Partner serwisu
04 lutego 2021

Innowacyjność w spółkach chemicznych

Kategoria: XXVII Sympozjum CHEMIA 2021, 2-3 luty 2021, online

O nowoczesnych rozwiązaniach, drodze od pomysłu do wdrożenia konkretnego projektu mówili prelegenci występujący podczas panelu III, zorganizowanego podczas XXVII Sympozjum Naukowo-Technicznego CHEMIA 2021.

Innowacyjność w spółkach chemicznych

Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A. (w referacie: „Droga od pomysłu do wdrożenia. Jak robimy to w Grupie Azoty”) przybliżył m.in. cztery podstawowe kierunki rozwoju Grupy Azoty. Są to:

 • dywersyfikacja portfela produktowego,
 • innowacyjne produkty nawozowe,
 • technologie i wyroby proekologiczne,
 • Przemysł 4.0, transformacja cyfrowa.

Jak GA wdraża innowacje? Między innymi poprzez mapowanie wyzwań, definiowanie problemów, zespoły interdyscyplinarne, obserwowanie rynku. Dr Kądzielawski zaznaczył, że istotne w spółce jest aktywne poszukiwanie rozwiązań, poprzez:

 • centra badawczo-rozwojowe (największe w Grupie jest w Tarnowie),
 • innowacje pracownicze,
 • otwarte innowacje – współpraca z nauką i startupami.

Prelegent wspomniał m.in. o aplikacji do zarządzania innowacjami pracowniczymi, pozwalającej na zaangażowanie zatrudnionych do budowania innowacji.

Automatyka kontrolno-pomiarowa w rozładunku surowców

O korzyściach eksploatacyjnych przy zastosowaniu automatyki kontrolno-pomiarowej w rozładunku surowców do produkcji petrochemicznej i w wydawaniu produktów gotowych na cysterny mówił Mariusz Szwagrzyk z Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.

Przybliżył praktykę ważenia autocystern i eksploatacji wagi najazdowej, zaprezentował, jak działa system automatyki wydawania cieczy innych niż woda na autocysterny oraz wymienił korzyści z jego wdrożenia. – Po pierwsze użytkownik zwiększa rentowność działalności dzięki przepływomierzom Coriolisa o unikatowo wysokiej dokładności i stabilności długoterminowej pomiaru oraz odporności na warunki atmosferyczne – wymieniał prelegent, który wśród zalet rozwiązania podkreślił również:

 • Brak strat za sprawą bezpośredniego pomiaru masy bez przeliczania jej z objętości i z pominięciem siły wyporu powietrza.
 • Transparentność transakcji dzięki kontroli on-line jednocześnie masy, gęstości, temperatury i objętości oraz automatycznej korekty ewentualnej obecności fazy gazowej w cieczy.
 • Skrócenie czasu obsługi cysterny dzięki odmierzaniu strumienia masy lub objętości w trakcie załadunku.
 • Szybka i wygodna zabudowa frontu nalewczego dzięki jego małym gabarytom i dostawie w wersji gotowej do użytku.
 • Automatyczne przeliczenia objętości do warunków referencyjnych tzn. 15°C dla paliw i 20°C dla alkoholi.
 • Zgodność z wymaganiami Głównego Urzędu Miar (MID-005) w przypadku rozliczeń akcyzowych.

Jak mierzyć on-line kluczowe parametry w cieczach

Łukasz Ziółkowski z Hach Lange Spółka z.o.o. wygłosił referat: „Czy wiesz, jak mierzyć on-line kluczowe parametry w cieczach z dokładnością laboratoryjną?”

Przedstawił pokrótce firmę Hach, oferującą nowoczesne technologie i praktyczne rozwiązania w analityce wody pitnej, wody procesowej oraz ścieków – zarówno dla pomiarów laboratoryjnych, jak i procesowych. Następie zaprezentował rozwiązania firmy w zakresie analizy i monitorowania obiegów wodnych. Omówił proponowaną przez Hach Lange platformę CLAROS, składającą się z trzech podzespołów. To: Zarządzanie instrumentami, Zarządzanie danymi oraz Zarządzanie procesem.

Systemy przesyłowe

Ekologiczne i innowacyjne systemy przesyłowe z barierą dyfuzyjną i barierą UV dla branży chemicznej były z kolei tematem referatu Jacka Zielke z Radpol S.A. Radpol S.A. to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do transportu mediów, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu.

J. Zielke zaznaczył, że przemysł chemiczny wykorzystuje rurociągi do przesyłu różnego rodzaju mediów oraz wytwarzanych przez siebie produktów. – Z racji charakterystyki przesyłanych substancji, a także środowiska pracy, instalacje takie narażone są na oddziaływanie różnego rodzaju szkodliwych związków, które mogą znacząco wpływać na szybką degradację eksploatowanych instalacji – podkreślał. Dodał, że także przesyłane media, poprzez swoje parametry fizykochemiczne, wpływają na stan techniczny wykorzystywanych do tego celu instalacji. Dlatego niezmiernie ważna jest budowa instalacji przemysłowych z takich materiałów, które umożliwią proces przesyłu mediów oraz wyrobów bez zmian ich parametrów, optymalizując jednocześnie koszty przesyłu oraz stopień zużycia instalacji.

Projekt LOTOSu

Projekt: „Opracowanie nowej technologii zagospodarowania nieprzereagowanego oleju z procesu hydrokrakingu z wykorzystaniem systemów filtracyjnych” zaprezentował Jan Biedroń z Grupy LOTOS S.A. Omówił genezę projektu, założenia oraz oczekiwane korzyści.

Nowa technologia pozwala ograniczyć poziom wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), które powodują m.in. zatykanie się katalizatorów, co skraca długość ich pracy.

Grupa LOTOS przeprowadziła szereg inicjatyw w celu wybrania optymalnego rozwiązania, by usunąć niepożądane WWA. Finalnie, spółka zdecydowała się na współpracę z firmą Polymemtech, wdrażając technologię UCOPure. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z funduszy unijnych do rozwinięcia innowacyjnej w skali świata technologii usuwania WWA za pomocą zintegrowanej filtracji.

Jan Biedroń przybliżył pierwsze rezultaty oraz oczekiwane korzyści z zastosowania technologii. To przede wszystkim znaczne wydłużenie czasu pracy katalizatorów hydrokrakingu, ograniczenie szybkości zabrudzania się wymienników ciepła i pieców czy obniżenie WWA nawet o 95%.

– Aktualnie trwa montaż instalacji pilotażowej. W kolejnym etapie instalacja zostanie przetransportowana do rafinerii Grupy LOTOS, gdzie będą przeprowadzone testy (…). Po zakończeniu projektu przewidujemy optymalizację rozmiarów instalacji i stopniową komercjalizację technologii – podsumował prelegent.

Monitorowanie parametrów surowców chemicznych

Technologię monitorowania parametrów surowców chemicznych podczas transportu oraz magazynowania przedstawili Mariusz Gierszewski z ANWIL S.A. oraz Maciej Grunt z Lubinus Interactive.

Na początku prezentacji przypomniano obecne problemy producentów w przedmiotowym obszarze:

 • zbrylanie się surowców w transporcie i przechowywaniu z powodu niewłaściwych warunków środowiskowych,
 • 2-3% zwrotów i roszczeń gwarancyjnych generujących odpady,
 • brak zintegrowanych systemów monitorowania.

Z powyższymi problemami walczy się dziś przez kosztowne lotne kontrole u dystrybutorów, konieczność ręcznych pomiarów, działania reaktywne, wysokie koszty obsługi reklamacji.

Lepszym rozwiązaniem jest tu wdrożenie technologii pozwalającej na monitorowanie kluczowych parametrów środowiskowych big-bagów (uzyskuje się minimalizację odpadów i roszczeń gwarancyjnych) czy umożliwiającej dokładną analizę przebiegu cyklu życia produktu od momentu załadunku w fabryce aż do przekazania użytkownikowi końcowemu.

Jak monitorować ruch big-bagów pomiędzy fabryką, magazynem dystrybucji i hurtowniami? Za pomocą pastylek komunikacyjnych i czytników. Prelegenci omówili planowane funkcjonalności i strukturę takiego systemu. Skupili się na module komunikacyjnym RFID/LEB, zaszytym w big-bagu na cały cykl życia, oraz sondzie pomiarowej, mierzącej wybrane parametry środowiskowe w czasie rzeczywistym.

 

***

XXVII edycja Sympozjum Naukowo-Technicznego CHEMIA 2021 odbyła się 2-3 lutego w formule online. To jedno z największych spotkań dla branży chemicznej w Polsce.

Program sympozjum – jak co roku – został przygotowany z udziałem uznanych specjalistów: przedstawicieli przemysłu chemicznego i petrochemicznego, uczelni oraz instytucji. Zawiera zarówno debaty, jak i panele poruszające najistotniejsze dziś tematy dla branży, m.in.:

 • nowoczesne rozwiązania dla branży chemicznej,
 • optymalizacja i efektywność,
 • współczesne wyzwania i szanse rozwoju polskiej chemii,
 • innowacyjność w zakładach chemicznych,
 • przemysł chemiczny w kontekście wyzwań polityki środowiskowej.

Organizatorem konferencji jest BMP Sp. z o.o. – wydawca magazynu Chemia Przemysłowa oraz portalu kierunekchemia.pl. Rolę Honorowego Gospodarza pełni PKN Orlen.

fot. 123rf.com/zdj. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ