Partner serwisu
17 października 2018

BASF uznana za wiodącą firmę UN Global Compact oraz pioniera SDG

Kategoria: Aktualności

Firma BASF została doceniona za swoje trwałe zaangażowanie w działania Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN) Global Compact oraz realizację celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) jako wiodąca firma UN Global Compact oraz pionier SDG podczas Szczytu Liderów UN Global Compact.

BASF uznana za wiodącą firmę UN Global Compact oraz pioniera SDG

Saori Dubourg, członek Zarządu BASF SE, uczestniczyła w obradach okrągłego stołu dyrektorów generalnych na szczycie liderów UNGC, podczas którego strony zainteresowane z sektora przedsiębiorstw, rządu oraz społeczeństwa obywatelskiego dyskutowały, w jaki sposób mogą dalej współpracować, aby kierować postawami i działaniami zmierzającymi do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

– Dla BASF odpowiedzialne prowadzenie działalności jest warunkiem wstępnym osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Sukces w biznesie oznacza nie tylko generowanie zysków, ale także tworzenie wartości dla społeczeństwa i środowiska – powiedziała Dubourg, członek Zarządu BASF SE.


Teressa Szelest, Prezes ds. Rozwoju rynku i biznesu w Ameryce Północnej, w imieniu firmy BASF przyjęła uznanie dla BASF jako pioniera UN Global Compact SDG za innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej i działania na rzecz klimatu.

– BASF współpracuje ze swoimi partnerami w celu strategicznego opracowania rozwiązań dla współczesnych wyzwań i zapewnienia lepszego jutra - powiedziała Szelest: – W obliczu malejącej ilości zasobów wody, jej odpowiedzialne użytkowanie i ochrona w skali ogólnoświatowej pozostaje dla nas najwyższym priorytetem.

BASF współpracuje z wieloma odpowiednimi stronami zainteresowanymi na rzecz rozwoju zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi. Dla przykładu, w 2017 r. BASF Corporation przekazała 1 milion USD na rzecz Louisiana State University (LSU) College of Engineering w celu stworzenia Zrównoważonego Żywego Laboratorium firmy BASF, aby promować nauczanie na bazie problemu oraz prowadzić badania ukierunkowane na zrównoważone rozwiązania wyzwań ogólnoświatowych.

Zespół badawczy Laboratorium opracował przenośny system dezynfekcji wody wykorzystujący widoczne światło słoneczne. Technologia ta może zapewnić dostawę bezpiecznej wody pitnej dla prawie miliarda ludności w krajach rozwijających się, gdzie konwencjonalne metody dezynfekcji energochłonnej nie są możliwe do zastosowania.


Strategia zarządzania zasobami wody prowadzona przez BASF obejmuje efektywne wykorzystanie wody i rozwój zrównoważonych rozwiązań dla lokalnych problemów związanych z wodą. W tym zakresie BASF współpracuje z innymi użytkownikami zasobów wody, takimi jak gminy i firmy prowadzące działalność w obrębie tego samego dorzecza. Już od początku trwania programu od 2010 roku BASF zgłasza prowadzenie zarządzania zasobami wodnymi do CDP (wcześniej Carbon Disclosure Project, obecnie Disclosure Insight Action). W 2017 r. BASF po raz drugi znalazł się na liście CDP Water A.


Jako członek-założyciel UN Global Compact w 2000 roku, BASF przyczynił się do rozwoju SDG ustanowionych przez ONZ w 2015 roku. BASF wspiera ONZ w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, które tworzą ramy dla zrównoważonych praktyk przedsiębiorstw.
Dn. 15 października 2018 r. w ramach Gali UN DAY w Warszawie odbyła się inauguracja Global Compact Poland Yearbook 2018/2019, który jest strategicznym raportem Global Compact Network Poland. Publikacja zawiera prezentacje aktywności w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s) przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku, a także ukazuje implementacje SDG wśród polskich członków UN Global Compact i partnerów. W raporcie znalazło się podsumowanie zaangażowania BASF Polska, partnera UN Global Compact Network Poland w programie Zrównoważone Miasta, w realizację celu 11. poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz poprawy jakości powietrza. Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska, jako członek rady programowej UN GC Network Poland, podczas gali UN DAY wręczyła nagrodę „Architekta Biznesu”.

źródło: BASF
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ