Partner serwisu
05 grudnia 2018

POIR: Harmonogram konkursów na 2019 r.

Kategoria: Aktualności

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 29 listopada br. opublikowało harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2019 r., które zapewnią, podobnie jak w poprzednich latach szeroką ofertę wsparcia dla badań i innowacji, szczególnie skierowanych do przedsiębiorców i konsorcjów z ich udziałem.

POIR: Harmonogram konkursów na 2019 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłosić w przyszłym roku łącznie 10 konkursów dofinansowanych z POIR. Całkowity budżet konkursów ogłaszanych w przyszłym roku przez Centrum wyniesie 3,09 mld zł (łącznie w I i IV osi priorytetowej).

Szczegółowe informacje odnośnie konkursów NCBR – nowości i zmiany:

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Najważniejszym elementem oferty NCBR pozostają konkursy w formule tzw. „Szybkiej ścieżki” (poddziałanie 1.1.1). Dotychczas wyodrębnione dwie ścieżki wsparcia dla MŚP oraz dla dużych przedsiębiorców i ich konsorcjów, zostaną zastąpione dwoma konkursami, w których ubiegać mogą się MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja. Nowością, będzie możliwość udziału konsorcjów, których liderem będzie także MŚP oraz dopuszczenie do uczestnictwa w konsorcjach jednostek naukowych (co wynika ze zmian w Programie zaakceptowanych przez Komisję Europejską oraz z nowych kryteriów wyboru projektów przyjętych przez KM POIR w październiku br.). Na dwa konkursy „Szybkiej ścieżki” w poddziałaniu 1.1.1. POIR przeznaczonych będzie łącznie 2,15 mld zł. Pierwszy konkurs w nowej formule z budżetem 1,05 mld zł zostanie ogłoszony 28 lutego 2019 r.

Kolejną nowością w poddziałaniu 1.1.1. będzie konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności, wpisujący się w założenia rządowego programu „Dostępność Plus”. Na konkurs przeznaczono 50 mln zł, a zostanie on ogłoszony tak jak pierwszy konkurs „Szybkiej ścieżki” – 28 lutego 2019 r.

Podobnie jak w latach 2017-2018 NCBR umożliwi dofinansowanie projektów, które w ramach konkursu SME Instrument (Faza II) ogłaszanego w ramach Horyzontu 2020 uzyskały certyfikat „Seal of Excellence”. Wnioski w ramach tej ścieżki dofinansowania będzie można składać od 1 kwietnia do 29 listopada przyszłego roku.

W działaniu 1.2 Programy sektorowe NCBR, na podstawie opinii Rady Centrum, ogłosi trzy konkursy: dla programu GameINN (ogłoszenie konkursu planowane jest już na 15 stycznia 2019), INNOSTAL (ogłoszenie konkursu: 15 marca 2019) oraz INNOship (ogłoszenie konkursu: 15 kwietnia 2019). Nowością w tych konkursach będzie możliwość, analogicznie jak w poddziałaniu 1.1.1., uczestnictwa w konsorcjach jednostek naukowych.

Całkowita alokacja dla działanie 1.2 wyniesie ok. 490 mln zł.

Wszystkie planowane obecnie konkursy w I osi priorytetowej POIR będą przeznaczone, podobnie jak w 2018 r., dla podmiotów realizujących projekty poza województwem mazowieckim. Łączna alokacja dla konkursów w tej osi to 2,74 mld zł.

Priorytet IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

W 2018 r. planowane są dwa nowe konkursy w ramach Wspólnych przedsięwzięć w poddziałaniu 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki. Pierwszy z nich, przewidziany do ogłoszenia już 7 marca 2019 r., będzie realizowany w formule współpracy z regionami, gdzie partnerem NCBR będzie Samorząd Województwa Dolnośląskiego (budżet konkursu to 50 mln ze środków POIR). W trzecim kwartale przyszłego roku NCBR planuje ogłosić drugi konkurs dla Wspólnego Przedsięwzięcie INGA (NCBR z PGNiG S.A. oraz GAZ-SYSTEM S.A.).

W 2019 r. dla konkursów przeznaczonych dla konsorcjów z udziałem jednostek naukowych został zaplanowany jeden konkurs – w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne. Konkurs zostanie ogłoszony 1 lutego 2019. Wnioski w ramach konkursu będzie można składać od 4 marca do 30 kwietnia przyszłego roku. Dostępna alokacja to 140 mln zł. Nie przewiduje się organizowania konkursu w poddziałaniu 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (projekty przewidywane do realizacji w formule RANB, o ile wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje będzie można realizować w formule projektów aplikacyjnych w poddziałaniu 4.1.4).

Podobnie jak w przypadku konkursów w I osi priorytetowej POIR, wszystkie konkursy w IV osi POIR będą przeznaczone dla beneficjentów realizujących projekty poza województwem mazowieckim. Łączna kwota wsparcia ze strony NCBR w poddziałaniach 4.1.1 i 4.1.4 to 350 mln zł (plus 50 mln zł dla konkursu w poddziałaniu 4.1.1. dla Wspólnego przedsięwzięcia z Województwem Śląskim, ogłoszonym w 2018 r., którego nabór kończy się 28 lutego 2019).

Uzupełnieniem oferty NCBR w IV osi będzie kolejny konkurs w działaniu 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, przeprowadzony przez Instytucję Wdrażającą POIR: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Budżet tego konkursu to 750 mln zł (termin ogłoszenia: 2 kwietnia 2019).

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat przyszłorocznego harmonogramu konkursów POIR na stronach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Harmonogram konkursów ogłaszanych przez NCBR w 2019 r. można pobrać TUTAJ

źródło: NCBR
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ