Partner serwisu

Efektywna rafineria

Kategoria: Paliwa

Gdańska rafineria zwiększyła swoje zdolności przerobowe.

Efektywna rafineria

Grupa LOTOS S.A. to pionowo zintegrowany koncern paliwowy posiadający zakład rafineryjny w Gdańsku. W ciągu ostatnich czterech dekad gdańska rafineria przebyła drogę intensywnego rozwoju organizacyjnego i technologicznego. Sprzyjała temu lokalizacja i przyjęta na początku konfiguracja procesowa. Zakład uruchomiony jako rafineria paliwowo-olejowa o zdolnościach przerobu 3 milionów ton ropy naftowej rocznie, poprzez szereg programów rozbudowy, nie tylko zwiększył 3,5-krotnie swoje zdolności przerobowe. Równocześnie pogłębiono integrację procesowo-energetyczną i konwersyjność rafinerii. Rezultatem tych działań jest efektywna produkcja, z uwzględnieniem wysokich wymagań środowiskowych, wysokomarżowych produktów naftowych, spełniających rosnące wymagania jakościowe.

Europejskie środowisko rafineryjne konkuruje z amerykańskimi i bliskowschodnimi koncernami petrochemicznymi, korzystającymi między innymi z dostępu do taniego surowca. A utrzymujący się na dalekim wschodzie znaczący popyt na surowce i produkty petrochemiczne, przy jednoczesnym niskim koszcie zatrudnienia, dodatkowo zaostrza warunki konkurencji. Dlatego Grupa LOTOS S.A., by sprostać wymaganiom rynkowym podejmuje działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej rafinerii.

Gdańsk w światowej czołówce
Według ostatniego studium Solomona, rafineria w Gdańsku pod względem efektywności energetycznej znajduje się w czołówce najlepszych zakładów na świecie, a w obszarze Europy Środkowej i Południowej w 2012 roku zajęła 1 pozycję. Jest to efekt wieloletniej pracy oraz podnoszenia kompetencji przez pracowników Grupy LOTOS S.A.. Ponieważ środowisko rafineryjne dalej się rozwija, osiągnięta wysoka efektywność energetyczna stanowi motywację do dalszego samodoskonalenia i rozwoju.

Efektywność energetyczna jest pojęciem nabierającym obecnie istotnego znaczenia w działalności rafineryjnej. Jej ustawiczne doskonalenie jest metodą na utrzymanie się na konkurencyjnym rynku producentów wyrobów ropopochodnych. Zrealizowane dotychczas w Grupie LOTOS S.A. projekty inwestycyjne i ciągłe doskonalenie operacyjne znajdują odzwierciedlenie w niezależnych analizach energetycznych.

O efektywności na "Chemii"
O efektywności energetycznej na przykładzie doświadczeń operacyjnych i inwestycyjnych w Grupie Lotos S.A. mówił podczas Sympozjum "Chemia 2014" w Płocku Pan Dariusz Sassak, kierownik zespołu ds. efektywności energetycznej w Grupie LOTOS S.A. (prezentacja w pliku do pobrania)

 

Źródło: Grupa LOTOS S.A.

fot.: Grupa LOTOS S.A.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ