Partner serwisu
30 lipca 2018

(Nie)bezpieczna maszyna

Kategoria: Aktualności

Problem bezpiecznej pracy instalacji lub maszyn jest postrzegany przez Unię Europejską jako podstawowa kwestia społeczna i przemysłowa. Jest ona szczególnie ważna w przypadku dużych i złożonych systemów technicznych, takich jak transport powietrzny, kolejowy, przemysł zbrojeniowy, chemiczny czy energetyka jądrowa.

(Nie)bezpieczna maszyna

Bezpieczeństwo procesowe jest to ogół zagadnień dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji przemysłowej w sektorze przemysłu procesowego (chemia, petrochemia, energetyka, gazownictwo). Wysokie temperatury i ciśnienia, palne i toksyczne materiały typowe dla tych gałęzi przemysłowych przyczyniają się do możliwości powstawania groźnych zagrożeń. Niezawodność elementów i systemów odpowiedzialnych za prowadzenie procesu wpływają na jego poprawną pracę oraz bezpieczeństwo.

Zagadnienia bezpiecznej pracy w UE

Zaistniałe katastrofy przemysłowe były analizowane przez agencje rządowe, które miały ustalić przyczyny wypadków oraz wskazać środki zapobiegające takim sytuacjom w przyszłości. We wszystkich przypadkach stwierdzono zaniedbania polegające na:

  • niewystarczającej rozbudowie systemów sterujących oraz systemów bezpieczeństwa,
  • niedostatecznym serwisowaniu instalacji i maszyn,
  • niedostatecznie rozbudowanych procedurach obsługowych,
  • brakach w przeszkoleniu osób obsługujących systemy.

Zagadnienia bezpieczeństwa pracy w krajach Unii Europejskiej rozpatrywane są w dwóch aspektach: wymóg wytwarzania takich maszyn i instalacji, aby nie stwarzały w trakcie używania poważnego zagrożenia oraz użytkowania maszyn w sposób możliwie jak najbardziej bezpieczny dla ludzi i środowiska. Taki sposób myślenia występuje w dyrektywach obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa pracy z urządzeniami przemysłowymi. Dyrektywy te dzielą się na dwie grupy:

a) dyrektywy nowego podejścia skierowane do producentów maszyn i instalacji, wydawane na podstawie art. 95 traktatu amsterdamskiego,

b) dyrektywy społeczne (zwane socjalnymi), skierowane do pracodawców, wydawane na podstawie art. 137 traktatu.

Producent maszyny lub instalacji ma obowiązek zapewnienia, że wyrób wprowadzany na rynek Wspólnoty Europejskiej został zaprojektowany i wytworzony zgodnie z postanowieniami odpowiednich dyrektyw nowego podejścia.

Wymagania dotyczące układów sterowania

Systemy sterowania maszyn i procesów przeszły rozwój od urządzeń elektromechanicznych do złożonych systemów elektronicznych z wbudowanym oprogramowaniem użytkownika. Wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa procesów i maszyn doprowadziły do rozdzielenia układów sterujących na dwa systemy.

Pierwszy system odpowiedzialny jest za realizację procesu technologicznego i jest nazywany BPCS (Basic Process Control System), natomiast drugi odpowiada za bezpieczeństwo układu i najczęściej jest określany jako Safety Instrumented System.

RYS. 1 Podział układów sterujących złożonych systemów

SIS odgrywa podstawową rolę w zapewnieniu bezpiecznej warstwy ochronnej wokół procesu. System ten nazywany jest różnie: SIS, system bezpieczeństwa, system awaryjnego odłączania, system bezpiecznego blokowania (emergency, SRCS — safety related control system, safety shutdown system or safety interlock). Jest to część systemu sterowania maszyny, której zadaniem jest zapobieganie sytuacjom zagrożenia.

System bezpieczeństwa, a dokładniej system nadzorujący bezpieczeństwo, ma następujące zadania:

  • nadzorować warunki pracy instalacji (procesu), a szczególnie parametry, których przekroczenie może prowadzić do powstania niebezpiecznej sytuacji,
  • w przypadku powstania niebezpiecznej sytuacji (przekroczenie granicznych parametrów, jak temperatura, ciśnienie, poziom czynnika, otwarcie osłon, itp.) rozpocząć działanie układu sterującego, które zniweluje powstałe zagrożenie albo zminimalizuje skutki zagrożenia,
  • nie dopuścić do wkroczenia człowieka w obszar zagrożeń.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ