Partner serwisu
28 lutego 2019

BASF ogłosił wyniki finansowe za 2018

Kategoria: Aktualności

BASF informuje o nieznacznym wzroście sprzedaży w 2018 r. i zmniejszeniu zysków, głównie ze względu na niższe wpływy z segmentu chemikaliów.

BASF ogłosił wyniki finansowe za 2018

W ubiegłym roku przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 62,7 mld EUR. Stanowi to wzrost o 2% w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych obniżył się do 6,4 mld EUR w porównaniu z 7,6 mld EUR w poprzednim roku. Główną przyczyną był segment chemikaliów, który odpowiadał za około dwie trzecie łącznego spadku zysków. Marże w zakresie izocyjanianów gwałtownie obniżyły się w drugiej połowie roku. Ponadto marże na produkty do krakingu były niższe niż oczekiwane we wszystkich regionach w 2018 r.

Ogólnie rzecz biorąc, rok 2018 charakteryzowały utrudniony globalny rozwój gospodarczy i geopolityczny oraz konflikty handlowe. W drugiej połowie roku firma BASF odczuła spowolnienie gospodarcze na głównych rynkach, szczególnie w branży motoryzacyjnej, stanowiącej największy sektor jej klientów. W szczególności znacznie spadł popyt generowany przez chińskich klientów. Przyczynił się do tego konflikt handlowy między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Na całym świecie odnotowano wzrost niepewności. W efekcie działania wielu rynków były bardzo ostrożne.

– Staramy się sprostać tym wyzwaniom. Przyjęliśmy nową strategię korporacyjną, a rok 2019 potraktujemy jako rok przejściowy, który zapoczątkuje jeszcze silniejszy rozwój. W tym roku będziemy dostosowywać struktury i procesy, a także skupimy się na tym, by działania naszej organizacji były ukierunkowane przede wszystkim na potrzeby klientów” — powiedział Prezes Zarządu Spółki BASF, dr Martin Brudermüller, który wraz z Dyrektorem Finansowym, dr. Hansem-Ulrichem Engelem przedstawił dane finansowe za rok 2018.


We wszystkich segmentach i działach BASF w 2018 r. wprowadzono wyższe ceny. Wolumeny nieznacznie wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym: wyższe wolumeny w segmentach materiałów i rozwiązań funkcjonalnych oraz rozwiązań dla rolnictwa zostały częściowo zrównoważone niższymi wolumenami w segmentach produktów uszlachetniających i chemikaliów. Niższe wolumeny w segmencie produktów uszlachetniających wynikały głównie z tymczasowego zamknięcia produkującego cytral zakładu w Ludwigshafen, który wznowił produkcję w drugim kwartale. Na wolumeny sprzedaży w segmencie chemikaliów negatywnie wpłynął niski poziom wody w Renie. Wahania kursów walut spowodowały ogólny spadek o 4%, natomiast efekt portfolio był przyczyną wzrostu o 1%.
Niższe zyski w segmentach materiałów i rozwiązań funkcjonalnych, rozwiązań dla rolnictwa oraz produktów uszlachetniających także miał wpływ na obniżenie wskaźnika EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych. W segmencie rozwiązań dla rolnictwa negatywne różnice kursowe we wszystkich regionach spowodowały spadki zysków. Zdecydowanie negatywny był także wpływ przedsiębiorstw zakupionych od firmy Bayer, które zostały przejęte przez BASF dopiero w sierpniu. Termin ten był niekorzystny ze względu na sezonowość działalności związanej z nasionami generującej przychody głównie w pierwszej połowie roku. Nakładów wymagała także integracja przejętej działalności.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ