Partner serwisu
21 maja 2019

LOTOS Petrobaltic nawiązał współpracę w zakresie wykorzystania łączności krytycznej TETRA

Kategoria: Aktualności

System łączności krytycznej TETRA, wdrożony i z powodzeniem stosowany w Grupie Energa, został przetestowany m. in. w ratownictwie morskim i medycznym na Pomorzu. Teraz ten najbardziej zaawansowany i działający w Europie system radiokomunikacyjny będzie wykorzystany także przez LOTOS Petrobaltic. Oferowana przez spółkę Enspirion usługa łączności krytycznej zapewni niezawodną komunikację w sytuacjach kryzysowych oraz w bieżącej pracy.

LOTOS Petrobaltic nawiązał współpracę w zakresie wykorzystania łączności krytycznej TETRA

21 maja 2019 roku przedstawiciele LOTOS Petrobaltic S.A. i spółki Grupy Energa - Enspirion Spółka z o.o. podpisali umowę w sprawie świadczenia usługi łączności krytycznej TETRA. Składa się na nią komunikacja głosowa w cyfrowym standardzie radiowym TETRA w trybie grupowym i indywidualnym, usługi lokalizacji, transmisja krótkich wiadomości tekstowych.

Usługa TETRA, która będzie wykorzystywana przez LOTOS Petrobaltic, jest nietypowa ze względu na zastosowanie w akwenie morskim. Przeprowadzone testy dowiodły, że TETRA zbudowana przez Energa Operator S.A. jako system funkcjonujący na lądzie, świetnie sprawdziła się na morzu. Z tego systemu łączności mogą korzystać w akwenie morskim różne podmioty.

Niezawodna łączność krytyczna i doskonała jakość

Umowa podpisana z LOTOS Petrobaltic pozwoli wyposażyć w usługę łączności krytycznej jednostki pływające, platformy oraz siedzibę Spółki na lądzie. W przyszłości LOTOS Petrobaltic będzie mógł łączyć się bezpośrednio m. in. z pozostałymi spółkami Grupy LOTOS i służbami portowymi.

– Bardzo cieszy mnie fakt nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania łączności krytycznej TETRA – mówi Grzegorz Strzelczyk, prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. – Infrastruktura TETRA wybudowana przez spółkę Grupy Energa pokrywa swoim zasięgiem również obszar działalności morskiej naszej firmy na Morzu Bałtyckim. Ogromnym atutem tego systemu jest doskonała jakość i pewność połączeń, co w służbie morskiej ma ogromne znaczenie przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Zapewni to dodatkową łączność dyspozytorów na lądzie z załogami platform wiertniczych i wydobywczych oraz ze statkami obsługującymi logistykę morską w Grupie LOTOS Petrobaltic. Obecnie planujemy wykonanie instalacji na wszystkich naszych statkach i platformach. Natomiast w przyszłości rozważamy też uruchomienie dodatkowej stacji bazowej na złożu B8, która zwiększy zasięg systemu m.in. dla morskich służb ratownictwa oraz dla planowanych projektów energetycznych, czyli morskich farm wiatrowych.

– Projekt udostępnienia TETRA, który na rzecz Grupy Energa realizuje Enspirion, ma na celu wykorzystanie potencjału sieci TETRA dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i publicznego obywateli – mówi Tomasz Lesiewicz, prezes Zarządu Enspirion spółka z o.o. - W sytuacjach kryzysowych niezawodna łączność to rzecz kluczowa nie tylko dla energetyki, jak i dla szeroko rozumianego sektora bezpieczeństwa publicznego. W kolejnych etapach rozwoju projektu będziemy poszukiwać partnerów i klientów, dla których niezawodna łączność jest kluczowa zarówno w codziennej pracy czy służbie, jak też podczas sytuacji kryzysowych. Udostępnienie sieci łączności krytycznej TETRA to przykład racjonalnego gospodarowania zasobami. Jest to szczególnie ważne, gdyż rozbudowa sieci tego typu pochłania znaczne nakłady środków, a Polska jest obecnie jedynym w Europie krajem, który nie posiada ogólnonarodowej sieci łączności krytycznej. Zamierzamy w krótkim czasie znacznie rozszerzyć zasięg naszej usługi bazującej na sieci wybudowanej przez Energa Operator.

TETRA sprawdzona na morzu

System TETRA był testowany na morzu przez LOTOS Petrobaltic S.A., spółkę Grupy LOTOS, prowadzącą prace wydobywcze ropy naftowej i gazu ziemnego na Morzu Bałtyckim. W ramach testów dwa statki obsługujące platformy wiertnicze i wydobywcze: ATHS Bazalt i PSV Sylur zostały wyposażone w radiotelefony pozwalające na stałą komunikację z dyspozytorem na lądzie. System zostanie zainstalowany na platformach i czterech statkach obsługujących platformy. Tego typu morskie instalacje sieci łączności krytycznej TETRA będą mogły także obsługiwać projekty energetyczne, m. in. farmy wiatrowe offshore.

Dużym atutem systemu jest możliwość łączności selektywnej tj. pomiędzy dwoma dowolnymi użytkownikami lub też w razie potrzeby całej dedykowanej grupy użytkowników.

***

LOTOS Petrobaltic funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS Petrobaltic wraz ze swoimi spółkami zależnymi koncentruje się na działalności operacyjno-serwisowej w obszarze bałtyckim, tj.: eksploatacji złoża B3, zagospodarowaniu złoża B8 w celu uruchomienia pełnej produkcji, realizacji projektów poszukiwawczych na Morzu Bałtyckim oraz koncesjach lądowych w Polsce. Równolegle spółka rozwija swoje kompetencje inżyniersko-wykonawczo-projektowe dla sektora offshore, docelowo z możliwością świadczenia usług poza Grupą LOTOS S.A.

***

Enspirion Sp. z o. o. należy do Grupy Kapitałowej Energa. Jest największym i najstarszym krajowym agregatorem DSR (Usługa redukcji zapotrzebowania na moc) jak również przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym. Świadczy usługi łączności dyspozytorskiej TETRA - standard cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej (trankingowej), dla energetyki, dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Enspirion Sp. z o.o. jest jedynym dostępnym usługodawcą łączności dyspozytorskiej TETRA na obszarze OSD (Operator Sieci Dystrybucyjnej) Energa. Obszar ten pokrywa ok. ¼ obszaru Polski.

Spółka Enspirion oferuje kompleksową usługę łączności dyspozytorskiej TETRA w oparciu o infrastrukturę sieci TETRA Energa Operator. Energa Operator zbudował własną infrastrukturę sieci, wybierając ten standard jako najbardziej zaawansowany funkcjonalnie i dojrzały technologicznie. Jego wdrożenie przyczyniło się do istotnej poprawy niezawodności zasilania klientów (mierzonej wskaźnikami SAIDI i SAIFI). Obecnie jedynym podmiotem w Polsce świadczącym usługę telekomunikacyjną TETRA komercyjnie jest spółka Enspirion.

System spełnia warunki łączności krytycznej, do których zaliczają się m. in. podtrzymanie zasilania przez 36 godzin oraz szyfrowanie połączeń.

System łączności krytycznej TETRA został już przetestowany m. in. przez Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa SAR oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne m. in. w województwie pomorskim. SAR ocenił, że zasięg i jakość połączeń w systemie TETRA jako bardzo dobre. W przyszłości ratownicy będą mogli nawiązać łączność z innymi służbami jak policja czy ratownictwo medyczne, podnosząc znacząco interoperacyjność pomiędzy służbami.

źródło: LOTOS Petrobaltic
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ