Partner serwisu
24 listopada 2020

Polska regionalnym hubem gazowym? Ruszają konsultacje rynkowe

Kategoria: Aktualności

Polska ma ambicje stać się regionalnym hubem gazowym. Co to oznacza w praktyce, jakie korzyści dla konsumenta i wyzwania dla gospodarki ze sobą niesie? Aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku gazu w Polsce, Europie Centralnej oraz państwach bałtyckich oraz optymalnie wykorzystywać infrastrukturę krajową i transgraniczną, Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło właśnie szeroko zakrojone konsultacje sektorowe, które potrwają do 15 stycznia 2021.

Polska regionalnym hubem gazowym? Ruszają konsultacje rynkowe

Czym jest hub gazowy?

Hub gazowy to centrum przesyłu i handlu gazem na określonym obszarze terytorialnym, na które składa się infrastruktura przesyłowa oraz otoczenie regulacyjne umożliwiające swobodny obrót gazem ziemnym. Rozwój hubu gazowego ma prowadzić do dalszego obniżania cen tego paliwa dla odbiorców końcowych. Sama koncepcja utworzenia na terytorium Polski centrum przesyłu i handlu gazem została przedstawiona już w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. Wola Polski do pełnienia roli hubu gazowego została podtrzymana w projekcie „Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku”.

Jak podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka – Bez sprawnej i dobrze rozwiniętej infrastruktury, realizacja hubu gazowego nie będzie jednak możliwa.

Rozwój sektora gazowego w Polsce

Dlatego też, od kilku lat prowadzone są inwestycje, które zapewnią naszemu krajowi bezpieczeństwo w zakresie dostaw gazu.

– Polska intensywnie pracuje nad rozwojem infrastruktury gazowej, realizując m.in. takie projekty jak: budowa gazociągu Baltic Pipe, rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu i połączeń gazowych z Litwą i Słowacją. Trwają także analizy związane z rozbudową już istniejącego połączenia z Czechami. Jednocześnie, oprócz projektów o znaczeniu transgranicznym, spółka GAZ-SYSTEM prowadzi rozbudowę Krajowego Systemu Przesyłowego – informuje szef resortu klimatu i środowiska.

Warto podkreślić, że ukończenie tych inwestycji, nie tylko zagwarantuje bezpieczeństwo dostaw gazu, ale stworzy też możliwości dla dalszego rozwoju sektora gazowego, zarówno w kontekście krajowym, jak i transgranicznym. Minister Kurtyka podkreśla, iż dywersyfikacja jest warunkiem koniecznym, by w pełni wykorzystać położenie geograficzne Polski na rzecz powstania centrum obrotu gazem dla regionu. Ale nie jedynym.  

– Do powstania hubu niezbędna jest także szeroka oferta produktowa w ramach handlu giełdowego i pozagiełdowego i zróżnicowane portfolio dostaw gazu. Doceniam dotychczasowe zaangażowanie spółek w proces dywersyfikacji dostaw gazu. Każda z nich ma wyznaczone miejsce w systemie i odpowiada za pewien obszar umożliwiający powstanie hubu – zapewnia minister.

Inwestycje i działania na rzecz rozwoju oferty handlowej  to komplementarne działania, zmierzające do całkowitego przeorientowania źródeł i kierunków dostaw w 2023 r. oraz okazja do rozwoju nowych funkcjonalności polskiego rynku gazu ziemnego.

– Zwracamy również szczególną uwagę na wprowadzenie usprawnień regulacyjnych, które umożliwią efektywne działanie rynku gazu. Równolegle do prac kluczowych spółek sektora gazowego, administracja rządowa prowadzi prace analityczne nad warunkami stworzenia w Polsce atrakcyjnego centrum obrotu gazem ziemnym – zaznacza Michał Kurtyka.

Eliminacja barier regulacyjnych jest trzecim niezbędnym elementem, który pozwoli urzeczywistnić projekt hubu gazowego w Polsce.

Badanie oczekiwań uczestników rynku

W związku z realizowanym projektem, konieczne jest poprawne określenie niezbędnego zakresu zmian w sposobie funkcjonowania sektora. Ich wprowadzenie ma na celu uatrakcyjnić pozycję Polski jako regionalnego centrum handlu i przesyłu gazem. Dlatego Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczyna szerokie konsultacje sektorowe.  

– Zależy nam na tym, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku gazu w Polsce, Europie Centralnej oraz państwach bałtyckich, związanym z możliwością wykorzystania nowej infrastruktury transgranicznej – wyjaśnia minister Kurtyka.

Celem konsultacji rynkowych jest poznanie opinii uczestników rynku gazu w zakresie istniejących barier regulacyjnych, oczekiwanych inicjatyw legislacyjnych i rynkowych oraz rozwiązań systemowych, które służyłyby zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia działalności handlowej na polskim rynku paliw gazu.

Zainteresowane podmioty, proszone są o przekazywanie odpowiedzi na zagadnienia wskazane w formularzu najpóźniej do dnia 15 stycznia 2021 r. Odpowiedzi można przesyłać na adres hub@klimat.gov.pl, przy wykorzystaniu załączonego formularza – w formacie MS Word lub PDF.

źródło: gov.pl/web/klimat
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ