Partner serwisu

Inwestycje proekologine w Grupie Azoty

Kategoria: Ochrona środowiska

Aleksandra Grądzka-Walasz

Unia Europejska stawia ostre wymogi w zakresie ochrony środowiska, którym muszą sprostać również zakłady przemysłowe z branży chemicznej. Jakie inwestycje prośrodowiskowe zrealizowała Grupa Azoty S.A. w ostatnim czasie? Jakie są w trakcie realizacji lub w planach?

Inwestycje proekologine w Grupie Azoty

Grupa Azoty S.A.

Instalacja oczyszczania spalin
Realizacja projektu związana jest z wymaganiami dostosowania przemysłowych obiektów energetycznego spalania do standardów emisji określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji oraz Dyrektywą IED. Projekt polegać będzie na modernizacji istniejącej infrastruktury elektrociepłowni EC-2 oraz dostosowaniu obecnej instalacji do nowych standardów emisji. Realizacja projektu spowoduje zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz poprawi jakość powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw. Realizacja projektu: lata 2013-2015.

Modernizacja Wytwórni Kwasu Siarkowego
Zadanie ma charakter odtworzeniowo-modernizacyjny. W ramach projektu przewiduje się m.in. budowę nowego węzła aparatu kontaktowego wraz z wymiennikami ciepła i ekonomizerami oraz budowę pieca do spalania siarki wraz z kotłem utylizatorem. Poprzez realizację projektu nastąpi: poprawa wskaźników ekologicznych i zwiększenie wskaźnika produkcji pary wodnej oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej instalacji. Ukończenie prac przewidywane jest w roku 2013.

Modernizacja wnętrz reaktorów syntezy amoniaku
Celem projektu jest obniżenie kosztów wytwarzania amoniaku w Grupie Azoty S.A. Jego realizacja pozwoli, przy utrzymaniu istniejącej produkcji, na uzyskanie obniżki kosztów produkcji amoniaku, wynikających z obniżenia zużycia energii elektrycznej potrzebnej do sprężania gazu syntezowego oraz amoniaku chłodniczego, lepszego wykorzystania ciepła reakcji do produkcji pary wodnej oraz obniżenia zużycia zimna. Ukończenie realizacji projektu przewidywane jest w roku 2014.

Destylacja pozostałości z rektyfikacji cykloheksanonu z palladu
Celem jest obniżenie kosztów wytwarzania cykloheksanonu z fenolu. Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie oszczędności wynikających z obniżenia wskaźników zużycia fenolu i mediów energetycznych (energia elektryczna, para 0,9 MPa, para 1,7 MPa, frigorie, gaz ziemny i woda obiegowa) w procesie produkcji cykloheksanonu. Ukończenie realizacji projektu przewidywane jest w roku 2013.

Instalacja kompleksowego odbioru popiołu
z kotłów zakładowej elektrociepłowni EC II Instalację pneumatycznego transportu popiołu spod elektrofiltrów do zbiorników oraz instalację załadunku i dystrybucji popiołów przekazano do eksploatacji w czerwcu 2012 r. Inwestycja ma na celu redukcję oddziaływania spółki na środowisko oraz bezpośrednie oszczędności związane ze zmniejszeniem kosztów ponoszonych z tytułu składowania odpadów. Od drugiej połowy 2012 r. w Grupie Azoty składowana jest wyłącznie część żużlowa pozostałości poprodukcyjnych elektrociepłowni. Inwestycja ma nie tylko duże znaczenie w dążeniu do spełnienia wymogów środowiskowych, ale również potencjał i może przynieść spore zyski w przypadku zawarcia umów na odbiór popiołów przez firmy wykorzystujące odpad do produkcji materiałów budowlanych, lub jako materiał do stabilizacji powierzchni w budownictwie drogowym.

 

Autor: Aleksandra Grądzka-Walasz

Fot. Grupa Azoty S.A.

 

Zobacz także:

Ekodziałania wielkich zakładów

 

O innych inwestycjach proekologicznych pozostałych zakładów przemysłu chemicznego i petrochemicznego wkrótce na naszej stronie www.chemia.e-bmp.pl lub w magazynie "Chemia Przemysłowa" numer 4/2013.

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ