Partner serwisu
27 marca 2019

Grupa CIECH podsumowała 2018 rok

Kategoria: Aktualności

Przychody Grupy wyniosły 3672,7 mln zł, znormalizowany zysk EBITDA 633,5 mln zł, a zysk netto 183,5 mln zł. Koszty surowców i energii, wzrost cen certyfikatów CO2, a także przestoje w produkcji, obniżały zyskowność produkcji sody. Z kolei niekorzystne warunki meteorologiczne wpłynęły na wyniki sprzedaży środków ochrony roślin.

Grupa CIECH podsumowała 2018 rok

Częściowo te czynniki zostały zneutralizowane wyższymi cenami: sody na rynkach dolarowych oraz soli suchej. Na wynik netto Grupy miała wpływ także rezerwa w wysokości 67,2 mln zł, utworzona w związku z kontrolą podatkową dotyczącą podatku od osób prawnych za 2012 rok [1].

Nowa strategia
Pod koniec 2018 roku przyjęta została nowa strategia Grupy CIECH na lata 2019-2021, której filarami są: zwiększanie efektywności, wykorzystanie innowacji i dywersyfikacja przychodów. Już w 2019 roku w wynikach Grupy powinny być widoczne efekty znacznego poszerzenia portfolio produktowego w biznesie AGRO oraz uruchomienia nowej instalacji do produkcji sody oczyszczonej w zakładzie
w Niemczech.

Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za rok 2018 wyniosły 3672,7 mln zł (wzrost o 2,6% r/r). EBITDA znormalizowana (z) wyniosła w 2018 roku 633,5 mln zł (spadek o 21,6% r/r), a zysk netto – 183,5 mln zł (spadek o 53,4% r/r).

Wyniki w 2018 roku były pod wpływem wysokich cen surowców, certyfikatów CO2, oraz energii. Wolumen produkcji sody obniżały także przestoje produkcyjne w Rumunii oraz planowe postoje obu zagranicznych zakładów Grupy CIECH. Niekorzystne warunki atmosferyczne wpłynęły także na wyniki biznesu AGRO – rynek środków ochrony roślin w Polsce skurczył się o 6 proc.[2].

Inwestycje
Grupa przeznaczyła na inwestycje 617 mln zł wobec 411 mln zł w 2017 roku (wliczając akwizycję hiszpańskiej spółki Proplan za 156 mln zł). W 2018 roku podjęta została decyzja o budowie nowego zakładu produkcyjnego w Niemczech, produkującego rocznie 450 tys. ton soli suchej, o ponad 20-proc. rozbudowano moce produkcyjne w obszarze krzemianów, a w biznesie środków ochrony roślin doszło do przejęcia Proplanu, spółki dysponującej dużym portfelem produktów i substancji aktywnych.

W 2019 roku CIECH zamierza maksymalnie wykorzystać polepszającą się koniunkturę na rynku sody kalcynowanej, rozwijać ofertę produktową w segmencie soli i AGRO (dzięki licznym nowościom produktowym oraz dostępowi do rynków, na których działa Proplan), a także realizować budowę nowej warzelni soli w Niemczech. Grupa przystąpiła także do przeglądu opcji dla dwóch mniejszych spółek: CIECH Pianki i CIECH Trading oraz zmienia strukturę i sposób zarządzania, kontynuując proces transformacji w nowoczesny i zdywersyfikowany holding chemiczny.

– Przejęcie hiszpańskiej spółki Proplan, rozpoczęcie największej w historii CIECH inwestycji w nowy zakład produkcyjny, wiele równocześnie prowadzonych projektów rozwojowych, czy wreszcie opracowanie i przyjęcie nowej strategii na lata 2019-2021 – ubiegły rok obfitował w wydarzenia o kluczowym znaczeniu dla naszej Grupy. Wszystkie one mają jeden mianownik – przeobrażenie CIECH w nowoczesny holding chemiczny, który opiera swój biznes na doskonałych relacjach z klientami, wysokiej efektywności i wykorzystaniu innowacji w codziennej działalności. Nasze wyniki finansowe w 2018 roku, wypracowane w okresie wielu zmian i w pełnym wyzwań otoczeniu zewnętrznym, są solidne i świadczą o mocnych fundamentach Grupy CIECH oraz dalszych, korzystnych, perspektywach jej rozwoju. Mając pełne wsparcie strategicznego inwestora zmieniamy Grupę CIECH, tworząc wizytówkę polskiej gospodarki - mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Inwestycje w obszarze sody
Kontraktacja sody na rok 2019 potwierdziła korzystne prognozy dla tego rynku. Mimo systematycznie rosnącego eksportu Grupy do krajów Azji, nadal podstawowym rynkiem dla CIECH pozostaje Europa. Wyższy spodziewany popyt na sodę na Starym Kontynencie to efekt m.in. większego zapotrzebowania na szkło płaskie i opakowaniowe (m.in. dzięki powstaniu nowych hut szkła w Polsce). Jednocześnie CIECH aktywnie buduje pozycję na perspektywicznych rynkach w Azji i koncentruje się na oferowaniu pakietu dodatkowych usług logistycznych dla klientów.

Kluczowym wydarzeniem w obszarze sody w 2019 roku będzie uruchomienie nowej linii do produkcji sody oczyszczonej w zakładzie w Stassfurcie, która będzie oferowana m.in. do klientów z branży farmaceutycznej. Po pełnym uruchomieniu nowych mocy produkcyjnych w Niemczech Grupa CIECH będzie produkowała blisko 200 tys. ton sody oczyszczonej rocznie.

Drugą inwestycją prowadzoną w Niemczech jest budowa nowego zakładu produkcji soli. Realizacja projektu o wartości 100 mln euro przebiega zgodnie z planem – produkcja soli w Niemczech ma ruszyć w 2020 roku, a Grupa CIECH stanie się dzięki niej jednym z trzech największych producentów soli warzonej w Europie.

W obszarze środków ochrony roślin
W 2018 roku w obszarze środków ochrony roślin portfolio produktowe CIECH Sarzyna powiększyło się
o 12 nowości, w tym pierwsze produkty z oferty przejętej hiszpańskiej spółki Proplan. Spółka systematycznie zwiększa też udział sprzedaży zagranicznej (w ciągu ostatnich trzech lat wartość eksportu wzrosła 2,5 krotnie), co ma na celu ograniczanie negatywnych efektów zmian pogodowych na rodzimym rynku. W 2019 roku oferta środków ochrony roślin ma powiększyć się o ponad 20 nowych produktów, zaś w horyzoncie strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem ma sięgnąć 40 proc.

Żywice
W biznesie Żywic widoczne były efekty napięć handlowych między USA i Chinami, które skutkowały ekspansją producentów z Azji na rynki europejskie. Dodatkowo od wiosny 2018 roku notowane były wzrosty cen surowców niezbędnych do produkcji (bisefenol i epichlorohydryna). CIECH w tej działalności będzie stawiał na specjalistyczną ofertę skierowaną do perspektywicznych branż: m.in. transportowej i sanitarnej.

Krzemiany
W 2018 roku CIECH rozbudował moce wytwórcze w obszarze krzemianów produkowanych w spółce CIECH Vitrosilicon o ponad 20 proc. Segment ten ma korzystne perspektywy wzrostu ze względu na utrzymujący się popyt na krzemionkę strącaną, wytwarzaną z krzemianów sodu, a stosowaną między innymi w produkcji opon i kosmetyków.

[1] Pod koniec 2018 roku spółka otrzymała decyzję wydaną w następstwie postępowania podatkowego przeprowadzonego wobec spółki CIECH S.A. w zakresie kontroli podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2012. Na kwotę z decyzji (podatek oraz odsetki) w wysokości 67,2 mln zł została utworzona rezerwa. Spółka odwołała się od decyzji, sprawa jest w toku.

[2] Dane PAMS dla sezonu liczonego od IV kw. 2017 do III kw 2018. W kluczowych dla biznesu AGRO w Grupie CIECH segmentach spadki były jeszcze większe: w herbicydach zbożowych rynek skurczył się o 10%, a w glifosacie o 28%.

źródło: Grupa CIECH
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ