Partner serwisu
29 czerwca 2018

Walne Grupy LOTOS S.A. podjęło decyzję w sprawie dywidendy

Kategoria: Aktualności

28 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok 2017. ZWZ postanowiło przeznaczyć kwotę 184 873 362 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Walne Grupy LOTOS S.A. podjęło decyzję w sprawie dywidendy

Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 zł brutto.

Jednocześnie ZWZ Grupy LOTOS S.A. ustaliło dzień dywidendy na 12 września 2018 oraz dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2018.

Ww. decyzje są zgodne z rekomendacją Zarządu Grupy LOTOS S.A. opublikowaną 1 czerwca br.

Oprócz tego, ZWZ powzięło uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017
  • zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017
  • udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2017
  • zatwierdzenia zaproponowanych zmian w statucie spółki Grupa LOTOS S.A.
  • upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
  • powołania ósmego członka Rady Nadzorczej – pana Grzegorza Rybickiego.

Na wniosek większościowego akcjonariusza obrady ZWZ odłożono do 12 lipca br.

źródło: Grupa LOTOS
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ