważyć, że ceny ługu sodowego i sody kaustycznej istotnie spadały. Był to poziom najniższy od około trzech lat. Obecnie odnotowywane ceny alkaliów są wciąż na niskim poziomie. Tak niskie ceny miały negatywny wpływ na wyniki Grupy. Sam segment odnotował niższy o ponad 36% zysk EBITDA wobec 2019 roku.

RZ: Niezmiennie istotnym kosztem dla tego segmentu jest energia elektryczna. Jej ceny w związku ze skomplikowaną sytuacją rynkową i prawną, wciąż mogą wykazywać dużą zmienność.

Czy obserwowana obecnie trzecia fala pandemii w istotny sposób rzutuje na funkcjonowanie Grupy?

WK: Nieprzerwanie od roku utrzymujemy szereg działań zabezpieczających i profilaktycznych, których celem jest zabezpieczenie naszego personelu. Prowadzimy stały monitoring stanu zdrowia pracowników. Nie odnotowujemy zwiększonej liczby zachorowań, zarówno w stosunku do wcześniejszej sytuacji w Spółce, jak i porównując z sytuacją obserwowaną w skali całego kraju. Pracownicy administracyjni wciąż pracują w trybie rotacyjnym, a na instalacjach produkcyjnych nadal obowiązuje zaostrzony reżim sanitarny. Stale korzystamy też z testów antygenowych, posiadających rekomendację WHO.

RZ: Jeszcze przed pandemią wprowadziliśmy metody ubezpieczania i monitorowania płatności, dzięki którym nie odnotowujemy istotniejszych opóźnień w spływie należności. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że nasi kluczowi klienci to w głównej mierze firmy o ugruntowanej pozycji i kondycji finansowej. Zagwarantowało nam to utrzymanie niskiego poziomu przeterminowań, nawet w dotychczasowym najgorszym momencie pandemii. Zadbaliśmy również o zapewnienie Grupie bezpiecznego, wysokiego poziomu dostępnej gotówki lub limitów kredytowych.

Sytuacja Grupy jest stabilna, rok 2020 przyniósł bardzo dobre wyniki finansowe. Jakiej polityki dywidendowej można obecnie się spodziewać?  

RZ: Spółka od wielu lat corocznie wypłaca dywidendę. Wypłaty wynosiły od 64% do 100% wypracowanego zysku netto. Średnia wypłata dywidendy w ostatnich 5 latach wyniosła blisko 6,5 zł na akcję, a w poszczególnych latach wahała się w przedziale 3,5-8 zł na akcję. W tej chwili trudno przewidzieć, jakie decyzje w przyszłości podejmą akcjonariusze. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasową historię, można przypuszczać, że wielkość dywidendy będzie dostosowana do sytuacji finansowej Spółki oraz ryzyk związanych z jej działalnością i otoczeniem.

źródło: PCC Rokita
fot. 123rf.com/zdj. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ