Partner serwisu
07 września 2018

Paweł Jakubowski: Działalność Terminalu LNG w Świnoujściu nabiera tempa

Kategoria: Aktualności

Spółka Polskie LNG przystąpiła dziś do Organizacji Portów Bałtyckich (ang. BPO – Baltic Ports Organization), największego regionalnego zrzeszenia w obszarze Morza Bałtyckiego, skupiającego 45 podmiotów z 9 krajów.

Paweł Jakubowski: Działalność Terminalu LNG w Świnoujściu nabiera tempa

Włączenie Polskiego LNG w struktury BPO nastąpiło 6 września w Szczecinie, podczas dorocznej konferencji Baltic Ports Conference, która po raz drugi w swojej historii gości w Polsce. Spotkanie ma istotne znaczenie dla Pomorza Zachodniego, które między innymi dzięki terminalowi LNG, odgrywa istotną rolę w rejonie Bałtyku. Współgospodarzami odbywającego się w terminie 5-7 września br. w szczecińskim hotelu Radisson Blu wydarzenia są: Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście oraz Polskie LNG. Spółka składając deklarację członkowską ukonstytuowała dotychczasową współpracę z BPO, będącą uczestnikiem wielu kluczowych dla branży portowej debat, w tym między innymi w ramach Forum Portów Europejskich (ang. European Ports Forum) odpowiedzialnego za kształtowanie unijnej polityki transportu morskiego.

- Doceniamy działalność BPO mającą na celu wspieranie rozwoju LNG jako paliwa w transporcie morskim. Dzięki tej organizacji głos branży jest słyszalny w wielu kluczowych ośrodkach decyzyjnych. Terminal LNG w Świnoujściu z racji swoich parametrów, lokalizacji i rozwijanej stale działalności ma szczególne znaczenie w basenie Morza Bałtyckiego. Członkostwo w BPO pozwoli nam inspirować dyskusję nt. roli i znaczenia gazu skroplonego w regionie. Planujemy aktywnie uczestniczyć w spotkaniach grup roboczych, by wspólnie z pozostałymi członkami efektywnie prezentować nasze stanowiska na forach międzynarodowych. – zadeklarował Paweł Jakubowski, Prezes Zarządu Polskiego LNG, który znalazł się także wśród prelegentów konferencji BPO w Szczecinie. Na piątek 7 września zaplanowano jego wystąpienie nt. planów rozwoju terminalu w Świnoujściu i roli gazoportu jako bramy do rynku gazu ziemnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Polskie LNG jest obecnie u progu rozłożonego na najbliższych 4-5 lat Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu, który zakłada realizację 4 inwestycji: zwiększenie mocy regazyfikacyjnych z 5 do 7,5 mld Nm3, budowę drugiego nabrzeża przeznaczonego dla mniejszych jednostek pływających, postawienie trzeciego zbiornika na LNG o pojemności 180 000 m3, jak również skonstruowanie bocznicy kolejowej do przeładunku gazu skroplonego na cysterny kolejowe i kontenery ISO.

W kontekście współpracy z portami Morza Bałtyckiego, szczególnie istotny jest projekt zakładający rozwój usług w kierunku załadunku i rozładunku metanowców małej i średniej skali, tzw. transhiping’u LNG z LNGC (ang. LNG Carrier – statek służący do transportu LNG) na inne jednostki pływające, bunkrowaniem LNG z lądu na statek, a także załadunkiem LNG na statki bunkrujące (tzw. bunkierki).

Program rozbudowy świnoujskiego terminalu wychodzi w tym względzie naprzeciw przeobrażeniom na bałtyckim rynku LNG. Rola transportu LNG z przeznaczeniem na paliwo żeglugowe w naszym regionie będzie bowiem wzrastać. Od stycznia 2015 r. w strefie SECA (ang. Sulphur Oxide Emission Control Area) obowiązuje tzw. dyrektywa siarkowa, przyjęta przez Parlament Europejski i dostosowująca przepisy unijne do wytycznych Międzynarodowej Organizacji Morskiej (ang. The International Maritime Organization - IMO) odnoszących się do stosowania paliw żeglugowych o zawartości siarki 0,1%, w miejsce 3,5%. W basenie Morza Bałtyckiego obowiązują także regulacje ograniczające emisji azotu (ang. NOx Emission Control Area – NECA). Armatorzy już dziś dostrzegają pozytywny wpływ transformacji eksploatowanych jednostek na LNG, dokonując stopniowych zmian we flocie, jednak zwracają uwagę na deficyt odpowiedniej infrastruktury do bunkrowania LNG w okolicznych portach. W tym względzie Terminal LNG w Świnoujściu odegra wkrótce istotną rolę.

………………………………………………………………………………………………………..

Baltic Ports Organization – BPO – powstała w 1991 roku. Jako organizacja non-profit skupia regionalne porty bałtyckie. Założona w celu promowania kooperacji wśród portów, a także monitorowania oraz poprawy możliwości otwierających się przed branżą morską w regionie Morza Bałtyckiego. Dziś głównym celem organizacji jest zrównoważony rozwój transportu morskiego oraz przemysłu portowego w obszarze Morza Bałtyckiego. Do BPO należą 3 polskie porty: Gdańsk, Gdynia oraz Port Szczecin-Świnoujście. Siedziba BPO znajduje się w Tallinie, w Polsce zaś organizacja posiada biuro zamiejscowe w Gdyni.

źródło: Polskie LNG
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ