Partner serwisu

Wynalazki z Puław nagrodzone

Kategoria: Innowacje i nauka

W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbywa się XXI Krajowa Wystawa – Giełda Wynalazków Nagrodzonych w 2013 roku na Światowych Wystawach Wynalazczości. Pracownicy Grupy Azoty Puławy S.A. zostali nagrodzeni jako współautorzy dwóch wynalazków na Targach Innowacji BRUSSELS INNOVA 2013.

Wynalazki z Puław nagrodzone

Złoty medal z wyróżnieniem i nagrodę specjalną otrzymał wynalazek pt. „Sposób oczyszczania płynów z odsiarczania spalin od związków fluoru oraz urządzenie do realizacji tego sposobu.” zgłoszony przez Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach oraz Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Autorami wynalazku są: Piotr Maria Synowiec, Barbara Bunikowska, Bożena Pisarska, Cezary Możeński, Stanisław Jaworski, Marta Stechman oraz Tomasz Pepliński, Tomasz Krupa i Ryszard Jarosz.

Usunięcie związków fluoru z płynów powstałych przy odsiarczaniu spalin metodą amoniakalną ma strategiczne znaczenie dla ich dalszego przerobu. Składają się na to trzy istotne powody:

1. osiągnięcie wymaganej jakości produktu – nawozu azotowego zawierającego siarkę,

2. ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery,

3. obniżenie stężenia jednego z najbardziej korozyjnych składników płynów.

 

Drugie złoto dla Puław

Złoty medal został przyznany z kolei za wynalazek pt. „Sposób rozkładu wodoronadtlenku cykloheksylu w procesie utleniania cykloheksanu” zgłoszony przez Instytut Chemii Przemysłowej oraz Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Jego autorami są: Michał Zylbersztejn, Andrzej Zimowski oraz Andrzej Kania, Tadeusz Darczuk, Remigiusz Sylwestrowicz, Jacek Cebulski i Marcin Popiołek.

Wynalazek pozwala na znaczące obniżenie zużycia benzenu oraz ługu sodowego i w efekcie obniżenie kosztów produkcji. Wynalazek ten polega na zwiększeniu selektywnego rozkładu produktu przejściowego (wodoronadtlenek cykloheksylu) do produktu końcowego (cykloheksanonu), co zostało zrealizowane w istniejących aparatach – już wdrożono go bezinwestycyjnie w Puławach.

 

Nauka dla gospodarki

W ramach XXI Krajowej Wystawy – Giełdy Wynalazków Nagrodzonych w 2013 roku odbędzie się oficjalne otwarcie Giełdy połączone z wręczeniem dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz statuetek wyróżnionym twórcom. W uroczystości uczestniczyć będą wystawcy Giełdy Wynalazków – laureaci wystaw i targów wynalazczości z 2013 roku, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Patentowego oraz innych instytucji związanych z promocją oraz rozwojem wynalazczości, dziennikarze reprezentujący rozgłośnie radiowe, programy telewizyjne i wydawnictwa prasowe. Celem imprezy jest promocja w kraju polskich wynalazków nagrodzonych na arenie międzynarodowej w minionym roku. Giełda Wynalazków przyczynia się do zwiększenia zainteresowania podmiotów gospodarczych polskimi rozwiązaniami naukowo–technicznymi oraz produktami innowacyjnymi. Na stoiskach Giełdy nagrodzone wynalazki prezentowane będą w formie oryginalnych wyrobów, prototypów, modeli, fotografii, prezentacji multimedialnych, ulotek, tablic informacyjnych oraz folderów.

 

Źródło: Grupa Azoty

Fot.: Grupa Azoty Puławy

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ