Partner serwisu
Tylko u nas
06 grudnia 2019

Reaktywacja polskiej siarki

Kategoria: Aktualności

Zachodzące zmiany, rozwój przemysłu i dostępnych technologii oraz potrzeby rynkowe spowodowały powrót do zaniechanych wcześniej przedsięwzięć. Żywym tego przykładem jest inicjatywa przywrócenia wydobycia siarki ze złoża Basznia koło Lubaczowa (woj. podkarpackie).
 

Reaktywacja polskiej siarki

Kopalnia siarki Basznia II powstała na miejscu wcześniejszej kopalni pracującej w latach 1976-1993. Była to pierwsza i jedyna w Polsce kopalnia siarki zlokalizowana poza zagłębiem tarnobrzesko-staszowskim. Złoże w Baszni charakteryzuje się stosunkowo małą porowatością, jednak ta niedogodność jest rekompensowana bardzo dobrą budową geologiczną warstw otaczających złoże oraz osiarkowaniem. Technologie stosowane w latach 70. i 80., dodatkowo pojawienie się dużej ilości taniej siarki odzyskiwanej w procesie odsiarczania ropy i gazu, a także ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny z początku lat 90. spowodował zmianę koniunktury na rynkach światowych oraz załamanie polskiego przemysłu siarkowego. Została zlikwidowana większość polskich kopalń siarki, w tym kopalnia w Baszni. Nieudaną próbę reaktywacji kopalni, jeszcze w roku 1990, podjął prywatny inwestor ze spółką Sulphurquest of Poland Ltd, jednak w 1993 r. nastąpił definitywny koniec kopalni siarki Basznia.WIDOK zdewastowanych budynków starej kopalni 2010 r.

W roku 2010 prywatny przedsiębiorca, Prezes Kopalń Dolomitu (obecnie Grupa PBI) postanowił reaktywować kopalnię siarki w Baszni. W sierpniu 2011 powołano do życia spółkę Polska Siarka. Rozpoczęto przygotowania do inwestycji. Sytuację zastaną na miejscu obrazuje poniższa fotografia.

Zarząd i pracownicy spółki Polska Siarka, wchodzącej obecnie w skład Grupy PBI, od samego początku spotykali się z pomocą władz lokalnych. Nie obyło się jednak bez nieprzewidzianych trudności. Od lipca 2013 r. przystąpiono do przygotowywania dokumentacji budowlanej stanowiącej podwaliny pod budowę kopalni. Opracowanie dokumentacji zakończono w kwietniu 2016 r. W międzyczasie przygotowano dokumentację geologiczną oraz przeprowadzono proces uzyskania decyzji środowiskowej, a także opracowano Projekt Zagospodarowania Złoża. Z końcem I kwartału 2017 roku, posiadając wszystkie pozwolenia na budowę, pozostawał do uzyskania tylko jeden niezbędny dokument – koncesja.

W połowie roku 2016 został złożony kompletny wniosek o wydanie koncesji na wydobycie siarki na złożu Basznia, która wydana została po 13 miesiącach oczekiwania.

Uroczyste wbicie łopaty pod budowę Kopalni Siarki Basznia II nastąpiło w sierpniu 2017, a w maju 2019 nastąpiło rozpoczęcie działalności operacyjnej.

Założenia inwestycyjne

Proces inwestycyjny poprzedzony był analizą techniczno-ekonomiczną i na jej podstawie zaplanowano wydobycie na poziomie 200 000 Mg/rok.

Kopalnia zgodnie ze standardami panującymi w Grupie PBI miała zostać wykonana jako bezpieczna w obsłudze i proekologiczna. Zminimalizowanie uciążliwości obiektu dla środowiska  uzyskano poprzez wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa do podgrzewu wody złożowej, zastosowanie pełnego zawrotu wody złożowej, ograniczenie strat ciepła oraz optymalną gospodarkę osadową, co w całości  związane jest z ograniczeniem emisji do  środowiska.

Szczególna dbałość o bezpieczeństwo pracy wynika z wielu czynników, z których najważniejsze to m.in. wysoka temperatura wykorzystywanych mediów oraz obecność siarkowodoru w powrotnej wodzie złożowej. Ryzyko związane z powyższymi czynnikami zostało wyeliminowane poprzez skrócenie ekspozycji na ich działanie w miejscu pracy oraz zastosowanie systemów zabezpieczających, np. rozbudowanej wentylacji podstawowej i awaryjnej budynku Stacji Uzdatniania Wody. Jako produkt końcowy Polska Siarka dostarcza najwyższej jakości siarkę pochodzenia naturalnego o czystości 99,98% w postaci granulki lub w formie płynnej.

Wytop siarki

Proces wykorzystywany do produkcji siarki to technologia podziemnego wytopu metodą Frasha, która polega na podaniu poprzez otwór eksploatacyjny, pionami technicznymi rur przegrzaną wodę technologiczną (woda złożowa) o temperaturze do 165ºC i podwyższonym ciśnieniu. Wykorzystując właściwości fizykochemiczne siarki – temperatura topnienia około 120ºC, ciężar właściwy dwa razy większy od wody oraz hydrofobowość – przegrzaną wodę wykorzystuje się do podgrzewania złoża siarki. Wodę złożową, po oddaniu przez nią transportowanego ciepła, odbiera się z sąsiednich otworów i w 100% zawraca do procesu uzdatniania oraz ponownego podgrzewu (zamknięty obieg wód). Druga kolumna techniczna otworu eksploatacyjnego sięga głębiej i wykorzystując różnicę ciężaru właściwego służy do jej wydobycia na powierzchnię. I tu z pomocą przychodzi trzecia rura o najmniejszej średnicy. Kolumną tą podawane jest powietrze o odpowiednim ciśnieniu, powodując powstanie mechanizmu tzw. „windy powietrznej (air lift)”.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ