Partner serwisu
03 kwietnia 2019

PROBLEM BRANŻY PALIWOWEJ W POLSCE: infrastruktura i logistyka paliw, zapasy obowiązkowe

Kategoria: Aktualności
PROBLEM BRANŻY PALIWOWEJ W POLSCE: infrastruktura i logistyka paliw, zapasy obowiązkowe

Ograniczenie przestępczości w obrocie paliwami doprowadziło do wzrostu dostaw, realizowanych przez przedsiębiorstwa działające zgodnie z prawem, które wywiązują się ze wszystkich obowiązków prawnych, związanych z obrotem paliwami, w tym m.in. utrzymywania zapasów obowiązkowych. Skutkiem tego jest brak wystarczających zasobów infrastrukturalnych, a w nieodległej przyszłości wystąpić mogą braki w infrastrukturze magazynowej paliw płynnych.

Przyczyną takiego stanu jest przede wszystkim fakt, że w minionych kilku latach nie zrealizowano istotnych inwestycji w infrastrukturę naftową. Wobec znaczącegp udziału paliwa z nielegalnych źródeł dotychczasowa infrastruktura była wystarczająca dla obsługi rynku.

Utrudnieniem w rozwoju logistyki paliwowej są przepisy prawa, nie uwzględniające specyfiki inwestycji w tym sektorze.

Wciąż nie jest zakończony proces wdrażania nowej struktury zapasów interwencyjnych, zakładającej podział obowiązków między ARM i przedsiębiorców (odpowiednio 60 dni i 30 dni zapasów).

Problemem operacyjnym, utrudniającym sprawny transport paliw płynnych cysternami drogowymi jest to, że część dróg, prowadzących do terminali paliwowych, ma ograniczenia w zakresie nacisku na oś – zarówno ze względu na decyzje władz lokalnych, jak też kategorię dróg. Powoduje to konieczność uzyskiwania indywidualnych zezwoleń na dojazd cystern samochodowych.

Nadal występuje problem kradzieży paliwa w łańcuchu dostaw, często z udziałem kierowców cystern paliwowych.

Stanowisko Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego

Postulujemy doprowadzenie do zapewnienia wymaganej wielkości infrastruktury magazynowej paliw płynnych w Polsce poprzez pilną realizację inwestycji w tym obszarze, a także w obszarze logistyki rurociągowej. Usprawnieniu systemu niewątpliwie służyłoby zwiększenie ilości ropy naftowej i paliw przechowywanych przez ARM w ramach zapasów interwencyjnych, a tym samym obniżenie poziomu zapasów obowiązkowych przechowywanych przez przedsiębiorców i zwiększenie adekwatnej puli zapasów agencyjnych w ARM. W celu poprawy bilansu pojemności magazynowych zasadna byłaby również realokacja zapasów agencyjnych z naziemnych baz magazynowych do pojemności podziemnych. Ponadto niezbędne są pilne inwestycje w tym obszarze i rozbudowa pojemności magazynowych w kraju.

W celu szybszego i bardziej efektywnego prowadzenia inwestycji niezbędne jest przyjęcie tzw. specustawy dla procesów inwestycyjnych w sektorze logistyki naftowej, w korzystnym dla branży kształcie.

Kluczowe jest zakończenie procesu wdrażania nowej struktury zapasów interwencyjnych, a także eliminacja z ustawy o zapasach barier regulacyjnych, wpływających negatywnie na poziom obowiązków dot. zapasów oraz wnoszenia opłaty zapasowej.

Ułatwieniem dla podmiotów realizujących obowiązek przechowywania zapasów obowiązkowych i jednocześnie szybką metodą na pozyskanie dostępu do nowych pojemności magazynowych byłoby wykorzystanie zapisów ustawowych, mówiących o możliwości przechowywania części zapasów w pojemnościach poza Polską. Rozwiązanie to byłoby możliwe do wykorzystania tylko w przypadku podpisania umów bilateralnych, umożliwiających relokację zapasów poza granice naszego kraju. Konieczne są zmiany w zasadach dopuszczania do ruchu na drogach pojazdów o nacisku na oś 11,5 t, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej. Umożliwiłyby one bezproblemową logistykę drogową paliw po polskich drogach. Proponujemy podjęcie prac nad zmianą przepisów w zakresie sankcji, które powinny dotykać nieuczciwych kierowców, poprzez przywrócenie regulacji, które w przeszłości były ujęte w ustawie o transporcie drogowym (zawieszenie lub pozbawienie uprawnień ADR kierowców, skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym za kradzież paliwa).

Materiały pochodzą z konferencji Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, podsumowującej krajowy rynek naftowy w roku 2018

źródło: POPiHN
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ