Partner serwisu
21 lutego 2020

Wyniki AkzoNobel za IV kwartał i cały 2019 r.

Kategoria: Aktualności

Wyniki AkzoNobel za IV kwartał i cały 2019 r. dowodzą, że transformacja przebiega zgodnie z planem, przy dalszym wzroście rentowności, mimo osłabienia popytu na rynku.

Wyniki AkzoNobel za IV kwartał i cały 2019 r.

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) podaje wyniki za IV kwartał 2019 r. i za cały rok 2019

Ważne wydarzenia w czwartym kwartale 2019 r.:

Skorygowany zysk operacyjny1– wzrost o 23% do 223 mln EUR (w 2018 r.: 181 mln EUR), pomimo osłabienia popytu na rynku końcowym.

ROS, po wyłączeniu niealokowanych kosztów2, wzrósł do 11,0% (w 2018 r.: 9,0%).

Zysk operacyjny w wysokości 173 mln EUR (w 2018 r.: 68 mln EUR); wzrost marży operacyjnej do 7,7% (w 2018 r.: 2,9%).

Postępy działań zmierzających do uzyskania oszczędności kosztowych; w omawianym kwartale uzyskano oszczędności kosztowe w wysokości 10 mln EUR.

Przychody niższe o 3% i niższe o 4% przy zastosowaniu stałych kursów walut (constant currencies – CC)3 – pozytywny wpływ korekt cen/miksu o 1% wyższych od produktowego zniwelowany przez wolumeny mniejsze o 4%.

Skorygowany zysk operacyjny – wzrost o 23% do 223 mln EUR (w 2018 r.: 181 mln EUR), dzięki nieustającym inicjatywom cenowym, zarządzaniu marżą i programom redukcji kosztów; ROS wzrósł do 9,9% (w 2018 r.: 7,8%).

Zysk operacyjny w kwocie 173 mln EUR obejmuje ujemne skutki o wartości 50 mln EUR wywołane przez zidentyfikowane pozycje związane z kosztami transformacji i niepieniężną utratą wartości (w 2018 r.: 68 mln EUR, w tym 113 mln EUR z tytułu ujemnych zidentyfikowanych pozycji); wzrost marży operacyjnej do 7,7% (w 2018 r.: 2,9%).

Dane za cały rok 2019:

Przychody utrzymały się na niezmienionym poziomie, na co złożyły się 4-proc. wzrost cen, 1-proc. wzrost z tytułu akwizycji i 5-proc. spadek wolumenów w następstwie realizacji naszej strategii stawiającej wartość ponad wielkością.

Skorygowany zysk operacyjny – wzrost o 24% do 991 mln EUR (w 2018 r.: 798 mln EUR), dzięki inicjatywom cenowym i programom redukcji kosztów; ROS wzrósł do 10,7% (w 2018 r.: 8,6%); ROS (wskaźnik rentowności sprzedaży), z wyłączeniem nieprzypisanych kosztów, wzrósł do poziomu 12,0% (w 2018 r.: 10,6%).

Zysk operacyjny wzrósł o 39% do 841 mln EUR, w tym ujemny wpływ zidentyfikowanych pozycji o wartości 150 mln EUR, związanych głównie z kosztami transformacji i niepieniężnej utraty wartości, częściowo skompensowany przez zysk ze zbycia aktywów w ramach optymalizacji sieci (w 2018 r.: 605 mln EUR, w tym ujemny wpływ zidentyfikowanych pozycji o wartości 193 mln EUR, związanych głównie z kosztami transformacji w wysokości 130 mln EUR i jednorazowymi kosztami niepieniężnymi ubezpieczeń emerytalnych w wysokości 57 mln EUR); wzrost marży operacyjnej do 9,1% (w 2018 r.: 6,5%).

Całkowity zysk netto z operacji w wysokości 539 mln EUR, w tym 22 mln EUR z działalności zaniechanej (w 2018 r.: 6674 mln EUR, w tym 6264 mln EUR z działalności zaniechanej).

Proponowana ostateczna dywidenda w wysokości 1,49 EUR za akcję.

Komentarz Thierry'ego Vanlanckera, CEO AkzoNobel:

Nasze wyniki za 2019 r. wskazują, że rozpoczęta przez nas transformacja przebiega zgodnie z planem. Osiągnęliśmy dobre rezultaty mimo wzrostu cen surowców i osłabienia popytu na rynku końcowym. Tempo zmian wzrosło w drugiej połowie 2019 r., dzięki czemu rentowność sprzedaży zwiększyła się o prawie 200 punktów bazowych, do 12,5%.

Dotrzymaliśmy słowa i po sprzedaży działu Specialty Chemicals 6,5 mld EUR zwróciliśmy naszym akcjonariuszom. Jednocześnie nadal inwestowaliśmy w przyszłość. Rozpoczęliśmy inwestycję o wartości 50 mln EUR w amerykańskiej jednostce Wood Coatings. Sfinalizowaliśmy przejęcie Mapaero, by wzmocnić naszą globalną pozycję w segmencie powłok lotniczych. Rozwijaliśmy też nasz innowacyjny ekosystem Paint the Future.

Jednak prawdziwym źródłem osiągnięć AkzoNobel są nasi pracownicy. Cały czas wspólnie skupiamy się na realizacji strategii Winning together: 15 by 20 .

Najświeższe wiadomości

Drapacz chmur wkracza na kolejny poziom razem z powłokami proszkowymi

Już wkrótce w Warszawie powstanie najwyższy wieżowiec w Europie, a przed negatywnym wpływem kapryśnej pogody zabezpieczy go wysokiej klasy system powłok proszkowych dostarczony przez AkzoNobel. Varso Tower, czyli wieżowiec mierzący 310 metrów, budowany przez międzynarodowego dostawcę przestrzeni pracy HB Reavis, zdominuje panoramę stolicy Polski. Część zewnętrzna budynku zostanie pokryta elegancką czernią, która zostanie osiągnięta poprzez pokrycie okładzin i profili budynku bardzo wytrzymałą powłoką Interpon D2525 od AkzoNobel w zachwycającym odcieniu Noir Sablé. Jednocześnie powłoka gruntująca Interpon Redox Plus będzie stanowić bardzo trwałą bazę.

Debiut Dulux Ambiance w Indiach

Dulux wprowadził na rynek indyjski sześć farb ze specjalnymi efektami. Jako część gamy Ambiance, nowe farby Marble, Metallic, Linen, Silk, ColourMotion i Desert pozwalają konsumentom tworzyć całkowicie nowe projekty i wzory. Dulux wprowadził również Dulux Ambiance Velvet Touch Elastoglo, który dzięki przełomowym właściwościom elastomerycznym zapewnia trzykrotny wzrost elastyczności warstwy farby w porównaniu z innymi farbami do malowania wnętrz klasy premium. Oznacza to, że tą farbą można pokryć najdrobniejsze pęknięcia, by zabezpieczyć ściany, a jednocześnie uzyskać piękne wykończenie.

Rynek jachtów gotowy na rewolucyjny wypełniacz w aerozolu

Stocznie i firmy lakiernicze budujące superjachty mogą teraz stosować rewolucyjną technologię wypełniacza w aerozolu, która z pewnością doprowadzi do wielkich zmian w tej branży. Będący częścią gamy Awlgrip, Awlfair SF to wysokowydajny wypełniacz, który można nakładać metodą ciśnieniowego natryskiwania bezpowietrznego zamiast ręcznie. Ta przełomowa innowacja nie tylko umożliwia nakładanie na mokre powierzchnie (wet-on-wet), lecz również oznacza, że teraz w ciągu jednego dnia można nałożyć nawet dwie warstwy bez konieczności szlifowania pomiędzy tymi czynnościami.

Dzięki inwestowaniu w ludzi AkzoNobel otrzymał pięć tytułów „Top Employer”

Top Employers Institute docenił AkzoNobel w tworzeniu najlepszych warunków pracy dla pracowników. Chiny uzyskały certyfikat w grudniu 2019 r., a ich śladem podążyły inne kluczowe rynki: Brazylia, Wielka Brytania, Holandia i USA. Dzięki doskonałym osiągnięciom w ramach inicjatyw propracowniczych nasza firma dokłada swój pierwszy certyfikat „Top Employer” w Holandii i Stanach Zjednoczonych do wcześniejszych certyfikatów uzyskanych przez osiem lat z rzędu w Wielkiej Brytanii, siedem w Chinach i cztery w Brazylii.

Perspektywy:

Realizujemy naszą strategię „Winning together: 15 by 20”, kontynuując tworzenie organizacji przystosowanej do osiągania celów, skoncentrowanej na Paints and Coatings, co przyczyni się do realizacji zadań wyznaczonych do 2020 r. Trendy popytu obserwowane w poszczególnych regionach oraz segmentach i niepewnym środowisku makroekonomicznym różnią się. Ceny surowców powinny wywoływać umiarkowanie korzystne efekty w pierwszej połowie roku 2020. Kontynuowane zarządzanie marżą i programy redukcji kosztów powinny uwzględnić wpływ obecnych niekorzystnych czynników. Kontynuujemy naszą transformację, ponosząc jednorazowe koszty, by osiągnąć zapowiedziane wcześniej oszczędności kosztowe na poziomie 200 mln EUR. Do końca 2020 r. chcemy osiągnąć docelowy wskaźnik na poziomie 1,0-2,0-krotności i zobowiązujemy się do utrzymania dobrego ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym.

Raport za cały rok 2019 i za IV kw. 2019 r. można przeczytać i pobrać pod adresem

http://akzo.no/Q42019

1 Skorygowany zysk operacyjny = zysk operacyjny bez zidentyfikowanych pozycji (poprzednio nazywany EBIT).

2 ROS (wskaźnik rentowności sprzedaży) z wyłączeniem nieprzypisanych kosztów to skorygowany zysk operacyjny wyrażony jako procent przychodów, z wyłączeniem nieprzypisanych kosztów centrum korporacyjnego.

3 Obliczenia przy zastosowaniu stałych kursów walut (Constant Currencies – CC) pomijają wpływ zmian kursów walut.

Publiczne oświadczenie Akzo Nobel N.V. na mocy art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku (596/2014).

źródło: informacja prasowa
fot. 123rf/zdjęcie ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ