Partner serwisu
28 czerwca 2019

Posiedzenie Rady UE ds. Środowiska

Kategoria: Aktualności

Wizja gospodarki neutralnej dla klimatu, przegląd wdrażania polityki UE w obszarze środowisko i polityka w zakresie substancji chemicznych, były jednymi z tematów posiedzenia Rady UE ds. Środowiska (ENVI), która odbyła się 26 czerwca w Luksemburgu. W obradach wziął udział Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Posiedzenie Rady UE ds. Środowiska

Wizja gospodarki neutralnej dla klimatu

Podczas Rady ENVI ministrowie środowiska dyskutowali m.in. o długoterminowej strategicznej wizji gospodarki neutralnej dla klimatu. W trakcie posiedzenia wiceminister Mazurek podkreślił, że Polska dąży do realizacji celów Porozumienia Paryskiego, w tym przede wszystkim osiągnięcia neutralności klimatycznej, co pozostaje jednym z kluczowych wyzwań cywilizacyjnych. Jak dodał, realizacja tego wyzwania będzie pociągała za sobą konieczność zmiany dotychczasowych modeli społecznych i gospodarczych funkcjonujących w Europie.

Wiceminister Mazurek zwrócił również uwagę, że dla niektórych państw członkowskich, ze względu na różne uwarunkowania, osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga znacznie większego wysiłku i większej ilości czasu niż w przypadku innych.

Wspólne osiągnięcie celu neutralności klimatycznej przez UE będzie wymagało szczegółowego zróżnicowania celów pomiędzy państwami członkowskimi i sektorami gospodarki – zaznaczył.

W opinii Polski, dla opracowania strategii długoterminowej niezbędne jest określenie mechanizmów kompensacji dla najbardziej narażonych sektorów gospodarki, regionów i krajów.

Ewolucja gospodarki i energetyki jest w naszym interesie, ale może odbywać się tylko w sposób bezpieczny dla obywateli, gospodarki i państwa – dodał wiceminister środowiska.

Przegląd wdrażania polityki UE w obszarze środowisko

Jednym z tematów posiedzenia Rady UE ds. Środowiska był także Przegląd wdrażania polityki UE w obszarze środowisko.

W trakcie posiedzenia wiceminister Sławomir Mazurek zaznaczył, że Polska docenia inicjatywę przeglądu, który ma służyć zwiększeniu zgodności prawa krajowego z unijnym prawem ochrony środowiska. Jak podkreślił, należy wziąć pod uwagę czy wyznaczone cele środowiskowe uwzględniają specyfikę poszczególnych krajów, np. poziom rozwoju gospodarczego czy strukturę konsumpcji obywateli.

Przyjęcie konkluzji dot. substancji chemicznych

W trakcie posiedzenia ministrowie środowiska UE przyjęli konkluzje „Ku strategii na rzecz zrównoważonej unijnej polityki w zakresie substancji chemicznych”.

Popieramy dążenia do zachowania wysokich europejskich standardów dotyczących ochrony zdrowia i środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem chemikaliów. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na wielu sektorach i  wymaga współdziałania szeregu instytucji, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym – podkreślił wiceminister Sławomir Mazurek.

Fundusz na rzecz czystej mobilności

Ministrowie środowiska UE zapoznali się również z informacją delegacji Bułgarii dotyczącą możliwych środków służących wsparciu czystego transportu, w szczególności elektromobilności.

Polska przychyla się do postulatu zbadania przez Komisję możliwości ustanowienia Europejskiego Funduszu Czystej Mobilności jako instrumentu służącego budowie ekologicznej infrastruktury transportowej w całej Unii – mówił wiceminister Mazurek.

źródło: mos.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ