Partner serwisu
08 kwietnia 2014

Fundacja na rzecz nauki

Kategoria: Innowacje i nauka

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w programie stażowym PRAXIS. Program umożliwia uczestnikom rozwijanie umiejętności z zakresu zarządzania projektami badawczymi i zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań – a to wszystko w ramach stażu w zagranicznym ośrodku naukowym lub firmie.

Fundacja na rzecz nauki

Program ma umożliwić osobom współcześnie zajmującym się nauką – niezależnie od tego, czy realizują projekt badawczy w instytucji naukowej, czy też zajmują się wdrażaniem wyników badań w gospodarce – nabycie praktycznych umiejętności, które nie są wpisane w „klasyczny” program studiów.

W stażu uczestniczyć może zarówno doktorant, który kierowanie zespołem naukowym ma jeszcze przed sobą, jak i osoba ze stopniem doktora habilitowanego, która postanowiła lepiej się przygotować do procesu komercjalizacji wyników prowadzonych badań.

Składanie wniosku do programu należy rozpocząć od uzgodnienia z wybraną instytucją - firmą lub uczelnią zagraniczną - ramowego planu stażu. Zostanie on dołączony do wniosku, w którym należy wskazać cel stażu oraz wyjaśnić, w jaki sposób zostanie on osiągnięty. Należy również uzasadnić wybór miejsca realizacji stażu i przydatność nabytych umiejętności w późniejszej pracy. Następnie wniosek oceniany jest formalnie i merytorycznie.

– Program PRAXIS ma umożliwić zaplanowanie stażu dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczestnika. Dlatego też to osobie składającej wniosek zostawiamy decyzję, czy potrzebuje jednego, trzech czy może sześciu miesięcy na osiągnięcie zakładanych celów, czy lepszym środowiskiem nauki będzie dla niego uczelnia czy firma – wyjaśnia koordynatorka programu, Julia Zimmermann.

Podczas stażu jego uczestnik otrzymuje m.in.: ryczałt na koszty utrzymania oraz miesięczny dodatek podróżny.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, zaś kwalifikacja do programu będzie się odbywać co 3 miesiące.

 

 

Źródło: Politechnika Warszawska

fot. sxc.hu

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ