Partner serwisu
06 maja 2020

63 mln zł unijnej dotacji na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu

Kategoria: Z życia branży

Wśród efektów ekologicznych, osiągniętych dzięki przedsięwzięciu spółki Synthos Dwory 7, istotne znaczenie będzie miało zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i wydalania pyłów oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. Wybudowany Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów jako jednostka wytwórcza energii elektrycznej i cieplnej w układzie wysokosprawnej kogeneracji, pozyska je ze źródeł odnawialnych – odpadów komunalnych oraz ustabilizowanych osadów ściekowych. Produkcja energii ze śmieci będzie ekologiczną alternatywą dla szkodliwego składowania ich na wysypiskach.

63 mln zł unijnej dotacji na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu

Przyznane na przedsięwzięcie środki to 63 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Realizacja projektu o wartości 492 mln zł pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów umożliwiającego uzyskanie zielonej energii w Oświęcimiu” będzie trwała do końca września 2022 r. W pierwszej kolejności przewidziano adaptację wybranego terenu, a następnie budowę samej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i osadów ściekowych.

Planowane przedsięwzięcie energetyczne o mocy 6,1 MWe energii elektrycznej i 42,5 MWt energii cieplnej pozwoli na zaspokojenie potrzeb energetycznych spółki Synthos Dwory 7, ale część wyprodukowanego ciepła trafi również do miejskiej sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu. Uruchomienie ZTPO przyczyni się także do ograniczenia masy odpadów komunalnych kierowanych do unieszkodliwienia na wysypiska – w sumie w zakładzie ma być przyjmowanych 130 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych oraz 20 000 Mr/rok osadów ściekowych.

Dywersyfikacja paliwa

Istotnymi powodami dla realizacji projektu jest nie tylko potrzeba dywersyfikacji paliwa, ale przede wszystkim konieczność budowy nowego źródła (jednostki energetycznej), ponieważ jeden z dotychczasowych działających kotłów węglowych Synthos Dwory 7, zgodnie z dyrektywami unijnymi, musi zostać wyłączony do końca grudnia 2023 r. Zdecydowano, że zamiast nowej wysokoemisyjnej jednostki węglowej zostanie wybudowana spalarnia, która zapewni tańszy i jednocześnie bardziej ekologiczny prąd oraz ciepło. Za wyborem przemówił także relatywnie łatwy dostęp do paliwa tzw. RDF (ang. Refuse Derived Fuel – paliwo z odpadów wysokiej jakości), które można pozyskać z terenu woj. małopolskiego, czy ustabilizowanego osadu ściekowego, którego należąca do GK Synthos Miejsko-Przemysłowa Oczyszczania Ścieków Sp. z o.o. jest wytwórcą.

ZTPO będzie spełniał nie tylko określone w definicji wymagania wysokosprawnej kogeneracji, ale również inne standardy ochrony środowiska. Spółka zadeklarowała lokalizację zakładu na własnych terenach przemysłowych w odpowiednim oddaleniu od budynków mieszkalnych oraz terenów rekreacyjnych.

Dzięki nowej instalacji szacuje się roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 229 295,52 Mg CO2/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 597 719,99 GJ/rok.

źródło: nfosigw.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ