Partner serwisu
26 września 2018

Zatwierdzone środki tymczasowe (BAL NC)

Kategoria: Aktualności

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał w dniu 24 września 2018 r. decyzję o zatwierdzeniu „Sprawozdania dotyczącego planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. środków tymczasowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych” (BAL NC).

Zatwierdzone środki tymczasowe (BAL NC)

W stosunku do ubiegłorocznego sprawozdania GAZ-SYSTEM S.A. dokonał oceny skutków funkcjonowania poszczególnych środków tymczasowych, a także uwarunkowań ich stosowania, oraz zgodnie z Art. 46 ust. 3 BAL NC, opracował aktualizację tego dokumentu. Przewidziano w nim kontynuację stosowania środków tymczasowych w obszarach bilansowania, dla których GAZ-SYSTEM S.A. pełni funkcję operatora systemu przesyłowego:

1. tolerancję niezbilansowania, której poziom określa maksymalną ilość gazu możliwą do zakupienia lub sprzedania przez każdego użytkownika sieci po średnioważonej cenie w odniesieniu do obszaru bilansowania obejmującego krajowy system przesyłowy gazu wysokometanowego;

2. tymczasową opłatę za niezbilansowanie zastępującą metodę kalkulacji opłaty za niezbilansowanie dobowe wskazane w rozdziale V Rozporządzenia 312/2014 w odniesieniu do obszaru bilansowania SGT oraz obszaru bilansowania obejmującego krajowy system przesyłowy gazu zaazotowanego;

3. platformę  rynku bilansującego oznaczającą platformę obrotu, na której operator systemu przesyłowego jest uczestnikiem obrotu w odniesieniu do wszystkich transakcji dla obszaru bilansowania obejmującego krajowy system przesyłowy gazu zaazotowanego, obszaru bilansowania SGT, a także w zakresie ograniczonym do produktów lokalizowanych w punktach międzysystemowych na połączeniu z operatorami systemów przesyłowych znajdujących się na terenie krajów niebędących członkami Unii Europejskiej dla obszaru bilansowania krajowego systemu przesyłowego gazu wysokometanowego.

Katalog możliwych do zastosowania przez operatora systemu przesyłowego środków tymczasowych wraz z opisem zasad ich funkcjonowania został zawarty w art. 47 - 50 Rozporządzenia 312/2014 (BAL NC).

Środki tymczasowe zatwierdzone do stosowania przez Prezesa URE decyzją z 24 września 2018 r. będą obowiązywać w okresie od godziny 6:00 dnia 1 października 2018 r. do godziny 6:00 dnia 1 kwietnia 2019 r.

źródło: Informacja prasowa
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ