Partner serwisu
07 sierpnia 2018

LANXESS z dobrymi wynikami precyzuje prognozy na 2018

Kategoria: Aktualności

Po dobrych wynikach w drugim kwartale producent specjalistycznych środków chemicznych koncern LANXESS precyzuje prognozy na rok 2018. Obecnie Grupa przewiduje, że wzrost wyniku operacyjnego sięgnie górnego przedziału określonego w majowej prognozie, w której przewidywano, że wyniesie on od 5% do 10%. W poprzednim roku porównywalna wartość zysku EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła ok. 925 mln euro. Wkład ARLANXEO, czyli utwo­rzonej wraz z Saudi Aramco spółki typu joint-venture działającej w branży kauczuków syntetycznych, nie został uwzględniony w całorocznej prognozie na rok 2018 i ze skutkiem natychmiastowym nie będzie dłużej uwzględniany w wyniku sprzedażowym i operacyjnym Grupy.

LANXESS z dobrymi wynikami precyzuje prognozy na 2018

W drugim kwartale globalna sprzedaż koncernu LANXESS wzrosła z 1,71 mld euro w tym samym kwartale rok wcześniej do 1,83 mld euro, czyli o 6,8%. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 3,6%, tj. do poziomu 290 mln euro. Dla porównania w analogicznym kwartale poprzedniego roku ta wartość wynosiła 280 mln euro. Pozytywne wyniki ogólne są powiązane z trzema czynnikami: po pierwsze – wkładem jednostek należących wcześniej do spółki Chemtura. Stanowią one istotną część segmentu Specialty Additives, który odnotował najlepszy wynik kwartalny od czasu przejęcia tej amerykańskiej spółki. Drugim z czynników jest dostosowanie cen sprzedaży ze względu na wyższe koszty surowców, a trzecim – synergie osiągnięte po integracji ze spółką Chemtura, które miały pozytywny wpływ na zyski. W II kw. 2018 r. marża EBIDTA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych pozostawała na stabilnym poziomie 15,9% pomimo istotnego negatywnego wpływu zmian kursów walut. Dla porównania rok temu ten wskaźnik wynosił 16,4%.

– Koncern LANXESS dobrze sobie radzi pod względem operacyjnym, a decyzje strategiczne, które podjęliśmy w ostatnim roku, przynoszą widoczne korzyści. Na przykład przejęcie jednostek Chemtura, których wyniki uwzględniono w wyniku całorocznym, istotnie przyczyniły się do osiągnięcia przez segment Additives rekordowych wyników w drugim kwartale roku – powiedział Matthias Zachert, Prezes Zarządu koncernu LANXESS. – W związku z tym doprecyzowaliśmy całoroczne prognozy i prze­wi­dujemy, że zysk EBITDA wrośnie do górnej granicy wcześniejszych prognoz pomimo niekorzystnego wpływu słabej pozycji dolara i niepewności dotyczących sytuacji geopolitycznej.

Zysk netto w drugim kwartale tego roku wyniósł 126 mln euro, co stanowi istotny wzrost względem 3 milionów euro zysku w tym samym okresie poprzedniego roku, w którym to zaksięgowano znaczne nadzwyczajne wydatki. Na ten wynik składało się 97 mln euro zysku netto z działalności czterech segmentów koncernu LANXESS, a 29 mln euro – z zaniechanej działalności jednostki ARLANXEO.

Wyniki poszczególnych segmentów

W II kw. 2018 r. sprzedaż w segmencie Advanced Intermediates wyniosła 546 mln euro, co oznacza wzrost o 8,1% względem poprzedniego roku (505 mln euro). Zysk EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych odpowiadał wynikowi z poprzedniego roku (97 mln euro). Podwyżki cen surowców i energii, które w niektórych przypadkach były dość znaczne, zostały przeniesione na klientów poprzez dostosowanie cen sprzedaży. Pozytywny wpływ na zysk miała jednostka zajmująca się produkcją związków metaloorganicznych, która została przejęta w poprzednim roku wraz z nabyciem spółki Chemtura. Wzrost ten zrównoważył negatywny wpływ zmian kursów walut. Marża EBIDTA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych spadła z 19,2% rok temu do 17,8% obecnie.

W segmencie Specialty Additives sprzedaż wzrosła o 15,2%, tj. do poziomu 508 mln euro. Dla porównania w analogicznym kwartale poprzedniego roku ten wskaźnik wynosił 441 mln EUR. Zysk EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych był 21,3% wyższy niż w poprzednim roku (75 mln euro). Wkład jednostek spółki Chemtura oraz synergie wynikające z przejęcia miały bardzo istotny wpływ na pozytywny wynik. Marża EBIDTA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrosła z 17,0% rok temu do 17,9% obecnie.

Sprzedaż w segmencie Performance Chemicals spadła o 3,0% w porównaniu do wysokich wyników osiągniętych w poprzednim roku: z 367 mln euro do 356 mln euro. Wynik sprzedażowy odzwierciedla wpływ zbycia jednostki w Material Protection Products działającej w dziedzinie ditlenku chloru. Zysk EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadł o 27,5% względem poprzedniego roku (80 mln euro). Zyski były niższe ze względu na długotrwale niskie wyniki jednostki działającej w zakresie rudy chromu w jednostce biznesowej Leather, a także niekorzystne kursy wymiany walut oraz wyższe ceny skupu surowców. Z tego powodu marża EBIDTA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych spadła z 21,8% do 16,3%.

W segmencie Engineering Materials sprzedaż wzrosła dość istotnie – o 10,5%, tj. z 361 mln euro rok temu do 399 mln euro obecnie. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 12,5%, tj. z 72 mln euro do 81 mln euro. Wzrost zysków wynikał z wyższego wolumenu sprzedaży, zwłaszcza w dziedzinie wysoko wydajnych tworzyw sztucznych na potrzeby ultralekkich konstrukcji, a także z przejęcia jednostki zajmującej się uretanami od spółki Chemtura. Dzięki temu marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła 20,3%; dla porównania w analogicznym kwartale ubiegłego roku wskaźnik ten wyniósł 19,9%.

źródło: Lanxess
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ