Partner serwisu
08 kwietnia 2014

GIOŚ i WUG podpisały porozumienie dot. węglowodorów niekonwencjonalnych

Kategoria: Z życia branży

Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska na każdym etapie robót poszukiwawczo-rozpoznawczych węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych oraz wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych – to główny cel porozumienia, które podpisali w obecności wiceministra środowiska Sławomira Brodzińskiego, Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Andrzej Jagusiewicz oraz wykonujący obowiązki prezesa Wyższego Urzędu Górniczego – Mirosław Koziura.

GIOŚ i WUG podpisały porozumienie dot. węglowodorów niekonwencjonalnych

Współpraca w zakresie kontroli przestrzegania przepisów odbywać się będzie na szczeblu: centralnym – pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego oraz terenowym – pomiędzy wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska a dyrektorami okręgowych urzędów górniczych.

Zgodnie z przyjętym porozumieniem współdziałanie realizowane będzie m.in. poprzez wymianę informacji, sprawozdań oraz wniosków wynikających z analizowanych problemów w skali krajowej o istotnym znaczeniu dla środowiska. Strony zadeklarowały także informowanie się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach i prowadzenie skoordynowanych czynności kontrolnych. Będą też przekazywały sobie informacje istotne ze względu na przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym oraz w przypadku wystąpienia poważnych awarii, będących następstwem robót poszukiwawczo-rozpoznawczych oraz wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

Ponadto współpraca będzie się odbywać poprzez informowanie i zapraszanie na szkolenia, sympozja, konferencje naukowe oraz ćwiczenia praktyczne organizowane przez WUG i GIOŚ.

Strony postanowiły, że przynajmniej raz w roku odbywać się będzie spotkanie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w celu posumowania dotychczasowej współpracy oraz ustalenia priorytetów we wzajemnym współdziałaniu na rok następny.

 

Źródło: MŚ

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ