Partner serwisu
16 lipca 2019

Nieformalne spotkanie ministrów UE ds. Środowiska i Klimatu

Kategoria: Aktualności

Polityka klimatyczna, gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona różnorodności biologicznej – wokół tych kwestii koncentrowały się dyskusje podczas nieformalnego spotkania ministrów Unii Europejskiej ds. środowiska i klimatu, które odbyło się w dniach 10-11 lipca 2019 r. w Helsinkach. W obradach wzięli udział wiceministrowie środowiska Michał Kurtyka i Sławomir Mazurek.

Nieformalne spotkanie ministrów UE ds. Środowiska i Klimatu

O klimacie

Pierwszego dnia posiedzenia unijni ministrowie ds. środowiska i klimatu dyskutowali m.in. o zagadnieniach związanych z polityką klimatyczną, w tym o kwestiach dotyczących sfinalizowania długoterminowej wizji Unii Europejskiej (UE).

Dla opracowania strategii długoterminowej niezbędne jest określenie mechanizmów kompensacji dla najbardziej narażonych sektorów gospodarki, regionów i krajów. Przede wszystkim należy uzupełnić analizę wpływu projektowanej strategii o skutki na poziomie państw członkowskich, a w uzasadnionych przypadkach, nawet na poziomie regionów – podkreślił wiceminister środowiska Michał Kurtyka.

Jak dodał, bazą dla takiej analizy, a następnie strategii, powinny być wyniki oceny krajowych planów na rzecz energii i klimatu. Wiceminister Kurtyka zwrócił również uwagę, że do podjęcia wiążących decyzji konieczna jest ocena realnych możliwości przejścia na gospodarkę neutralną klimatycznie, wskazanie odpowiednich mechanizmów wsparcia dla państw o niższym poziomie PKB, wypracowanie mechanizmów ochrony konkurencyjności europejskiego przemysłu, jak również zapewnienie środków na sprawiedliwą transformację.

W trakcie spotkania ministrowie omówili także zagadnienia związane z wrześniowym Szczytem klimatycznym Sekretarza Generalnego ONZ.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Drugiego dnia nieformalnego spotkania ministrów środowiska i klimatu UE dyskusje koncentrowały się na kwestiach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ), m.in. w kontekście jej potencjału dla ochrony różnorodności biologicznej i klimatu.

Gospodarka o obiegu zamkniętym może na wielu płaszczyznach znacząco pomóc w osiągnięciu celów Porozumienia Paryskiego. Dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na nowe zasoby, pozwala także zniwelować presję na ekosystemy, co może znacząco przyczynić się do ochrony bioróżnorodności – powiedział wiceminister Sławomir Mazurek.

Uczestnicy posiedzenia dyskutowali także na temat kolejnych kroków jakie należy podjąć, aby uczynić UE jeszcze bardziej „cyrkularną” zarówno regionalnie, jak i globalnie. W trakcie posiedzenia wiceminister Mazurek zwrócił uwagę, że dla faktycznej transformacji w kierunku GOZ niezbędne są zaangażowanie społeczeństwa i powszechna zmiana wzorców konsumpcji.

Bardzo istotne są działania na rzecz zmian postaw konsumentów, począwszy od dzieci i młodzieży, np.: tworzenie nowych interdyscyplinarnych kierunków studiów, łączących wiedzę z zakresu inżynierii, prawa oraz nauk przyrodniczych, ograniczenie lub zmiana charakteru reklam, aby zbytnio nie rozbudzały potrzeb konsumenckich powodujących niepotrzebny popyt, a w konsekwencji  nadmierne zużycie surowców, czy też nauka rozsądnego podejścia do zmieniających się trendów i mody – podkreślił wiceminister Mazurek.

Jak dodał należy tworzyć polityki sprzyjające popytowi, ale na produkty wytworzone zgodnie z zasadami GOZ.

Wiceminister środowiska zaznaczył również, że narzędziem wspierającym GOZ mogą okazać się zachęty ekonomiczne, jeśli byłyby poparte działaniami edukacyjnymi, które przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej w tym zakresie. Ponadto system finansowania powinien stymulować producentów do takiego projektowania produktów, aby zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, zapobiegać powstawaniu nadmiernej masy odpadów oraz zwiększać ich potencjał recyklingu.

Globalne ramy bioróżnorodności po 2020 r.

Nieformalne spotkanie ministrów środowiska ds. środowiska i klimatu było także okazją do omówienia wkładu i roli Unii Europejskiej w procesie wyznaczania globalnych ram bioróżnorodności po 2020 r. W pracach na rzecz ochrony bioróżnorodności należy wykorzystać potencjał Konwencji Karpackiej. Dwa oddzielne protokoły, tj. o różnorodności biologicznej oraz o różnorodności krajobrazowej w ramach Konwencji Karpackiej, stanowią doskonałe ramy dla ewentualnych działań, jako dodatkowy wkład w realizację celów Konwencji o różnorodności biologicznej. W 2020 roku, w Polsce odbędzie się posiedzenie Konferencji Stron Konwencji Karpackiej (COP6), które bezpośrednio poprzedzi Konferencję w sprawie bioróżnorodności (COP15) - zaznaczył wiceminister Mazurek.

źródło: gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ