Partner serwisu
28 marca 2019

Synthos przekazuje ponad milion złotych na walkę ze smogiem

Kategoria: Aktualności

Synthos S.A. zdecydował o wsparciu lokalnych samorządów w walce ze smogiem, przeznaczając ponad 1 milion zł na wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne źródła grzewcze.

Synthos przekazuje ponad milion złotych na walkę ze smogiem

Zarząd Synthos S.A. podjął decyzję o przekazaniu Miastu Oświęcim darowizny w wysokości 600.000 zł, a Gminie Oświęcim darowizny w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na zasilenie realizowanych przez oba samorządy programów wsparcia finansowego dla mieszkańców na wymianę urządzeń grzewczych.

19 marca 2019 r. w siedzibie spółki miało miejsce podpisanie przez Synthos umów darowizn z Miastem i Gminą Oświęcim. Firma Synthos S.A. zobowiązała się do przekazania Miastu Oświęcim 600.000 zł z czego 300.000 zł zostanie wypłacone w 2019 r. a druga część w 2020 r.

Synthos S.A. przekaże również na rzecz Gminy Oświęcim darowiznę w wysokości 500.000 zł, z czego 250.000 zł zostanie wypłacone w 2019 r. a druga część w 2020 r.

- Synthos jest obecny na terenie miasta i gminy Oświęcim. Tu mieszkają i stąd pochodzą nasi pracownicy. Staramy się być dobrym sąsiadem, w ciągu kilku ostatnich lat ponieśliśmy wydatki rzędu 50 mln zł na ograniczanie emisji przemysłowych. Wspieramy również wiele inicjatyw oraz organizacji lokalnych. Postanowiliśmy zaangażować się w walkę z niską emisją, bo zdajemy sobie sprawę, że jest to poważny problem Oświęcimia i okolic. W związku z tym, że trzeba intensywnie i jak najszybciej podjąć działania poprawiające jakość środowiska pojawił się pomysł, aby Synthos partycypował w kosztach modernizacji źródeł ciepła w gminie i mieście – powiedział Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu Synthos S.A.

Ważne miejsce w działaniach miasta Oświęcim zajmuje ochrona środowiska

Dotacje do wymiany pieców, uciepłownienie pozostałych mieszkań administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych, rozbudowa i budowa nowych przyłączy centralnego ogrzewania czy program osłonowy dla najuboższych to najważniejsze przedsięwzięcia w najbliższych dwóch latach, które mają ograniczyć niską emisję w Oświęcimiu.

– Od kilku lat wspieramy finansowo mieszkańców, dopłacając im do wymiany pieców. Zwiększając kwotę dofinansowania zachęcamy do wymiany ogrzewania na gazowe czy podłączenie do sieci ciepłowniczej. W przypadku ogrzewania gazowego jest to 7 tys. zł. W mieście jest jeszcze sporo domów, których właściciele muszą w stosunkowo krótkim czasie wymienić przestarzałe źródła ciepła na nowe – wyjaśnia prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. – Teraz do naszych działań dołącza firma Synthos. To nasz ważny partner, a przekazana dotacja pozwoli wymienić dodatkowo 40 do 50 pieców rocznie. Wszyscy mamy wspólny cel. Chcemy oddychać dobrym powietrzem. A wspólne działanie przynosi dobre efekty – podkreśla prezydent.

Gmina Oświęcim realizuje program wsparcia finansowego do wymiany urządzeń grzewczych od 2016 r. Obecnie dofinansowane wynosi 5.000 zł na budynek, przy zastrzeżeniu, że nie może ono przekroczyć 70 proc. kosztów. Wsparcie ze strony Synthos pozwoli dofinansować wymianę dodatkowo 50 przestarzałych źródeł ciepła rocznie.

- Za jeden z ważniejszych celów stawiamy sobie ochronę powietrza, wobec czego szeroko zakrojone działania wspierające wymianę starych pieców na ekologiczne indywidualne źródła ciepła są nieodzowne. Gmina Oświęcim w większości jest zabudowana budynkami jednorodzinnymi, musimy więc ze zdwojoną energią zabiegać o wszelkie możliwości finansowania w tym zakresie. Pozyskane środki pozwolą nam zwiększyć ilość dotacji do wymiany źródeł energii, a jest to jedno z naszych najważniejszych narzędzi, obok działań edukacyjnych - mówi Wójt Gminy Oświęcim Mirosław Smolarek. - Tylko konsekwentne starania na rzecz ograniczenia niskiej emisji pozwolą nam poprawić sytuację, dlatego też chcę złożyć serdeczne podziękowania na ręce prezesa Zbigniewa Warmuza oraz wszystkich pracowników Synthosu zaangażowanych w rozmowy. Liczymy na długofalową współpracę – nie tylko w kwestii ochrony powietrza. Dziękujemy za życzliwość i zrozumienie specyficznej sytuacji, w jakiej znajduje się gmina Oświęcim i jej mieszkańcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie kotły, które nie spełniają norm emisyjnych określonych przynajmniej jako klasa 3, muszą zostać wymienione na ekologiczne do końca 2022 roku, a posiadające klasę 3 lub 4 – do końca 2026 r. Według danych ogólnopolskich, kotły niespełniające tych wymagań mogą stanowić ponad 80 proc. wszystkich wykorzystywanych obecnie urządzeń.

źródło: synthosgroup.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ