Partner serwisu
03 kwietnia 2019

Jakość paliw na polskim rynku

Kategoria: Aktualności

Paliwa wprowadzane na polski rynek spełniają wszelkie normy jakościowe i zapewniają bezproblemową eksploatację pojazdów. Potwierdzają to coraz lepsze wyniki badań jakości paliw, prowadzone przez Inspekcję Handlową.

Jakość paliw na polskim rynku

W Polsce konsekwentnie wprowadzane są regulacje dotyczące paliw odnawialnych dla transportu. Regulacje UE związane z tzw. dyrektywą ILUC ograniczają do 2020 roku używanie biopaliw pierwszej generacji do poziomu 7% oraz zobowiązują państwa członkowskie do promowania tzw. zaawansowanych biopaliw. W polskich warunkach wyzwaniem pozostaje oddzielenie NCR i NCW, a także kwestie techniczne, związane z zaawansowanymi biopaliwami.

Przyjęta w 2018 roku nowelizacja dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (REDII), którą kraje członkowskie powinny implementować do 30 czerwca 2021 roku, zakłada dążenie do osiągnięcia w roku 2030 m.in. 32% udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii w UE ogółem, z tego 14 punktów procentowych ma należeć do sektora transportu. Jeżeli chodzi o paliwa transportowe, to szczególnie promowane są biopaliwa zaawansowane, których wykorzystanie musi wynieść min. 3,5% na koniec przyszłej dekady. Niezwykle ważny w zakresie biopaliw konwencjonalnych jest ustalony na lata 2021-2030 limit, którego poziom będzie sumą udziału tych biopaliw w ogólnym zużyciu energii w transporcie w roku 2020 tak, by łącznie nie przekroczyć 7%.

Pewnym wyzwaniem dla branży paliwowej i motoryzacyjnej pozostaje wpływ zaawansowanych biopaliw na jakość B7, E5 i E10.

POPiHN postuluje

Polska Organizacja Przemysłu Chemicznemuuważa że należy pilnie przyjąć nową, kompleksową ustawę na lata 2020-2030, implementującą do polskiego porządku prawnego regulacje w zakresie RED, FQD i REDII – w miejsce dotychczasowych oddzielnych ustaw dotyczących systemu monitorowania jakości paliw oraz biopaliw i biokomponentów.

Ponadto oczekuje, że zapisy dotyczące realizacji w 2020 roku poziomów NCW i NCR zostaną zinterpretowane w sposób najbardziej przyjazny branży paliwowej. Ponawiamy postulat eliminacji z rynku biopaliwa B100, służącego często do wyłudzeń VAT oraz omijania konieczności realizacji NCW, a co za tym idzie obniżenie Narodowego Celu Wskaźnikowego do poziomu możliwego do realizacji za pomocą obligatoryjnego blendingu. Wprowadzenie blendingu biopaliw zaawansowanych powinno zostać poprzedzone badaniami ich wpływu na dotychczas stosowane paliwa normatywne, a także analizą ich magazynowania i transportu.

Materiały pochodzą z konferencji Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, podsumowującej krajowy rynek naftowy w roku 2018

źródło: POPiHN
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ