Partner serwisu
25 maja 2018

Oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie prac projektowych dla Baltic Pipe

Kategoria: Aktualności

GAZ-SYSTEM i Energinet podpisali z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) trójstronną umowę na dofinansowanie prac projektowych dla projektu Baltic Pipe w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Uroczystość podpisania umowy odbyła się 24 maja 2018 r. podczas „Energy Infrastructure Forum” w Kopenhadze.

Oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie prac projektowych dla Baltic Pipe

Podpisanie umowy na dofinansowanie stanowi wypełnienie podjętej 25 stycznia 2018 r. decyzji państw członkowskich UE o przyznaniu pomocy finansowej dla projektu Baltic Pipe z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Wsparcie finansowe zostało przyznane w oparciu o przeprowadzony w 2017 r. konkurs grantowy CEF Energy na zadanie pn. „Prace przygotowawcze do Projektu Baltic Pipe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę w Polsce oraz w Danii”, które realizowane będzie przez polskiego i duńskiego operatora systemu przesyłowego, tj.: GAZ-SYSTEM i Energinet.

Zdaniem prezesa Tomasza Stępnia uzyskane wsparcie finansowe z Unii Europejskiej potwierdza szczególne znaczenie projektu Baltic Pipe dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu w regionie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowo-Wschodniej. – Baltic Pipe to projekt, który pozwoli nam zdywersyfikować nie tylko kierunki, ale i źródła dostaw błękitnego paliwa – powiedział prezes zarządu GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień.

Zwrócił także uwagę, że otrzymane dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” świadczy o tym, jak ważną rolę odgrywa ten projekt w UE. – Baltic Pipe wraz z rozbudową Terminalu LNG w Świnoujściu i w połączeniu z innymi realizowanymi obecnie przedsięwzięciami, w tym w szczególności z budową połączeń międzysystemowych m.in. z Litwą oraz ze Słowacją, to klucz do sprostania wyzwaniom energetycznym Europy Środkowo-Wschodniej i regionu bałtyckiego. Realizacja tych inwestycji spowoduje, że europejski, konkurencyjny rynek gazu będzie wreszcie otwarty dla krajów naszego regionu – dodał prezes Stępień.

W ceremonii podpisania umowy o dofinansowanie udział wzięli również: Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnik Rządu ds. Prezydencji COP 24, Lars Christian Lilleholt, Minister Energii, Usług Komunalnych i Klimatu Danii, Miguel Arias Cañete, Komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii, Dominique Ristori, dyrektor generalny DG Energy, Klaus-Dieter Borchardt, dyrektor wewnętrznego rynku energii w DG Energy, Thomas Egebo, CEO w Energinet, Dirk Beckers, dyrektor Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

***

25 stycznia 2018 r. propozycja Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) na przeprowadzenie prac projektowych dla projektu Baltic Pipe została zaakceptowana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach przeprowadzonego jeszcze w 2017 r. konkursu grantowego CEF Energy.

CEF jest kluczowym unijnym instrumentem finansowania na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez ukierunkowane inwestycje infrastrukturalne na poziomie europejskim. Wspiera rozwój wydajnych, zrównoważonych i dobrze połączonych transeuropejskich sieci w zakresie transportu, energii oraz telekomunikacji.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego UE dla projektu Baltic Pipe przyznanego w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie wynosi 33,1 mln EUR.

Wcześniej, w 2015 r. projekt Baltic Pipe otrzymał wsparcie finansowe w ramach programu CEF na prace analityczne oraz opracowanie studium wykonalności.

Projektowi Baltic Pipe 24 listopada 2017 r. przyznany został status projektu o znaczeniu wspólnotowym (PCI – Project of Common Interest) w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP). Status PCI został przyznany już po raz trzeci, wcześniej projekt został uwzględniony na listach PCI przyjętych kolejno w 2013 r. oraz w 2015 r.

źródło: Gaz System
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ