Partner serwisu
26 maja 2020

Czy warto inwestować w przeglądy bezpieczeństwa?

Kategoria: Aktualności

Osiągnięcie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa jest coraz bardziej pożądane ze względu na przepisy prawne, presje różnych organizacji, chęć podniesienia prestiżu firmy, ale coraz częściej także ze względu na wzrastającą świadomość potencjalnego użytkownika, który coraz częściej implementuje własne wymagania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

Czy warto inwestować w przeglądy bezpieczeństwa?

Poważne awarie i katastrofy w branży przemysłu chemicznego, petrochemicznego i rafineryjnego, takie jak eksplozja we Flixborough (Anglia) w 1974 r. (wyciek ciekłego cykloheksanu), czy skażenie toksyczne w Bhopal-u (Indie) w 1984 r. (wyciek izocyjanianu metylu), spowodowały znaczący rozwój w dziedzinie technik zapewnienia bezpieczeństwa procesowego. Wydarzenia te wpłynęły także na gwałtowny wzrost stosowania różnych technik analizy bezpieczeństwa, w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia awarii technologicznych oraz ograniczenia ich skutków.

Współczesne, nowoczesne przedsiębiorstwa traktują zapewnienie bezpieczeństwa pracy instalacji przemysłowej jako swój podstawowy obowiązek. Nowe podejście - zapobieganie stratom, stało się bodźcem do podjęcia badań nad zdefiniowaniem zagrożeń procesowych i metodami ich kontroli. Obecnie to właśnie przeglądy bezpieczeństwa są jednym z głównych sposobów jego realizacji.

W Polsce nadal istnieje niedobór doświadczonych specjalistów z tej dziedziny. Nieliczne firmy w Polsce świadczą kompleksowe usługi z zakresu przeprowadzenia całego spektrum analiz bezpieczeństwa przez zespół doświadczony zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Fluor realizuje takie usługi w ramach wykonywanych projektów wielobranżowych, ale także jako osobne zlecenia realizowane przez doświadczonych w tym zakresie inżynierów, pracujących w zespołach badawczych, tj. branżę HSE (ang. Health, Safety, Environmental). Członkowie zespołu posiadający szeroką wiedzę z zakresu bezpieczeństwa procesowego pomagają w odpowiednim doborze typu analizy, przygotowują indywidualną procedurę, przeprowadzają przegląd i koordynują implementację wyników analizy. Ze względu na wielobranżowy charakter firmy oraz globalny zasięg, zespół ma możliwość konsultacji z ekspertami / projektantami z różnych dziedzin i krajów, co niezwykle podwyższa jakość otrzymanych wyników.

Różnorodność stosowanych przeglądów bezpieczeństwa jest ogromna. Wybór odpowiedniej metody zależy od kilku czynników. Najistotniejszymi z nich jest specyfikacja inwestycji i projektu / instalacji i oraz oczekiwania zleceniodawcy.

Analizy bezpieczeństwa można stosować nie tylko na etapie projektowania obiektu, ale także na potrzeby modernizacji instalacji i coraz częściej cyklicznie przy opiniowaniu już istniejących rozwiązań. W trakcie etapu lokalizacji i wstępnego projektowania zaleca się analizy typu HAZID (ang. Hazard Identyfication Study), Analizę „Co jeśli?” lub Listy Kontrolne. Te ostatnie także bardzo dobrze sprawdzają się w czasie rutynowej działalności instalacji. Najbardziej znany typ analizy – przegląd HAZOP (ang. Hazard and Operability Study) używany jest dla etapu projektowania nowego obiektu, modernizacji istniejącego, a rzadziej dla rutynowej działalności. Kolejną analizą, którą warto wymienić jest analiza HFA (ang. Human Factor Analysis), skupiająca się bardziej niż poprzednie typy analiz na błędach ludzkich. Można ją stosować praktycznie na każdym etapie życia instalacji.

Istotną zaletą przeglądów bezpieczeństwa jest różnorodność, ale także elastyczność pozwalająca na zastosowanie jej praktycznie w każdym przypadku, do każdego typu instalacji. Elastyczność przeglądów można rozumieć także poprzez możliwość skierowania przeglądu w kierunku uzyskania potrzebnych informacji i zagadnień, na przykład poprzez zbadanie już wstępnie zdefiniowanych przez inwestora problemów, czy zagrożeń.

Efektywnie i wydajnie pracujący zespół jest w stanie dopasować przegląd, a także procedury poszczególnych przeglądów do wymagań indywidualnego Klienta, tak by możliwie obniżyć koszty analizy, przy jednoczesnym zachowaniu jakości wyników przeglądu. Niekiedy odpowiednie zastosowanie kilku przeglądów pozwala na pokrycie całego zakresu bezpieczeństwa procesowego danego obiektu. Straty finansowe, a często i wizerunkowe, w związku z zaistniałą sytuacją awaryjną, potrafią wielokrotnie przewyższyć koszty i czas poniesione na przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa. Bilans strat i korzyści jest jednoznaczny - odpowiednio dobrana analiza, wykonana przez doświadczony zespół pozwalana obniżenie ryzyka dla ludzi, mienia i środowiska w znaczny sposób.

Analizy bezpieczeństwa, jako narzędzie do zapobiegania stratom są doskonałym wyborem dla ekonomicznego, progresywnego i bezpiecznego zakładu przemysłowego. Użytkownik lub inwestor idący z duchem czasu w pełni rozumie odpowiedzialność związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa instalacji i otoczenia. Czy zatem warto ryzykować?

źródło: Fluor
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ