Partner serwisu
17 czerwca 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN

Kategoria: Aktualności

​Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 3,5 zł na akcję, zarekomendowaną przez Zarząd PKN ORLEN pod kierownictwem Prezesa Daniela Obajtka. Termin jej wypłaty ustalono na 5 sierpnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN

PKN ORLEN od sześciu lat realizuje politykę dywidendową przy zachowaniu strategicznego celu bezpiecznych fundamentów finansowych GK ORLEN i prognoz dotyczących sytuacji makroekonomicznej. Zarekomendowany przez Zarząd rekordowy poziom dywidendy odzwierciedla stabilną sytuację finansową i efekty wdrożonych planów rozwojowych. Pozytywna decyzja ZWZ oznacza, że do Akcjonariuszy spółki trafi 1,5 mld zł.

Ponadto decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia absolutorium otrzymali wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN pełniący swoje funkcje w 2018 roku. Akcjonariusze zaakceptowali również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN – na wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa – ustaliło skład Rady Nadzorczej w maksymalnej liczbie wynikającej ze Statutu Spółki, która po zarejestrowaniu uchwalonych dzisiaj zmian do Statutu będzie mogła wynieść od 6-10 osób razem z Przewodniczącym Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza obecnie pracuje w składzie:

• Izabela Felczak-Poturnicka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki
• Barbara Jarzembowska – Członek Rady Nadzorczej Spółki
• Andrzej Kapała – Członek Rady Nadzorczej Spółki
• Michał Klimaszewski – Członek Rady Nadzorczej Spółki
• Jadwiga Lesisz – Członek Rady Nadzorczej Spółki
• Małgorzata Niezgoda – Członek Rady Nadzorczej Spółki
• Anna Sakowicz-Kacz – Członek Rady Nadzorczej Spółki
• Andrzej Szumański – Członek Rady Nadzorczej Spółki
• Anna Wójcik – Członek Rady Nadzorczej Spółki.

źródło: Informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ