Partner serwisu
03 grudnia 2019

Plan na 7 lat: UAM stanie się uczelnią badawczą

Kategoria: Aktualności

Nawet 345 mln zł przez najbliższe siedem lat otrzyma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – laureat pierwszego konkursu w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Uczelnia przeznaczy te środki m.in. na stworzenie systemowego wsparcia dla najlepszych naukowców i zespołów badawczych, a także narzędzia wsparcia w aplikowaniu w międzynarodowych konkursach grantowych. O celach i wyzwaniach, jakie stoją przed uczelnią, rozmawiali podczas konferencji w Poznaniu przedstawiciele MNiSW i UAM.

Plan na 7 lat: UAM stanie się uczelnią badawczą

– Konkurs pozwolił na wyłonienie grupy uczelni, które – realizując swoje śmiałe programy reform – będą dążyć do osiągnięcia statusu uczelni badawczej. Nie bez przyczyny mówię o „dążeniu” – chyba wszyscy się tu zgodzimy, że obecnie czołowe polskie uczelnie dopiero do tego miana aspirują. Natomiast, głęboko w to wierzę, w perspektywie najbliższych 7 lat, może dekady, pojawią się w Polsce rozpoznawalne w świecie uniwersytety badawcze, które będą skutecznie konkurować o największe talenty z najlepszymi uczelniami europejskimi – powiedział Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Istotną pomocą w tym dążeniu będzie zdecydowane podniesienie finansowania – każda z uczelni wyłonionych w konkursie otrzyma  przez 7 lat 10% zwiększenie subwencji. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w ciągu tego czasu otrzymać może nawet 345 mln złotych. Warunkiem będzie jednak pomyślne przejście ewaluacji śródokresowej.

Od georóżnorodności do lingwistyki – priorytetowe obszary badawcze UAM

We wniosku konkursowym ocenianym przez międzynarodowy zespół wybitnych ekspertów poznańska uczelnia wskazała pięć priorytetowych obszarów badawczych. Znalazły się w nich zagadnienia związane z bio- i georóżnorodnością, genomami, badaniami struktury cząsteczek, AI, a także z językiem i lingwistyką.

Wśród planowanych przez UAM działań rozwojowych są:

  • stworzenie systemowego wsparcia dla najlepszych naukowców i zespołów badawczych, efektywnego systemu okresowej oceny osiągnięć naukowych pracowników i narzędzi wsparcia w aplikowaniu w międzynarodowych konkursach grantowych;
  • stworzenie narzędzi służących umiędzynarodowieniu uczelni, w tym wdrożeniu programów służących przyciąganiu najbardziej utalentowanych post-doców i wybitnych profesorów wizytujących, stworzenie zachęt do wspólnego prowadzenia badań i publikowania z naukowcami z zagranicy, czy poszerzenie oferty kształcenia prowadzonego wspólnie z zagranicznymi uczelniami i dla uzdolnionych studentów z zagranicy;
  • zapowiedziana restrukturyzacja UAM związana z wyłonieniem priorytetowych obszarach badawczych;
  • zwiększenie efektywności kształcenia w Szkole Doktorskiej UAM, której założenia już w tym momencie stały się w skali kraju znakiem rozpoznawczym poznańskiego uniwersytetu.

Rektor Lesicki: większe środki pozwolą ściślej powiązać kształcenie z badaniami

– Mocną stroną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zawsze była znakomita kadra naukowa. Jako uczelnia badawcza będziemy dysponować większymi środkami, co pozwoli jeszcze ściślej powiązać kształcenie z badaniami prowadzonymi przez naukowców. Mam nadzieję, że taka perspektywa przyciągnie do nas zdolnych, młodych ludzi chcących zająć się pracą naukową – stwierdził rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Andrzej Lesicki. –Zwycięstwo w konkursie i zdobycie tytułu uczelni badawczej to potwierdzenie, że UAM należy do największych i najlepszych uczelni w naszym kraju. Złożony przez uczelnię wniosek aplikacyjny liczył ponad 200 stron. Zawarto w nim wiele informacji o kondycji naukowej uniwersytetu, analizę SWOT oraz precyzyjnie opisany plan działań, które UAM chce podjąć, jako uczelnia badawcza. Cieszymy się, że międzynarodowe grono ekspertów doceniło wartość tego projektu. To sukces godny obchodzonego niedawno jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. To szczególny rok dla naszej Alma Mater; jesteśmy nie tylko uczelnią badawczą, ale także uzyskaliśmy status uczelni europejskiej – dodał prof. Lesicki.

I konkurs IDUB – najważniejsze informacje

Do udziału w pierwszym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Wszystkie z nich spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Ponadto żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 10 uczelni, które w przyszłości staną się uczelniami badawczymi.

Znalazły się wśród nich (zgodnie z kolejnością na liście uczelni wyłonionych w konkursie):
1. Uniwersytet Warszawski
2. Politechnika Gdańska
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3. Politechnika Warszawska
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
3. Uniwersytet Jagielloński
7. Gdański Uniwersytet Medyczny
8. Politechnika Śląska
9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
10. Uniwersytet Wrocławski

źródło: MNiSW
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ