Partner serwisu
02 lipca 2018

Finansowanie dla programu inwstycyjnego Grupy Azoty

Kategoria: Aktualności

29 czerwca GA podpisała z konsorcjum banków umowy zwiększające kredyt do 3 mld złotych. Zabezpiecza to finansowo program inwestycyjny Grupy do 2026 roku.

Finansowanie dla programu inwstycyjnego Grupy Azoty

– Odbieramy tę decyzję konsorcjum banków jako wyraz zaufania do realizowanej strategii i programu inwestycyjnego – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, odpowiedzialny za finanse. – Instytucje finansujące zawsze są wymagającym recenzentem planów i strategii rozwojowych. Plan inwestycyjny założony przez Grupę Azoty do roku 2026 jest ambitny,
a jednocześnie realny i niezbędny dla dalszego rozwoju Grupy Azoty jako lidera rynku chemicznego w Polsce. Ma zdywersyfikować biznes, unowocześnić go, przesunąć w kierunku wyżej marżowego oraz zwiększyć odporność na cykle koniunkturalne. Wierzę, że ten kredyt będzie także jasnym sygnałem dla środowiska analityków i inwestorów, że Grupa Azoty ma mocne fundamenty i ambitne plany rozwoju – dodał.

– Podpisana dziś umowa jest modelowym przykładem współpracy instytucji finansowych, na czele z PKO Bankiem Polskim jako agentem kredytu, które wspierają przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Umowa zapewnia Grupie Azoty bezpieczeństwo finansowania bieżącej oraz inwestycyjnej działalności w długim okresie. Warto także podkreślić stosunkowo krótki okres przygotowania transakcji, który trwał około 3 miesięcy od rozpoczęcia negocjacji do podpisania dokumentacji. To dowód owocnej, partnerskiej współpracy w gronie doświadczonych i wyspecjalizowanych partnerów. PKO Bank Polski jako agent konsorcjum i lider sektora bankowego pełni w niej szczególną rolę. Nasza dopasowana oferta bankowa, najwyższej klasy doradcy i bogate doświadczenie pozwalają na realizację nawet najbardziej złożonych transakcji finansowych – powiedział Jakub Papierski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, agenta umowy kredytowej i przedstawiciela konsorcjum banków.

Nowa umowa kredytowa jest odnowieniem i zwiększeniem kwoty kredytu z umowy sprzed 3 lat. Konsorcjum banków, które udzieliły kredytu składa się z PKO Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Zachodniego WBK oraz ING Banku Śląskiego.

Umowa to część pakietu finansowania długoterminowego, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego Grupy Azoty. 25 stycznia 2018 roku Grupa Azoty zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym długoterminową umowę kredytu w kwocie 145 mln EUR.

Plan inwestycyjny

Opublikowana w ubiegłym roku aktualizacja Strategii Grupy do 2020 roku wskazuje kierunki rozwoju na najbliższe lata, stając się przy tym podstawą i dokumentem przejściowym do budowy w roku przyszłym nowej długoterminowej strategii w horyzoncie 10 lat. Realizacja celów strategii wymaga m.in. programu inwestycyjnego obejmującego wydatki na projekty rozwojowe, jak i odtworzeniowe.

Plan inwestycyjny Grupy Azoty zakłada realizację inwestycji we wszystkich kluczowych spółkach Grupy.

Tarnów

W ubiegłym roku Grupa Azoty uruchomiła w Tarnowie instalację granulacji mechanicznej nawozów saletrzanych z budżetem na poziomie 141 mln zł oraz drugą wytwórnię poliamidów o wartości ponad 300 mln zł. Dzięki rozwojowi mocy produkcyjnych w obszarze tworzyw sztucznych, Grupa Azoty również znacząco poszerzyła swój portfel produktowy tam, gdzie prognozowane są największe wzrosty popytu w tym segmencie, m.in. w branży opakowań i folii oraz w compoundingu, czyli tworzywach zmodyfikowanych przy pomocy takich dodatków, jak włókno szklane, barwniki czy dodatki uszlachetniające, poprawiające właściwości tych materiałów. Do końca roku w Tarnowie powstanie także Centrum Badawczo-Rozwojowe (z budżetem budowy 68 mln zł). Głównym założeniem tego projektu jest rozbudowa infrastruktury pozwalającej na zwiększenie skali własnych prac badawczych, stworzenie możliwości weryfikacji wyników tych prac oraz powiększenie potencjału kadrowego Grupy Azoty w obszarze B+R i koordynacji projektów innowacyjnych. Centrum ma również stanowić zaplecze infrastrukturalne dla innowacyjnych pomysłów zgłaszanych za pośrednictwem uruchomionego w zeszłym roku autorskiego programu akceleracyjnego Idea4Azoty, w którym jedną z form wsparcia jest dofinansowanie pojedynczego projektu nawet do 20 mln zł.

Police

Polimery Police, czyli wytwórnia polimerów z grupy poliolefin /propylenu i polipropylenu, ze względu na nakłady inwestycyjne sięgające około 5 mld zł to projekt strategiczny nie tylko dla Grupy Azoty, ale dla całej krajowej gospodarki. Znaczące moce wytwórcze Polimerów Police mają umożliwić produkcję do 440 tys. ton polipropylenu rocznie, w asortymencie, do którego zaliczane są m.in. homopolimery oraz kopolimery statystyczne i udarowe.

Puławy

Realizowane obecnie w Puławach przedsięwzięcia inwestycyjne są obecnie największymi projektami w segmencie nawozowym w całej Grupie Azoty. W tym roku uruchomiona zostanie pierwsza linia produkcyjna instalacji granulacji mechanicznej saletry. Budżet rozpoczętej w 2016 roku inwestycji to 385 mln zł. Projekt zakłada uruchomienie dwóch linii produkcyjnych o mocy 1400 ton saletrzaku na dobę lub 1200 ton saletry granulowanej mechanicznie na dobę. Instalację będzie dopełniała komplementarna do niej infrastruktura magazynowania, pa­kowania i wysyłki. Uruchomienie drugiej linii produkcyjnej zaplanowane jest na trzeci kwartał 2020 r.

W scenariuszu rozwojowym Grupy Azoty jest także budowa w Puławach no­wej jednostki wytwarzania kwasu azoto­wego, traktowanej jako kluczowy element projektu rozwoju produkcji nawozowej. Planowana jest ponadto równoległa modernizacja czte­rech istniejących linii produkcyjnych kwasu azotowego. W sumie do 2021 r. Grupa Azoty Puławy wyda na inwestycje w obszarze nawozów saletrzanych w sumie ponad 1 mld zł.

Kędzierzyn-Koźle

W Grupie Azoty ZA Kędzierzyn jeszcze w tym roku zakończy się budowa instalacji do produkcji estrów specjalistycznych, która wzmocni pozycję Grupy Azoty na rynku plastyfikatorów, wykorzystywanych w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także farb i lakierów oraz pozwoli wejść w nowe segmenty zastosowań. Przychody generowane z instalacji przy jej nominalnym obciążeniu, mogą kształtować się na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Z kolei wzrost udziałów w rynku europejskim oraz zwiększenie potencjału eksportowego na rynki pozaeuropejskie przewiduje realizowana obecnie inwestycja mająca na celu zwiększenie mocy produkcyjnych instalacji do produkcji pierwszego polskiego plastyfikatora nieftalanowego Oxoviflex®.

Kilkadziesiąt milionów zł pochłonie budowa centrum badawczo-rozwojowego, z czego blisko 10 mln zł wynosi dofinansowanie publiczne. Specjalnością Centrum ma być opracowywanie nowych rozwiązań związanych z alkoholami oxo.

źródło: Źródło: materiały prasowe
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ