Partner serwisu
06 listopada 2019

NFOŚiGW wspiera inicjatywy edukacyjne z zakresu ochrony środowiska

Kategoria: Aktualności

Realizowane przedsięwzięcia zostały dofinansowane w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Edukacja ekologiczna. Ich koszt całkowity to ponad 700 tys. zł, przy wsparciu wynoszącym ok. 600 tys. zł. Zasięg zaplanowanych działań obejmie ponad milion odbiorców.

NFOŚiGW wspiera inicjatywy edukacyjne z zakresu ochrony środowiska

Pierwsza z zaplanowanych konferencji odbyła się w dniach 18-20 października br. w Orzechowie Morskim oraz na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Organizatorem spotkania pt. „O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach” było Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”, zaś tematyka dotyczyła racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi. W bezpłatnym sympozjum wzięli udział przedstawiciele mediów lokalnych i ogólnokrajowych zajmujący się problematyką ochrony środowiska. Przekaz z konferencji dotarł do prawie 2,5 tys. odbiorców. NFOŚiGW wsparł organizację konferencji kwotą 40 tys. zł, a całkowity koszt wydarzenia oszacowano na ponad 56 tys. zł.

Kolejnym wydarzeniem realizowanym ze wsparciem NFOŚiGW będzie konferencja popularnonaukowa pn. „Stan i potrzeby gatunkowej ochrony grzybów i porostów” organizowana przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody. Dofinansowanie wynosi ponad 110 tys. zł, przy całkowitym koszcie przedsięwzięcia oszacowanym na ponad 122 tys. zł. Podczas dwudniowego spotkania dla ekspertów z obszaru ochrony środowiska, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także Lasów Państwowych oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przewidziano wystąpienia, dyskusje i warsztaty. Prelegentami będą specjaliści z dziedziny lichenologii i mykologii. Planowany zasięg przedsięwzięcia edukacyjno-promocyjnego to prawie 15 tys. odbiorców.

Konferencja pn. „Przywrócenie sokoła wędrownego na terenie północno-wschodniej Polski” to z kolei inicjatywa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, która odbędzie się w 2020 r. dzięki dofinansowaniu NFOŚiGW (ponad 44 tys. zł przy całkowitym koszcie przedsięwzięcia wynoszącym ponad 49 tys.). Uczestnikami dwudniowego wydarzenia w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego będą przedstawiciele parków narodowych, krajobrazowych, nadleśnictw z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz wybranych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody. Tematyka konferencji obejmie proces reintrodukcji sokoła wędrownego ekotypu leśnego oraz promocję działań związanych z przywróceniem populacji tego gatunku w północno-wschodniej Polsce. Drugiego dnia konferencji zaplanowano zajęcia terenowe w Biebrzańskim Paku Narodowym z obserwacją ptaków, w tym sokoła wędrownego. Szacowany zasięg aktywności podjętych w ramach projektu to ponad 4 tys. odbiorców.

Natomiast w dniach 16-18 września 2020 r. z inicjatywy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbędzie się trzydniowa konferencja naukowa pn. „Ochrona krajobrazu – krajobrazy priorytetowe”. Planowane wydarzenie zostało wsparte dotacją z NFOŚGW w wysokości 40 tys. zł, przy koszcie całkowitym ponad 44 tys. zł. Celem konferencji organizowanej przy współudziale Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, będzie poprawa znajomości szczegółowych zasad prowadzenia audytów krajobrazowych wymaganych przez Europejską Konwencję Krajobrazową wśród podmiotów zaangażowanych w ich realizację. Uczestnicy będą mieli możliwość aktualizacji wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie procedur związanych z audytem krajobrazowym. Konferencja będzie miała charakter ponadregionalny.

Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników zrealizuje przedsięwzięcie pn. „Ekologia – ochrona środowiska – świadomość ekologiczna. Edukacyjny program ekologiczny na rzecz ochrony bioróżnorodności na terenach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zrównoważonego rolnictwa dla środowiska naturalnego”, którego koszt całkowity szacuje się na ponad 430 tys. zł, przy dofinansowaniu z NFOŚiGW w wysokości ponad 362 tys. zł. W ramach inicjatywy odbędzie się cykl trzech jednodniowych warsztatów edukacyjnych dla rolników, mieszkańców wsi oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Ich celem będzie rozpowszechnianie wiedzy na temat ekologii oraz wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie prowadzenia ekologicznych gospodarstw rolniczych. Zaplanowano umieszczenie – w wydawnictwie „Kalendarz Rolników” – materiału dotyczącego różnorodności biologicznej w rolnictwie, opracowanego przez specjalistów m.in. z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego oraz Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego. Odbiorcami wydawnictwa będą głównie rolnicy, mieszkańcy terenów wiejskich oraz osoby związane z rolnictwem. Przedsięwzięcie może objąć zasięgiem ponad 1,3 mln odbiorców.

źródło: nfosigw.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ