Partner serwisu
03 września 2019

Przypomnienie o obowiązku dotyczącym transgranicznych umów gazowych

Kategoria: Aktualności

Przypomina się o konieczności przekazania przez przedsiębiorstwa gazowe informacji na temat umów na dostawy gazu ziemnego mających wymiar transgraniczny. Informacje należy przesyłać do dnia 15 września 2019 r.

Przypomnienie o obowiązku dotyczącym transgranicznych umów gazowych

Każde przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada zawarte umowy na dostawy gazu o charakterze transgranicznym na okres dłuższy niż rok w celu zakupu gazu, zobowiązane jest przekazać Ministrowi Energii informacje o:

  • okresie obowiązywania umowy,
  • określonych w umowie rocznych ilościach gazu,
  • określonych w umowie maksymalnych dziennych ilościach gazu w przypadku stanu alarmowego lub stanu nadzwyczajnego,
  • określonych w umowie punktach dostawy,
  • minimalnych dziennych i miesięcznych ilościach gazu,
  • warunkach wstrzymania dostaw gazu.

Dodatkowo należy wskazać, czy dana umowa – indywidualnie lub łącznie z innymi umowami zawartymi z tym samym dostawcą lub z podmiotami z nim powiązanymi – powoduje osiągnięcie lub przekroczenie 28% rocznego zużycia gazu w Polsce.

Pozyskane informacje, po ich zanonimizowaniu, zostaną przekazane do końca września 2019  r. do Komisji Europejskiej i posłużą do przeprowadzenia kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa dostaw gazu na poziomie krajowym, regionalnym oraz unijnym.

* * *

Zgodnie z art. 15 Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010  wszelkie szczególnie chronione informacje handlowe otrzymywane, wymieniane lub przekazywane na mocy art. 14 ust. 6 są poufne i podlegają warunkom tajemnicy służbowej.

źródło: gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ