Partner serwisu
05 września 2018

INGA dla innowacji w gazownictwie – zakończony pierwszy konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia

Kategoria: Aktualności

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, realizowanego we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (PGNiG) oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. Wsparcie otrzymają nowatorskie projekty, dzięki którym wzrośnie konkurencyjność polskiego sektora gazownictwa.

INGA dla innowacji w gazownictwie – zakończony pierwszy konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia

Wspólne Przedsięwzięcie INGA jest kolejnym programem, realizowanym przez agencję wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który zachęca przedsiębiorstwa do tworzenia przełomowych projektów z jednostkami naukowymi. Dzięki kooperacji nauki z biznesem zyskuje ekosystem innowacji w Polsce, co bezpośrednio przekłada się na wzrost konkurencyjności naszej gospodarki – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W konkursie rekomendowano do dofinansowania innowacyjne projekty o łącznej wysokości grantu blisko 80 milionów złotych (finansowanie zarówno ze strony NCBR jak i partnerów przemysłowych: GAZ-SYSTEM S.A. i PGNIG S.A.), które będą realizowane przez konsorcja naukowe oraz naukowo-przemysłowe. Dzięki wsparciu z programu podjęte zostaną prace m.in. nad poszukiwaniem złóż węglowodorów w głębokich strukturach Karpat Zewnętrznych, nad wykorzystaniem metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego czy rozwojem technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów jak również technologii tłumienia hałasu z obiektów gazowniczych i monitorowania gazociągów.
 

- Zawiązywane przez NCBR ze spółkami bądź jednostkami samorządowymi wspólne przedsięwzięcia służą osiągnięciu założonego wcześniej celu, przykładowo WP SYNChem - zwiększeniu konkurencyjności polskiego przemysłu chemicznego, a WP BRIK – innowacyjności w obszarze infrastruktury kolejowej. W przypadku INGI koncentrujemy się na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze gazownictwa, widząc tu pole do zaawansowanych prac, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia nauki – mówi prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

- Jestem głęboko przekonany, że wybrane projekty badawczo-rozwojowe w pierwszym konkursie INGA przełożą się wkrótce na innowacyjne technologie, dzięki którym dokonamy nie tylko znaczącego postępu w obszarze poszukiwań i eksploatacji, dystrybucji gazu, obsługi naszych klientów, ale również będą one miały konkretny wymiar finansowy – skomentował Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju. – INGA jest pierwszym w NCBR przedsięwzięciem, które kompleksowo podejmuje szeroki zakres tematyki badawczej obejmujący całość łańcucha wartości w przemyśle gazowniczym i ma na celu podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności całej branży, a nie tylko rozwiązanie wybranych problemów technologicznych. Do końca roku zamierzamy podpisać umowy z wybranymi wnioskodawcami i rozpocząć realizację projektów – dodał.

– Jednym z priorytetów działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową GAZ-SYSTEM jest rozwój i podnoszenie konkurencyjności rynku gazu w Polsce. Przyczyniają się do tego realizowane przez naszą Spółkę projekty, takie jak rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, budowa gazociągu Baltic Pipe i połączeń z systemami krajów sąsiadujących dzięki którym możliwe będzie przestawienie kierunku przesyłu gazu w Europie z osi wschód-zachód na północ-południe. Ważną rolę w tym procesie odgrywają inicjatywy – takie jak Wspólne Przedsięwzięcia INGA – które zacieśniają współpracę pomiędzy działającymi w sektorze ośrodkami naukowymi a biznesem. Liczę, że rozstrzygnięty właśnie konkurs to dopiero pierwsze z serii wspólnych działań, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności sektora gazowego w naszym kraju i rozwiązywania istotnych problemów badawczych – podkreśla wiceprezes GAZ-SYSTEM Artur Zawartko.


Celem ogłoszonego jesienią zeszłego roku programu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazownictwa na rynku globalnym, a w szczególności doprowadzenie do szybszego wdrażania innowacji w tym obszarze, poprawa efektywności polskiego sektora gazownictwa oraz zmniejszenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko. Program INGA jest realizowany przez NCBR wspólnie z PGNiG SA i Gaz-System SA w formule tzw. Wspólnego Przedsięwzięcia. To unikalny mechanizm współfinansowania przez NCBR prac badawczo-rozwojowych, w ramach którego NCBR przejmuje na siebie część ryzyka badawczego i wspiera finansowo w 50% realizację Agendy Badawczej zawierającej najbardziej istotne problemy technologiczne i badawczo-rozwojowe dla pozostałych partnerów programu. Całkowity przewidziany budżet programu to 400 mln zł.

źródło: NCBR
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ