Partner serwisu
01 sierpnia 2019

NFOŚiGW przeznacza 200 mln zł na przedsięwzięcia energetyczne na polskiej wsi poprzez program priorytetowy Agroenergia

Kategoria: Aktualności

Realizacja programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Agroenergia  była tematem konferencji prasowej Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli również członkowie Zarządu NFOŚiGW: Wiceprezes, p.o. Prezesa Marek  Ryszka oraz Wiceprezes  Artur Szymon Michalski.

NFOŚiGW przeznacza 200 mln zł na przedsięwzięcia energetyczne na polskiej wsi poprzez program priorytetowy Agroenergia

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk stwierdził, że celem programu Agroenergia jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonej  działalności rolniczej poprzez dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także poprawy jakości powietrza. Program Agroenergia,  stanowi ważne uzupełnienie zakresu dotychczasowych programów: Ciepłownictwo powiatowe, Energia Plus, Polska Geotermia Plus oraz Czyste powietrze i jest bezpośrednio skierowany do rolników indywidualnych chcących zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii (OZE).

Z kolei Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zaakcentował  że poprzez zastosowanie alternatywnych źródeł energii rolnicy uzyskają korzyść finansową dla swoich domowych budżetów. Pomoc  finansowa na inwestycje w gospodarstwach rolnych przełoży się na rzeczywiste podniesienie poziomu życia i pozwoli zlikwidować ubóstwo energetyczne  na polskiej wsi.

Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej – na takie projekty rolnicy indywidualni będą mogli otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet nowego programu Agroenergia, do którego nabór trwa od 8 lipca br., to 200 mln zł.

Przewidziano dwie formy dofinansowania

\Na dotacje dla rolników indywidualnych zarezerwowano 80 mln zł, ale jedna dotacja wyniesie maksymalnie 800 tys. zł. Z kolei na pożyczki czeka do rozdysponowania 120 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat. Kwoty pożyczki będą się wahać między 100 tys. zł a 2 mln zł. Dotacje wyniosą do 40%, a pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych. Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, do wyczerpania środków.

W związku z faktem, że program ma m.in. na celu poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej, to finansowane projekty obligatoryjnie muszą uwzględniać przedsięwzięcie utworzenia nowego źródła energii. Równocześnie weryfikowany jest uzyskany poziom zaspokojenia potrzeb energetycznych wnioskodawcy.

W programie uwzględniono kryteria w zakresie maksymalnych jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych technologii OZE. Takie podejście zapewni transparentność oceny i zabezpieczy przed sztucznym zawyżaniem kosztów przedsięwzięć.

źródło: nfosigw.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ