Partner serwisu
15 lutego 2021

LANXESS uruchamia instalację redukcji podtlenku azotu w Antwerpii

Kategoria: Aktualności

LANXESS uczynił kolejny duży krok na drodze do neutralności klimatycznej: 10 lutego w Belgii producent specjalistycznych środków chemicznych uruchomił w swoim zakładzie w Antwerpii instalację do redukcji podtlenku azotu. Instalacja redukuje około 500 ton podtlenku azotu rocznie, których wpływ klimatyczny odpowiada oddziaływaniu 150 tys. ton CO2. LANXESS zainwestował w budowę około 10 mln euro. Uruchomienie drugiej instalacji planowane jest na rok 2023. Oczekuje się, że wyeliminuje ona kolejne 300 tys. ton ekwiwalentu CO2 (CO2e).

LANXESS uruchamia instalację redukcji podtlenku azotu w Antwerpii
  • Zmniejszenie emisji CO2e w pierwszej fazie o 150 tys. ton.
  • Drugi zakład, który zostanie uruchomiony w 2023 roku, zmniejszy emisję CO2e o kolejne 300 tys. ton.
  • Innowacyjne oczyszczanie spalin poprzez regeneracyjne utlenianie termiczne.

– Jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia do mniej niż dwóch stopni Celsjusza, zgodnie z porozumieniem paryskim. Nowa instalacja redukcji podtlenku azotu w Antwerpii jest kluczowym elementem, dzięki któremu do 2040 roku LANXESS osiągnie neutralność klimatyczną – wyjaśnia członek zarządu LANXESS Hubert Fink. Jednocześnie podkreśla korzyści wynikające z działań na rzecz ochrony klimatu: – Ochrona klimatu ma sens ekonomiczny. Z jednej strony stajemy się jeszcze bardziej zrównoważonym partnerem dla naszych klientów. Z drugiej strony obniżamy nasze koszty, ponieważ potrzebujemy mniej certyfikatów Europejskiego Systemu Handlu Emisjami i zużywamy mniej energii dzięki innowacyjnym technologiom.

 

Innowacyjna technologia z efektywnym wykorzystaniem ciepła

Podtlenek azotu (N2O) nazywany jest również gazem rozweselającym. Powstaje w zakładzie w Antwerpii w procesie wytwarzania półproduktu do wyrobu tworzyw sztucznych – kaprolaktamu. Jest nieszkodliwy dla ludzi, ale 300 razy bardziej szkodliwy dla środowiska niż dwutlenek węgla. W temperaturze ok. 1000 stopni Celsjusza w nowej instalacji LANXESS rozkłada podtlenek azotu na jego nieszkodliwe składniki: azot i tlen, w ten sposób całkowicie go neutralizując.

W drugim etapie procesu instalacja rozkłada kolejne tlenki azotu (NOx). Czynnikiem redukującym jest amoniak. W temperaturze pomiędzy 250 a 450 stopni Celsjusza tlenki azotu są rozkładane, a produktami tego procesu są azot i woda.

Dzięki innowacyjnemu połączeniu tych procesów instalacja jest wysoce wydajna termicznie. Zapewniają to specjalnie opracowane ceramiczne wymienniki ciepła. Wychwytują i magazynują ciepło wykorzystywane w procesie termicznego utleniania oraz powstające podczas rozkładu podtlenku azotu i tlenków azotu. Gdy ciepło z czystego gazu zostanie zmagazynowane, przepływ procesu zmienia kierunek i wymienniki ciepła wstępnie podgrzewają wpływające spaliny. Zmiana kierunku odbywa się cyklicznie. Oznacza to, że utrzymanie procesu w toku wymaga dostarczenia znacznie mniejszej ilości energii z zewnątrz.

 

Ambitne plany w zakresie ochrony klimatu

Poza zakładem w Antwerpii Grupa realizuje obecnie dalsze projekty ochrony klimatu, których celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2040. LANXESS przestawia również swoje zakłady w Indiach na odnawialne źródła energii. Koncern masowo rozszerza tam zaopatrzenie w biomasę i energię słoneczną, aby w przyszłości uniezależnić się od węgla i gazu. Dzięki temu od 2024 roku emisja CO2e zostanie zredukowana o kolejne 150 tys. ton. Grupa planuje również wycofać się z wykorzystania energii opartej na węglu w swoich głównych zakładach produkcyjnych w Niemczech. W 2019 roku LANXESS ogłosił, że do 2025 roku zainwestuje łącznie do 100 milionów euro w swoje projekty ochrony klimatu.

LANXESS rewiduje również wiele istniejących procesów produkcyjnych. Grupa będzie na przykład nadal doskonalić swoje struktury „Verbund”, np. w zakresie wymiany ciepła między zakładami i oczyszczania powietrza. Inne procesy wymagają uprzedniego opracowania na dużą skalę przemysłową. W związku z tym Grupa koncentruje swoje badania w większym stopniu na sprzyjających neutralności klimatycznej innowacjach procesowych i technologicznych.

Od momentu powstania LANXESS w 2004 roku do 2019 roku Grupa zmniejszyła emisję o ponad połowę, z 6,4 mln ton CO2e do około 3,06 mln ton CO2e.

 

LANXESS w Belgii

LANXESS posiada dwa zakłady produkcyjne w rejonie portu w Antwerpii. Stanowią one serce globalnej działalności w dziedzinie tworzyw sztucznych o wysokiej wydajności. W Lillo/Antwerpii wytwarzane są półprodukty: kaprolaktam i poliamid. W Kallo/Antwerpii LANXESS produkuje włókna szklane, również przeznaczone do stosowania w tworzywach sztucznych, oraz chemikalia gumowe. Łącznie LANXESS zatrudnia w Belgii około tysiąca osób.

źródło: inf. prasowa
fot. LANXESS
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ