Partner serwisu
07 sierpnia 2018

Konsumpcja gazu w Polsce rośnie. Spada udział importu gazu z Rosji, rośnie udział importu LNG

Kategoria: Aktualności

W nawiązaniu do doniesień medialnych spółki Gazprom, PGNiG informuje, że tempo wzrostu importu gazu w postaci skroplonej - LNG (zakontraktowanego w Katarze, Norwegii i USA) było 10-krotnie wyższe niż dynamika wzrostu importu gazu rosyjskiego.

Konsumpcja gazu w Polsce rośnie. Spada udział importu gazu z Rosji, rośnie udział importu LNG

Wzrost importu LNG w porównaniu z gazem z Rosji był wyższy także w ujęciu ilościowym. PGNiG sprowadziło w okresie styczeń-lipiec 2018 r. o ok. 0,6 mld m3 więcej gazu LNG niż w analogicznym okresie 2017 r. – a więc import ten był o 60% wyższy niż w analogicznym okresie 2017 r. Natomiast import gazu z Rosji w okresie  styczeń – lipiec 2018 r. wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. o niecałe 0,4 mld m3 czyli tylko o ok. 6 %.

Jednocześnie PGNiG informuje, że wahające się corocznie ilości importowanego gazu z Rosji, nie są skutkiem jakichkolwiek zmian w długoterminowym kontrakcie importowym. Ilości te muszą być zawsze wyższe od minimalnych ilości narzuconych przez Gazprom w ramach klauzuli „take or pay”, ale są także zawsze niższe od maksymalnych ilości rocznych ustalonych wiele lat temu w długoterminowym kontrakcie importowym, który wygasa w 2022 r.

Ponadto PGNiG informuje, że udział gazu sprowadzanego z Rosji w całej strukturze importu PGNiG w okresie styczeń – lipiec 2018 r. po raz kolejny spada – obecnie do 75%, czyli o kolejne 2 punkty procentowe w stosunku do analogicznego okresu 2017 r., natomiast udział LNG w strukturze importu utrzymuje trend wzrostowy i w analizowanym okresie wzrósł do 19% czyli o kolejne 6 punktów procentowych.

W związku z powyższym, PGNiG proponuje ostrożne podejście do zakresu i sposobu podawania przez Gazprom informacji dotyczących sprzedaży gazu do Polski, tym bardziej, że Rosja od kliku lat nie jest jedynym państwem z którego gaz jest importowany do Polski.

Oprócz wydobycia gazu w Polsce, które pokrywa około 25% zapotrzebowania polskiego rynku, PGNiG importuje coraz więcej gazu, z coraz większej liczby państw. Import gazu rośnie w odpowiedzi na  gwałtownie rosnące zapotrzebowanie polskiego rynku.  Konsumpcja gazu w Polsce wzrosła z 15 mld m3 w 2015 r.  do 17 mld m3 w 2017 r.  Jest to najbardziej dynamiczny wzrost w historii polskiego rynku, ale także jeden z najwyższych wzrostów w Europie. PGNiG przygotowuje się do rozpoczęcia zaopatrywania polskiego rynku w gaz wydobywany na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, którego transport gazociągiem BalticPipe  przez Morze Północne, Danię i Morze Bałtyckie rozpocznie się pod koniec 2022 r. Ponadto, w ramach przygotowywanych kontraktów wieloletnich, PGNiG  będzie dysponował  od 2022 r. corocznie portfelem ponad 4 mln ton LNG z USA (ok. 5,5 mld m3 po regazyfikacji).

źródło: pgnig.pl
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ