Partner serwisu
22 listopada 2018

Wysokie ceny surowców wpłynęły na wyniki Grupy CIECH

Kategoria: Aktualności

Globalna skala działania, skuteczne wykorzystanie dobrej koniunktury na podstawowych rynkach działalności i konsekwentne poszerzanie oferty produktowej pozwoliły Grupie CIECH na ograniczenie negatywnych czynników, czyli utrzymujących się wysokich cen węgla, koksu oraz certyfikatów CO2.

Wysokie ceny surowców wpłynęły na wyniki Grupy CIECH

W efekcie przychody skonsolidowane CIECH po trzech kwartałach 2018 roku zwiększyły się do 2701,9 mln zł (w porównaniu do 2617,7 mln zł rok wcześniej), a EBITDA znormalizowana wyniosła 471,9 mln zł. CIECH umiejętnie wykorzystał sytuację na globalnym rynku sody, zwiększając obecność m.in. w Azji Południowo-Wschodniej. W obszarze AGRO postępuje integracja operacyjna z przejętym latem Proplanem oraz ekspansja na rynki zagraniczne, wsparta intensywnymi procesami uzyskiwania nowych rejestracji produktowych.

Po trzech kwartałach 2018 roku skonsolidowane przychody narastająco wyniosły 2701,9 mln zł (wobec 2617,7 mln zł rok wcześniej), EBITDA znormalizowana 471,9 mln zł (wobec 557 mln zł rok wcześniej), a zysk netto 199,7 mln zł (wobec 256,3 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za trzeci kwartał 2018 r. wyniosły 882,7 mln zł, EBITDA znormalizowana wyniosła 132,1 mln zł, a zysk netto 26,9 mln zł.

Na działalność Grupy miały wpływ wysokie koszty surowców energetycznych (węgiel, gaz), paliwa piecowego stosowanego w produkcji sody oraz rosnąca cena praw do emisji CO2. Na produkcję sody kalcynowanej miały wpływ także wysokie temperatury, odnotowane latem 2018 roku, zmniejszające efektywność produkcji, szczególnie w zakładach w Niemczech i Rumunii.

Kluczowe inwestycje
Budowa nowej fabryki soli w Stassfurcie i zwiększenie mocy produkcyjnych w obszarze sody oczyszczonej - przebiegają bez zakłóceń. Planowane terminy zakończenia: pierwsza połowa 2019 r. w przypadku sody oczyszczonej (wzrost mocy produkcyjnych o 50 tys. ton rocznie), natomiast uruchomienie zakładu solnego w Niemczech planowane jest na 2020 r. Dzięki tej inwestycji CIECH stanie się trzecim producentem soli warzonej w Europie (łączna produkcja na poziomie 1 mln ton rocznie).

Ekspansja międzynarodowa
CIECH nadal wykorzystuje sprzyjającą koniunkturę na globalnym rynku - wysoki popyt na sodę kalcynowaną przy jednoczesnych ograniczeniach jej produkcji w Chinach, dobrą koniunkturę na europejskim rynku soli, stabilny popyt na krzemiany na światowych rynkach. Najszybciej rośnie sprzedaż produktów CIECH do Azji – w okresie 9 miesięcy 2018 r. wzrosła ona o 30 proc. w ujęciu rocznym.

- Utrzymujące się wysokie ceny surowców i certyfikatów CO2 miały istotny wpływ na wyniki wypracowane w trzecim kwartale. Negatywne efekty minimalizowaliśmy poprzez zwiększanie sprzedaży na atrakcyjnych rynkach w Azji. Naszym celem jest maksymalne wykorzystanie dobrej koniunktury na rynku sody w nadchodzących kwartałach. Z myślą o dalszej specjalizacji i wysokomarżowych produktach dynamicznie realizujemy inwestycje w Niemczech, gdzie w przyszłym roku będziemy produkować sodę oczyszczoną do dializ, a w 2020 roku ruszy tam również nowy zakład produkcji soli. Jesteśmy także zadowoleni z szybkiej integracji z przejętą latem hiszpańską spółką Proplan, co przyspieszy ekspansję zagraniczną biznesu AGRO – mówi Dawid Jakubowicz, p.o. Prezesa Zarządu CIECH S.A.

Działalność Grupy CIECH była pod silnym wpływem wysokich cen surowców, szczególnie węgla energetycznego. CIECH jest największym odbiorcą tego rodzaju węgla w Polsce po przedsiębiorstwach energetycznych. Stosuje go w elektrociepłowniach w polskich zakładach sodowych Grupy. Wyższa niż przed rokiem była też cena gazu stosowanego jako paliwo w elektrociepłowni w zakładzie w Niemczech. Droższe były również koks i antracyt – paliwa stosowane w procesie produkcyjnym sody. Kolejnym czynnikiem zwiększającym koszty w trzecim kwartale była wysoka cena certyfikatów CO2. Ich średnia cena w trzecim kwartale 2018 r. wyniosła prawie 19 euro wobec niecałych 6 euro rok wcześniej.

W trzecim kwartale na globalnym rynku sody widoczne były tendencje z pierwszej połowy roku. Efekt nowej podaży sody na rynku był równoważony zmianami po stronie wykorzystania mocy produkcyjnych w Chinach, gdzie administracja rządowa ogranicza produkcję sody z powodów środowiskowych. Popyt na sodę utrzymywał się na wysokim poziomie. CIECH umacniał pozycję na rynkach Azji Południowo-Wschodniej. Rosnące zapotrzebowanie na detergenty (do ich produkcji używa się sody kalcynowanej lekkiej) na rynkach Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej także sprzyjało ekspansji rynkowej Grupy CIECH. Jednocześnie trwały intensywne prace w zakładach
w Niemczech, gdzie budowana jest linia do produkcji sody oczyszczonej, w tym sody o jakości farmaceutycznej. Zakończenie prac planowane jest na pierwszą połowę 2019 r.

Na rynku soli warzonej rośnie popyt na sól do elektrolizy wykorzystywaną w produkcji tworzyw sztucznych. Stabilnie rośnie także zapotrzebowanie na sól do uzdatniania wody. Moce produkcyjne w obu tych segmentach – soli do elektrolizy oraz do uzdatniania wody – będą rozwijane w ramach nowej inwestycji CIECH – budowy nowego zakładu produkcyjnego w Niemczech. Produkcja
w zakładzie w Stassfurcie rozpocznie się w 2020 roku, a wartość tej inwestycji to 100 mln euro.

W obszarze środków ochrony roślin zanotowano pierwsze pozytywne efekty przejęcia hiszpańskiego Proplanu – zarówno po stronie kontrybucji do wyników biznesu AGRO, jak i wypracowywaniu synergii wynikających z bliskiej współpracy CIECH Sarzyna i działającej
w Hiszpanii spółki.

W biznesie pianek poliuretanowych nastąpiło pogorszenie warunków rynkowych, spowodowane sezonowością oraz spadkiem popytu w branży meblowej i materacowej (głównie na rynku niemieckim). Wyniki biznesu Żywice były pod presją wysokich cen surowców i dużej konkurencji ze strony azjatyckich producentów. Z drugiej strony CIECH kładzie nacisk na sprzedaż specjalistycznych produktów (m.in. żywice i żelkoty stosowane w branży sanitarnej i transportowej), charakteryzujących się wyższą marżą.

Z dobrej koniunktury na światowym rynku korzystał biznes krzemianów, które są używane do produkcji krzemionki strącanej wykorzystywanej w przemyśle oponiarskim i kosmetycznym.

źródło: CIECH
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ