Partner serwisu
19 marca 2021

Pewne wejście w rok 2021: spodziewany zysk LANXESS od 900 mln EUR do 1 mld EUR

Kategoria: Aktualności

Koncern LANXESS pewnie wchodzi w nowy rok obrotowy 2021: producent specjalistycznych środków chemicznych spodziewa się ożywienia w wielu branżach swoich klientów i w związku z tym przewiduje, że EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniesie od 900 mln EUR do 1 mld EUR za cały rok.

Pewne wejście w rok 2021: spodziewany zysk LANXESS od 900 mln EUR do 1 mld EUR
  • Koncern odporny na pandemię w 2020 roku.
  • Spadek sprzedaży o 10,3 proc. w ujęciu rok do roku, do 6,1 mld EUR.
  • EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych na poziomie 862 mln EUR, blisko górnej granicy prognozowanego przedziału.
  • Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych na poziomie 14,1 proc.
  • Propozycja dywidendy za rok obrotowy 2020: 1,00 EUR.
  • Wzrost charakterystyczną cechą 2021 roku.

 

Koncern utrzymał mocną pozycję w zdominowanym przez pandemię koronawirusa 2020 roku. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 862 mln EUR, czyli tylko o 15,4 proc. mniej niż w roku poprzednim (1,019 mld EUR). Osiągnięto tym samym górną część prognozowanego przedziału wynoszącego od 820 do 880 mln EUR. W dniu 26 stycznia Grupa opublikowała wstępne korzystne dane za czwarty kwartał. W wielu obszarach działalności wyniki przekroczyły oczekiwania. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła do satysfakcjonującego poziomu 14,1 proc. wobec 15,0 proc. rok wcześniej.

– Dobrze radziliśmy sobie w pandemicznym 2020 roku i zaliczyliśmy mocny finisz w czwartym kwartale. Nasza marża pokazuje, że stabilna pozycja Grupy wytrzymuje próbę kryzysu. Chciałbym podziękować całemu zespołowi LANXESS, który w tym trudnym roku zrobił wszystko, co możliwe, aby nieustająco prowadzić naszą działalność – podkreślił Matthias Zachert, prezes zarządu LANXESS AG. – Dzięki naszym pracownikom i naszej mocnej pozycji możemy z optymizmem zmierzyć się z rokiem 2021 i całkowicie skupić się na rozwoju.

Obroty koncernu LANXESS w 2020 roku wyniosły 6,104 mld EUR, co oznacza spadek o 10,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim (6,802 mld EUR). Zysk netto z działalności kontynuowanej znacząco wzrósł, z 240 mln EUR w roku poprzednim do 908 mln EUR. Spowodowane to było wpływami ze sprzedaży udziałów w spółce Currenta, będącej operatorem parku chemicznego, którą LANXESS przeprowadził pod koniec kwietnia. Zobowiązania finansowe netto* zmniejszyły się z 1,742 mld EUR na koniec 2019 roku do 1,012 mld EUR na dzień 31 grudnia 2020 roku.

 

Pomimo pandemii ponowny wzrost dywidendy

Ponownie wzrośnie również dywidenda za wyjątkowy rok 2020. Na dorocznym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się wirtualnie 19 maja 2021 roku, Zarząd i Rada Nadzorcza przedstawią propozycję dywidendy w wysokości 1,00 EUR na akcję – o około 5 proc. więcej niż w roku poprzednim. Odpowiada to całkowitej wypłacie w wysokości około 87 mln EUR.

 

Trwa restrukturyzacja portfela: wszystko wskazuje na wzrost

Poprzez sprzedaż działalności w dziedzinie membran i chromu oraz zapowiedzianą sprzedaż działu chemii skórzanej koncern LANXESS w 2020 roku systematycznie pozbywał się obszarów, które nie pasowały już do strategicznego ukierunkowania na chemię specjalistyczną. W ten sposób Grupa stworzyła podstawy do bardziej rentownego rozwoju. Sprzedaż udziałów operatora parku chemicznego Currenta również zapewniła solidne podstawy finansowe.

W 2021 roku wszystko wskazuje na to, że nastąpi wzrost – ze szczególnym naciskiem na ofertę produktów ochrony konsumentów. W ciągu kilku tygodni koncern LANXESS poinformował o trzech przejęciach w tym obszarze. Po przejęciu francuskiego specjalisty w dziedzinie biocydów INTACE producent specjalistycznych środków chemicznych rozszerzył ofertę preparatów grzybobójczych do papieru i opakowań. W przyszłości LANXESS znacznie rozszerzy swoją propozycję dla rozwijającego się rynku higieny zwierząt o portfolio dostawcy środków dezynfekcyjnych i higienicznych Theseo. Zakończenie transakcji planowane jest na drugi kwartał 2021 roku.

W połowie lutego 2021 roku koncern poinformował o drugim pod względem wielkości przejęciu w swojej historii. Poprzez nabycie amerykańskiej grupy Emerald Kalama Chemical koncern LANXESS może jeszcze bardziej wzmocnić swój segment ochrony konsumentów i wejść w nowe obszary zastosowań o wysokiej rentowności, takie jak przemysł spożywczy i zdrowie zwierząt. Grupa spodziewa się, że transakcja zostanie sfinalizowana w drugiej połowie roku po uzyskaniu zgód regulacyjnych.

– Produkty z segmentu ochrony konsumentów charakteryzują się atrakcyjnymi wskaźnikami wzrostu i wysokimi marżami. Chcemy się rozwijać w tym obszarze i zabraliśmy się za to od samego początku roku – dodał Matthias Zachert.

 

Rozwój segmentu w 2020: dobre wyniki Consumer Protection

Pandemia koronawirusa odbiła się na wynikach sprzedaży i zysku w segmencie Advanced Intermediates w całym roku 2020. Słaby popyt i niższe ceny miały negatywny wpływ przede wszystkim na jednostkę biznesową Advanced Industrial Intermediates. Sprzedaż spadła o 11,2 proc., z 2,251 mld EUR do 1,999 mld EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 336 mln EUR i był o 12,3 proc. niższy w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 383 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych pozostała na niemal niezmienionym poziomie 16,8 proc. wobec 17,0 proc. w poprzednim roku.

W segmencie Specialty Additives wolumeny sprzedaży – szczególnie w branży motoryzacyjnej i lotniczej – również znacząco spadły z powodu pandemii. Negatywny wpływ na sprzedaż i zyski miały też kursy walut. Sprzedaż wyniosła 1,728 mld EUR, odnotowując spadek o 12,1 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym (1,965 mld EUR), częściowo z powodu nieco niższych cen sprzedaży. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadł o 19,5 proc., z 353 mln EUR do 284 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych za rok 2020 wyniosła 16,4 proc. wobec 18,0 proc. w poprzednim roku.

Świeżo utworzony w 2020 roku segment Consumer Protection odnotował bardzo dobre wyniki roczne. Było to spowodowane mocną pozycją firmy Saltigo na rynku agrochemicznym oraz dobrym popytem na środki dezynfekujące. Pozytywny wpływ na portfolio miało przejęcie brazylijskiego producenta biocydów IPEL, które z nawiązką zrekompensowało niekorzystny wpływ wahań kursowych. Sprzedaż wyniosła 1,110 mld EUR, co oznacza wzrost o 5,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim (1,050 mld EUR). EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 17,7 proc., ze 198 mln EUR do 233 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła do wysokiego poziomu 21,0 proc. wobec 18,9 proc. rok wcześniej.

W segmencie Engineering Materials na sprzedaży i zyskach odbiły się konsekwencje słabszego popytu ze strony branży motoryzacyjnej w pierwszej połowie roku. Sprzedaż spadła o 17,9 proc., z 1,450 mld EUR do 1,190 mld EUR, po części z powodu niższych cen sprzedaży i niekorzystnych wahań kursowych. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadł o 36,6 proc., z 238 mln EUR do 151 mln EUR. Niezależnie od słabego popytu zyski zmniejszyły się również z powodu znacznego, planowanego przestoju remontowego i trudności z późniejszym wznowieniem produkcji w Belgii. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 12,7 proc., poniżej 16,4 proc. odnotowanych w poprzednim roku.

źródło: inf. prasowa
fot. LANXESS
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ