Partner serwisu
Tylko u nas
19 sierpnia 2019

Dobre praktyki szansą dla zakładu

Kategoria: Aktualności


W dobie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu nie można pominąć społeczności lokalnych i samorządów. Środowiska opiniotwórcze, budujące reputację, będą akceptować lub krytykować, na podstawie faktów lub uprzedzeń, sygnałów, informacji o ekologii – szczególnie gdy oddziaływanie przedsiębiorstwa w jakikolwiek sposób przenosi się poza jego terytorium. W równym stopniu może tu chodzić o uciążliwe emisje, hałas, wzmożony ruch drogowy czy estetykę krajobrazu. Społeczność lokalna i pracownicy potrzebują przekonania o bezpieczeństwie instalacji i urządzeń, klienci odbierający zamówione na czas towary – o niezawodności, a właściciele – o optymalnym finansowaniu utrzymania majątku. Jak zatem zwiększyć wartości z aktywów dla poszczególnych grup interesariuszy? Czy i jak poprawić efektywność wykorzystania majątku? Jakie dobrać strategie, metody i terminy obsługi tego majątku, by dysponując ograniczonymi zasobami finansowymi, zapewnić ich bezpieczeństwo i niezawodną dyspozycyjność produkcyjną w czasie dłuższym niż u konkurencji? Jak uwiarygodnić interesariuszom, że postępujemy z majątkiem produkcyjnym w sposób spełniający ich postulaty?


Zarządzanie majątkiem w normach
Tą tematyką zajmowało się i zajmuje wiele grup: od właścicieli oraz użytkowników maszyn i instalacji, przez inżynierów teoretyków zarządzania, inżynierów Toyoty, praktyków LEAN, TPM, TQM, QMS, LCM, aż do Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, która dla tego obszaru zaproponowała kompleksowe ujęcie tematyki zarządzania majątkiem w normach serii ISO 55000, służące odpowiedzi na powyższe pytania.

Składają się na nią trzy normy:

•    PN-ISO 55000:2017, Zarządzanie aktywami. Informacje ogólne, zasady i terminologia.

•    PN-ISO 55001:2014. Zarządzanie aktywami. Systemy Zarządzania. Wymagania.

•    PN-ISO 55002:2017. Zarządzanie aktywami. Systemy Zarządzania. Wytyczne dotyczące stosowani ISO 55001.


Normy można odnieść do każdego składnika aktywów definiowanego jako rzecz, przedmiot lub jednostka, które dla organizacji mają wartość potencjalną lub rzeczywistą. Wartość może być materialna lub niematerialna, finansowa lub niefinansowa i obejmuje rozważanie ryzyka i zobowiązań. Może być pozytywna lub negatywna na różnych etapach życia składnika aktywów. Aktywa materialne, takie jak sprzęt, inwentarz i nieruchomości traktowane są na równi z aktywami niematerialnymi, takimi jak: najem, marka, reputacja.

Zarządzanie aktywami w strategii Grupy Azoty
Grupa Azoty zwróciła uwagę na zasady zarządzania określone tą normą oraz potencjalne korzyści z ich wdrożenia dla bezpieczeństwa, finansów, środowiska, marki, lepszego wykorzystania majątku, tolerancji ryzyka, jakości. W konsekwencji wyznaczonych celów z obszaru majątku trwałego w Strategii Grupy Azoty zdecydowano o wdrożeniu systemu zarządzania aktywami wg normy ISO 55001. Podjęto działania służące skompletowaniu narzędzi wspierających, takich jak ranking krytyczności urządzeń, ocena ryzyka technicznego dla wyposażenia produkcyjnego czy wskaźniki. Dokonywana jest weryfikacja zasobów wykonawczych, planów i procedur.

Zinwentaryzowano cały majątek trwały i ujęto w strukturze drzewiastej SAP CMMS, wykorzystywanym jako wsparcie informatyczne w zarządzaniu majątkiem. Liczność, różnorodność majątku i procesów związanych z ich zarządzaniem skutkuje potrzebą działań wielokierunkowych – jednakże wszystkie działania są podporządkowane obowiązującej w Grupie Kapitałowej obszarowej Strategii utrzymania technicznego i zarządzania cyklem życia majątku Grupy Azoty.


Cały materiał można przeczytać w czasopiśmie Chemia Przemysłowa 3/2019.

fot. Grupa Azoty
POPRZEDNIA STRONA
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ