Partner serwisu
09 sierpnia 2018

Bardzo dobre półrocze dla LOTOSU

Kategoria: Aktualności

W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa Kapitałowa LOTOS wypracowała ponad 850 mln zł zysku netto (+50% r/r). Rafineria przerobiła w tym czasie ponad 5 mln t surowca (+25,5% r/r), którego ponad 36% pochodziło z kierunku innego niż rosyjski. Pomimo niższego poziomu marż rafineryjnych oraz słabszego kursu USD/PLN, koncern osiągnął prawie 1,4 mld zł skonsolidowanego zysku EBITDA wg LIFO.

Bardzo dobre półrocze dla LOTOSU

Skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w pierwszym półroczu 2018 r. 1,35 mld zł (+79,6% r/r). Zadłużenie netto spółki na dzień 30 czerwca 2018 r. kształtowało się na poziomie 4,48 mld zł, a wskaźnik długu netto do kapitału własnego ogółem wyniósł na ten dzień 24,8%. Wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 0,9x w porównaniu do 1,4x z 30 czerwca 2017 r.

W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa LOTOS utrzymała poziom skonsolidowanych wyników operacyjnych na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu ubiegłego roku, pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego. Kluczowy parametr, EBITDA wg LIFO oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych, wyniósł prawie 1,4 mld zł dzięki utrzymaniu wysokiej efektywności funkcjonowania segmentu produkcji i handlu oraz stabilnemu wynikowi segmentu wydobywczego.

Pod koniec czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok 2017. ZWZ postanowiło przeznaczyć kwotę prawie 185 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Jej wysokość przypadającą na jedną akcję ustalono na 1 zł brutto, a dzień wypłaty na 28 września 2018 r.

Wydobycie zgodne z założeniami strategii

Dzięki efektywnemu zarządzaniu i współpracy z dobrymi partnerami na Norweskim Szelfie Kontynentalnym całkowite wydobycie udało się utrzymać na poziomie powyżej założeń strategicznych (ok. 22 tys. boe/d). Dzienne wydobycie LOTOSU w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w 2 kw. 2018 r. 22,7 tys. boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej) i wzrosło o 3,6% kw/kw. Natomiast w całym pierwszym półroczu 2018 r. dzienne wydobycie węglowodorów wyniosło 22,33 tys. boe.

W 2 kw. 2018 r. finalizowano proces reorganizacji kapitałowej segmentu wydobywczego. Na początku kwietnia aktywa projektu Baltic Gas (zagospodarowanie złóż gazowych B4 i B6 na Morzu Bałtyckim) przeszły z LOTOS Petrobaltic do LOTOS Upstream. Obecnie w ramach struktury LOTOS Upstream, oprócz wspomnianego Baltic Gas, są także: LOTOS Geonafta, LOTOS Exploration & Production Norge oraz LOTOS Upstream UK.

W trakcie pierwszych sześciu miesięcy tego roku spółka wydobyła w sumie ponad 4 mln boe. Oczyszczony wynik operacyjny segmentu wydobywczego wyniósł w 2 kw. br. blisko 176,4 mln zł (+32,6% r/r), a oczyszczony wynik EBITDA 236,7 mln zł (+11,2% r/r). Na takie wyniki korzystnie wpłynął wzrost r/r notowań ropy naftowej o 50,4% r/r oraz gazu ziemnego wg UK National Balancing Point o 50,9%, łagodząc jednocześnie efekt niższego r/r wolumenu sprzedaży węglowodorów (-12,8%).

Przerób i handel na plusie

W 2 kw. 2018 r. gdańska rafineria pracowała stabilnie, z pełnym obciążeniem, utrzymując przerób na poziomie 2,6 mln t ropy naftowej (+19% r/r). W całym pierwszym półroczu 2018 r. ponad 36% surowca pochodziło z kierunku innego niż rosyjski.

Sprzedaż produktów naftowych w 2 kw. 2018 r. wyniosła ok. 2,9 mln t i była o 13,9% r/r wyższa. Wspominany wzrost wolumenu sprzedaży oraz wzrost średniej ceny sprzedaży netto przełożyły się na o 39% r/r wyższe przychody segmentu produkcji i handlu (na poziomie 7,3 mld zł). Oczyszczony wynik EBITDA LIFO tego segmentu w 2 kw. 2018 r. wyniósł 581,7 mln zł, tj. o 79,7% więcej kw/kw i o 22,9% więcej r/r.

W 2 kw. 2018 r. obszar detaliczny wypracował zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 33,9 mln zł (+43,6% r/r). Na koniec czerwca 2018 r. LOTOS posiadał w swojej sieci 485 stacji paliw. W kwietniu koncern wygrał postępowania przetargowe na dzierżawę 2 Miejsc Obsługi Podróżnych (dalej: MOP) w ciągu drogi ekspresowej S5, na odcinku łączącym Wrocław z Poznaniem. W sieci LOTOSU działa obecnie 20 MOP-ów. Do 2020 planowane jest uruchomienie łącznie 8 nowych stacji paliw tego typu. W czerwcu ogłoszono wyniki plebiscytu internetowego „Fleet Derby 2018”. Specjaliści i menadżerowie z branży flotowej drugi raz z rzędu uznali LOTOS Biznes za najlepszą kartę paliwową w Polsce.

EFRA: dwie ważne instalacje gotowe do uruchomienia

30 czerwca 2018 r. całkowity postęp prac Projektu EFRA uwzględniający projektowanie, zakupy oraz prace budowlano-montażowe wyniósł 95,5%. W kwietniu zakończono prace budowlano-montażowe zakresu instalacji produkcji wodoru (HGU) i instalacji destylacji próżniowej hydrowaxu (HVDU), czyli dwóch z trzech głównych instalacji Projektu EFRA, a następnie instalacje te osiągnęły status gotowości do uruchomienia (RFSU, ang. ready for start-up).

Do prób i testów przekazano nową stację kondensatu (nr 7), pompownię hydrowaxu, instalację SWS I (striper wód kwaśnych) oraz wszystkie rurociągi międzyobiektowe, w tym rurociągi potrzebne dla HGU i HVDU. Zakończono też prace montażowe zbiorników półproduktów DCU i przeprowadzono gwarancyjny ruch testowy instalacji SRU II (nowe instalacje Claus’a). Do użytkowania przekazano budynek socjalno-biurowy Zakładu Koksowania LOTOS Asfalt, instalację OGU i chłodnie wentylatorowe.

W związku z urzeczywistnieniem się ryzyka niedotrzymania założonego terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej instalacji koksowania kontynuowano rozmowy z głównym wykonawcą instalacji DCU/CNHT (firmą KT – Kinetics Technology) w celu wypracowania realnego harmonogramu prac. Przesunięcie umownego terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej spowoduje, że zakładane efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji instalacji Projektu EFRA pojawią się w pełnej zakładanej wysokości w skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej nie wcześniej niż w drugim kwartale 2019 roku.

źródło: Grupa LOTOS
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ