Partner serwisu

Inżynieria Reaktorów Chemicznych. Dyscyplina naukowa i narzędzie inżyniera chemika

Kategoria: Remonty, UR

Jerzy Bałdyga, Władysław Moniuk, Wioletta Podgórska, Ryszard Pohorecki
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Inżynieria reakcji chemicznych pozwala projektować odpowiednie warunki środowiska, określa metody ich utrzymywania w reaktorach, czyli właściwe sposoby prowadzenia procesów. Często reakcje chemiczne zachodzące w reaktorach mają kluczowe znaczenie dla opłacalności całego procesu technologicznego.

Inżynieria Reaktorów Chemicznych. Dyscyplina naukowa i narzędzie inżyniera chemika

Inżynieria reaktorów chemicznych stanowi ważną część inżynierii chemicznej i procesowej, czyli znacznie szerszej dyscypliny z obszaru nauk technicznych. Powszechnie zaakceptowana definicja inżynierii chemicznej i procesowej mówi, że jest to nauka techniczna, która wykorzystuje podstawy matematyki, fizyki, chemii i biologii do opisu i realizacji procesów, gdzie materia ulega przemianom fizykochemicznym, prowadzącym do jej pożądanej formy, czyli produktu. W ramach tej dyscypliny bada się podstawy teoretyczne procesów przemiany materii i opisuje się tworząc tzw. modele matematyczne. Modele takie, po weryfikacji eksperymentalnej, wykorzystuje się do projektowania urządzeń i przewidywania przebiegu procesów przetwórczych, sterowania procesami, bezpiecznego ich prowadzenia itp. Jak widać, w centrum zainteresowania badacza jest tu proces czy sekwencja różych procesów i operacji jednostkowych, w tym reakcji chemicznej, ale celem prowadzenia tych procesów jest zazwyczaj produkt.

 

Autorzy: Jerzy Bałdyga, Władysław Moniuk, Wioletta Podgórska, Ryszard Pohorecki
               Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Fot.: źródło własne autora
 

Czytaj więcej w magazynie "Chemia Przemysłowa" nr 1/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 

Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ