Partner serwisu
07 września 2018

Grupa Azoty przejmie lidera nawozów specjalistycznych

Kategoria: Aktualności

Grupa Azoty zawarła ze spółką Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Holandii (należącą do funduszu kapitałowego XIO z siedzibą w Londynie) warunkową umowę nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Niemczech, kontrolującej spółki Grupy COMPO EXPERT, jednego z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych.

Grupa Azoty przejmie lidera nawozów specjalistycznych

Finalizacja transakcji będzie mogła nastąpić po uzyskaniu zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. oraz zgód właściwych organów kontroli łączenia przedsiębiorstw,  wymaganych w niektórych krajach prowadzenia działalności. Całkowita cena nabycia 100% udziałów w Grupie COMPO EXPERT nie przekroczy 235 mln EUR i zostanie w całości sfinansowana z dostępnych dla Grupy Azoty linii kredytowych.

- Dzięki podpisanej umowie nabycia udziałów w Grupie COMPO EXPERT, Grupa Azoty jeszcze bardziej wzmocni swoją międzynarodową pozycję wśród liderów rozwiązań dla rynku agro. Wejście w obszar nawozów specjalistycznych stanowi także bardzo istotny krok w dostępie Grupy do innowacyjnych technologii i unikatowego know-how. To również dowód na to, jak efektywnie polskie firmy potrafią wykorzystywać szanse biznesowe z korzyścią dla polskiej chemii i polskiej gospodarki. Grupa Azoty, która jeszcze kilka lat temu była zagrożona wrogim przejęciem, dziś, dzięki połączonej sile zintegrowanych zakładów bierze udział w procesach akwizycyjnych w Europie - podkreśla dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

- Jesteśmy dumni z dotychczasowych osiągnięć COMPO EXPERT. Na słowa uznania zasługuje zarówno zarząd jak i pracownicy, którzy przekształcając firmę w lidera rynku spowodowali, że COMPO EXPERT w ostatnich latach może pochwalić się stałym wzrostem sprzedaży, zdecydowanie przewyższając osiągnięcia swoich konkurentów. Jesteśmy pewni, że spółka będzie kontynuowała ten wzrost. Życzę COMPO EXPERT wielu sukcesów w przyszłości - już z Grupą Azoty jako nowym właścicielem – mówi Joseph Pacini, prezes i współzałożyciel XIO.


Grupa COMPO EXPERT jest niezależnym, globalnym producentem nawozów specjalistycznych o wysokiej wartości dodanej, skierowanych do odbiorców profesjonalnych na rynkach Azji, Europy, obu Ameryk i Afryki Południowej. Kluczowe aktywa produkcyjne firmy zlokalizowane są w Krefeld w Niemczech oraz Vall d`Uixo w Hiszpanii.

Portfolio produktowe COMPO EXPERT będzie uzupełnieniem dotychczasowej, różnorodnej oferty wysokotonażowych produktów Grupy Azoty. Wniesie zaawansowane rozwiązania w zakresie nawozów specjalistycznych: otoczkowanych (CRF- controlled release fertilizers) i wolnodziałających (SRF- slow release fertilizers), nawozów do fertygacji i dolistnych, nawozów płynnych i biostymulatorów, jak też specjalistycznych nawozów NPK o wysokiej koncentracji składników pokarmowych.
 

- Nawozy specjalistyczne to grupa produktów, o którą od dawna chcieliśmy uzupełnić ofertę dla naszych klientów. Dzięki potencjałom wykwalifikowanych kadr Grupy COMPO EXPERT zamierzamy budować pozycję rynkową Grupy Azoty w nowych segmentach biznesowych jakimi są nawozy dla wielkoobszarowych plantacji warzywniczych, ogrodniczych oraz sadowniczych w blisko 100 krajach na pięciu kontynentach – dodaje prezes Wardacki.

Nawozy specjalistyczne to zaawansowane technologicznie produkty przeznaczone głównie do upraw wysokowartościowych na plantacjach owoców, warzyw i roślin ozdobnych a także do utrzymania terenów zielonych. Produkty specjalistyczne mogą być również stosowane do upraw pod przykryciem lub szklarniowych, a także do trawników i najwyższej jakości muraw sportowych w każdej szerokości geograficznej.

Finalizacja transakcji nastąpi po wyrażeniu zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. oraz uzyskaniu niezbędnych zgód rynkowych wymaganych przez właściwe organy kontroli łączenia przedsiębiorstw, w niektórych krajach prowadzenia działalności, co powinno nastąpić nie wcześniej niż w 4 kwartale 2018 r. i nie później niż w 1 kwartale 2019 r.

Jeśli akwizycja Grupy COMPO EXPERT dojdzie do skutku, będzie to druga inwestycja Grupy Azoty na rynku niemieckim, która w 2010 roku przejęła ATT Polymers, spółkę działającą w segmencie tworzyw sztucznych.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Grupa Azoty integruje polską chemię. Połączenie potencjałów zakładów z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla pozwoliło nie tylko na pozostawienie kluczowych spółek przemysłu chemicznego w polskich rękach, ale także na liczne synergie kosztowe. Do 2017 roku konsolidacja w obszarze zakupów strategicznych, produkcji, remontów, logistyki i IT przyniosła oszczędności szacowane na co najmniej 710 mln zł. Współpraca w ramach Grupy Azoty daje wielowymiarowe korzyści polskiej gospodarce, całej Grupie jak i poszczególnym zakładom i ich pracownikom.

źródło: Grupa Azoty
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ