Partner serwisu
04 kwietnia 2019

Branża paliw a regulacje podatkowe

Kategoria: Aktualności

W roku 2018 rząd podjął prace nad szeregiem aktów prawnych w obszarze podatków, z czego część została przyjęta w postaci ustaw lub rozporządzeń i wejdzie w życie w roku 2019.

Branża paliw a regulacje podatkowe

Nowe przepisy dotyczą zarówno branży paliwowej, jak i innych gałęzi gospodarki. Ze względu na mnogość projektów i szybki tryb legislacji ich rzetelna analiza była bardzo utrudniona, mimo że ich wdrożenie i praktyka stosowania będą stanowić duże wyzwanie zarówno dla administracji, jak i branży paliwowej.

Dzięki współpracy z branżą Ministerstwu Finansów udało się uniknąć problemów, związanych z wprowadzeniem w życie regulacji dotyczących wymiany dotychczas funkcjonujących kas fiskalnych na kasy typu on-line czy też dokumentów przewozowych e-DD.

Z drugiej strony nakładanie nowych obowiązków powoduje znaczny wzrost kosztów operacyjnych po stronie przedsiębiorców – tym bardziej, że część regulacji dotyczy tych samych obszarów działalności (np. SENT – e-DD). Zwraca uwagę zaniżanie w OSR kosztów wprowadzenia proponowanych rozwiązań.

Stanowisko Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego:

Uważamy, że administracja powinna wprowadzać nowe przepisy w sposób, który zminimalizuje koszty dla przedsiębiorców. Przepisy podatkowe muszą uwzględniać specyfikę branży. Należy doprowadzić do sytuacji, kiedy nie następuje dublowanie sprawozdawczości i procesów, które pojawiają się w wielu systemach jednocześnie (np. e-DD versus SENT). Wdrażanie takich rozwiązań, jak np. kasy fiskalne on-line, powinno być realizowane z uwzględnieniem głosu branży. Przepisy prawa powinny być konsultowane w trybie dającym zainteresowanym podmiotom czas na ich rzetelną analizę i ocenę różnorakich skutków.

Pożądane jest wprowadzenie jasnych przepisów prawa, nie dających pola do ich dowolnej interpretacji przez służby kontrolne, z ordynacją podatkową zwiększającą ochronę podatników przed fiskusem. Jasne i stabilne przepisy prawa podatkowego, uwzględniające specyfikę branży, stanowią podstawę jej rozwoju i dalszych inwestycji.

Wnioskujemy o przyjęcie jednolitych stawek VAT na produkty gastronomiczne oferowane w różnych rodzajach działalności usługowej.

Kontynuacja działań związanych ze zwalczaniem przestępczości w obrocie paliwami

Podjęte w latach 2016/2017 działania rządu (pakiet paliwowy, pakiet energetyczny i pakiet transportowy – tzw. SENT) doprowadziły do zasadniczego ograniczenia przestępczości w obrocie paliwami i wzrostu ich oficjalnej konsumpcji. Tym niemniej pozostają obszary, w których nadal ma miejsce nielegalny zarobek (obrót lekkim olejem opałowym, paliwem żeglugowym, paliwem lotniczym, paliwem kolejowym, paliwem rolniczym, wykorzystywanie baz olejowych). Podmioty z szarej strefy korzystają też z nowych metod w logistyce, takich jak przewóz paliwa w pojazdach niedostosowanych do ich transportu (cysterny do transportu mleka, przewóz w plastikowych kontenerach w zwykłych ciężarówkach etc.).

Z drugiej strony zaczyna być zauważalne zjawisko nadmiernej komplikacji przepisów, a także niewykorzystywania możliwości scalania przez władze niektórych rozwiązań (SENT – e-DD), co skutkuje ponoszeniem coraz większych kosztów przez działających zgodnie z prawem przedsiębiorców. Rozważane jest wprowadzenie pełnego nadzoru nad operacjami dotyczącymi paliw na stacjach paliw w ramach tzw. systemu Connect.

W celu utrzymania „blokady” działalności przestępców konieczna jest stała obserwacja rynku – uważają przedstawiciele Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego – kontynuacja współpracy administracji z branżą, a także utrzymanie wysokiego poziomu kontroli – również na drogach - realizowanych przez KAS i inne instytucje, nawet w sytuacji dojścia do zerowego poziomu wykrywalności. Z drugiej strony wprowadzane rozwiązania (rozwinięcie SENT) nie powinny być zbyt uciążliwe dla przedsiębiorców, działających zgodnie z prawem. Co za tym idzie, konieczne jest wydawanie przez KAS jednolitych interpretacji przepisów SENT i zasad kontroli. Należy także doprowadzić do zintegrowania systemów e-DD i SENT w celu zmniejszenia obciążeń przedsiębiorców. Wprowadzenie systemu Connect powinno zostać poprzedzone szeroką debatą z branżą, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

POPiHN postuluje przeniesienia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze z urzędów gmin do KAS, a także zrównanie akcyzy od produktów mających podobny skład fizykochemiczny – jak olej napędowy i lekki olej opałowy, gaz LPG do celów grzewczych i autogaz.

Materiały pochodzą z konferencji Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, podsumowującej krajowy rynek naftowy w roku 2018

źródło: POPiHN
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ