Partner serwisu
01 marca 2019

Wzmacnianie polsko-czeskiej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska

Kategoria: Aktualności

Minister Henryk Kowalczyk już po raz kolejny w przeciągu ostatniego roku odbywa spotkanie bilateralne z wicepremierem Czech i jednocześnie ministrem środowiska Richardem Brabecem. Stanowi to bezsporny fakt, że współpraca polsko- czeska się zacieśnia i przynosi wymierne efekty.

Wzmacnianie polsko-czeskiej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska

Dyskusja nakierowana była na wymianę doświadczeń w systemie gospodarki odpadami, realizację wymogów unijnych odnośnie osiągania poziomów recyklingu oraz poprawy jakości powietrza w strefie nadgranicznej.

Gospodarka odpadami

Dla Polski i polskiego rządu niezwykle ważne jest zredukowanie składowania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

Ambicją Polski w kontekście zmian w prawie Unii Europejskiej jest osiągnięcie wysokich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów - mówił minister Kowalczyk.

Dlatego chcąc zrealizować założone cele Ministerstwo Środowiska prowadzi program pilotażowy upowszechniający dobre praktyki pozwalające na budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym na terenie gmin. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Minister Henryk Kowalczyk i wicepremier Czech Richard Brabec podpisali również w czasie spotkania oświadczenie dotyczące problemu nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów. Opowiedzieli się oni stanowczo za podjęciem wspólnych, skoordynowanych działań w celu wyeliminowania takich praktyk.

Konsekwencją podpisanego dokumentu była propozycja ministra Kowalczyka utworzenia polsko-czeskiego zespołu roboczego ds. zapobiegania nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu i składowaniu odpadów niebezpiecznych.

Poprawa jakości powietrza

Nie tylko Polska, ale również Czechy zmagają się z problemem zanieczyszczeń powietrza pochodzących w głównej mierze z niskiej emisji. Dlatego czeska strona wyraziła zainteresowanie Programem Czyste Powietrze.

W ramach poprawy jakości powietrza w Polsce wprowadziliśmy na szeroką skalę rządowy Program Czyste Powietrze. Polega on nie tylko na wymianie źródeł ciepła, ale też na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji budynków. Program obejmie 4 mln domów jednorodzinnych - przypomniał minister Henryk Kowalczyk.

Cieszę się, że również dla Czech priorytetem jest poprawa jakości powietrza w strefie nadgranicznej. Dlatego w tym zakresie wzmocnimy jeszcze wymianę doświadczeń i danych w ramach polsko-czeskiej grupy roboczej - dodał.

Dalsza współpraca

Dzisiejsze spotkanie bilateralne ministra Kowalczyka i wicepremiera Brabeca było niezwykle ważnym kolejnym krokiem w zacieśnieniu stosunków dobrosąsiedzkich Polski i Czech.

To dla nas niezwykle ważne, że tak dobrze układa się polsko-czeska współpraca w kwestii ochrony środowiska. Mamy zbieżne cele w szczególności odnośnie poprawy jakości powietrza - podkreślił Henryk Kowalczyk.

Minister wspomniał również o dobrze zrealizowanych wspólnych projektach w strefie nadgranicznej, w szczególności w rejonie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz podziękował wicepremierowi Czech za wsparcie podczas katowickiego szczytu klimatycznego ONZ COP24.

źródło: mos.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ