Partner serwisu

Przemysł a środowisko wodne

Kategoria: Ochrona środowiska

Marta Próba, Lidia Wolny
Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Częstochowska

Rozwój różnych gałęzi przemysłu znacząco poprawił jakość życia człowieka w wielu dziedzinach, jednak powstające coraz liczniej zakłady przemysłowe czy rozwój miast, wygenerowały większe zanieczyszczenie środowiska wodnego. Pojawiła się więc potrzeba bardziej efektywnego oczyszczania ścieków przemysłowych oraz zmiana technologii na przyjazną otoczeniu.

Przemysł a środowisko wodne

Obecnie najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego oraz przemysłowego są: detergenty, surfaktanty, pestycydy, fenole, cykliczne węglowodory, metale ciężkie. Zanieczyszczenia te produkowane są przez praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu, w tym najczęściej przez: przemysł chemiczny, petrochemiczny oraz przemysł wydobywczy. Ciekawym i potencjalnie niebezpiecznym zjawiskiem jest zanieczyszczenie wód pochodzące z przemysłu farmaceutycznego oraz substancjami kosmetycznymi. Celem niniejszego artykułu jest przegląd wybranych zanieczyszczeń chemicznych i próba oceny ich wpływu na środowisko wodne.

* * *


Wszystkie omawiane substancje, które przedostają się do wód powierzchniowych bezpośrednio ze ściekami przemysłowymi lub jako spływy z pól czy  zanieczyszczony opad atmosferyczny, występują w różnych stężeniach. Szczególnie niebezpiecznym dla zdrowia zanieczyszczeniem wody pitnej jest fenol, którego wartość nie może przekraczać 0,001 mg/l. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia należy wprowadzić stosowanie niskoodpadowych technologii, np. systemy zamknięte. Należy również usprawnić metody oczyszczania ścieków i odpadów, np. wprowadzić promotory biodegradacji i fotodegradacji oraz mikrofiltrację. Powinno się zaostrzyć przepisy dotyczące swobodnego stosowania pestycydów w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko, a także promować recykling ścieków, odpadów i produktów ubocznych pochodzących z przemysłu.


Autor: Marta Próba, Lidia Wolny, Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Częstochowska

Fot. www.sxc.hu

 

Cały materiał został opublikowany w magazynie "Chemia Przemysłowa" nr 4/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ